Tekstil ve Moda

Polyester Nedir, Polyester Lif Özellikleri

Polyester kumaş, özellikleri bakımından pamuğa benzer özellikler gösterir. 
Polyester ya poliester (Alm. Polyesterfaser, Fr. fibre de polyester, İng. polyester fiber), % 85'ten çoğu termoplastik olan polyester malzemeden yapılmış, yüksek mukavemet ve çekmezlik dayanımı özellikleri nedeniyle pek çok tekstil ürününde tek başına ya da diğer liflerle, özellikle pamuk, yün vb liflerle karışım halinde kullanılan sentetik liflere denir. 

Polyester, tekstilde kumaş ham maddesi olarak kullanılan yapay bir lif türüdür. Polyesterin kısaltması PES'tir. Polyester dünyanın en popüler tekstil ham maddelerinden biridir ve binlerce farklı tüketici ve endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Polyester kelimesi, genellikle polyester liften imal edilen kumaşı belirtir. Polyester lifleri sıklıkla pamuk lifleri ile birlikte; daha iyi özelliklere sahip giysiler üretmekte kullanılır. Polyester kumaş, tekstilde oldukça geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Tek başına kullanılacağı gibi diğer liflerle de karıştırılarak kullanılan polyester ipliğinden; tafta, süprem, ribana, organze ve saten gibi çok çeşitli örme ve dokuma kumaşlar üretilir. 

Kimyasal olarak polyester, öncelikle ester fonksiyonel grubu içindeki bileşiklerden oluşan bir polimerdir. Polyester, polimerlerin bir kategorisi veya daha özel olarak ana bağları içinde ester fonksiyonel grupları içeren yoğuşma polimerleridir. Polyester genel olarak tüm polietilen tereftalat ve polikarbonat içeren sentetik polyesterlere ait geniş bir aileyi belirtir. 

En çok pamuk lifiyle karıştırılan polyester lifleri yün, akrilik, ipek, viskoz ve keten lifi ile de kullanılabilir. İngiltere’de Terylene, Trevira, ABD'de Dacron, Almanya'da Diolen ve Türkiye'de Perilen ticari adları ile üretilen polyester lifleri günümüzde en çok kullanılan sentetik lif konumundadır. Elde edilmesi kolay ve doğal liflere yakın özellik gösteren bir liftir. Pamuğa en yakın özelliklere sahip yapay liftir, pamuk ihtiyacının giderek artmasıyla polyester lifleri daha çok öne çıkmıştır. Bir dialkol ile dikarboksilik asidin kondenzasyonu sonucunda elde edilen polyester, kimyasal yapısı bakımından 3 grupta incelenir. 
1. Grup PET (polietilen tereftalat) lifleri, 
2. Grup PCDT (poli-1.4 sikloheksil-dimetilen-tereftalat) lifleri, 
3. Grup Modifiye (yeni) polyester lifleri. 

Polyester Liflerinin (PES) Elde Edilmesi 
PET polyester lifleri iki yönteme göre elde edilir. Birincisinde başlangıç maddesi olarak etilen glikol ve dimetiltereftalat alınır. İkinci yöntemde ise başlangıç maddesi olarak etilen glikol ve tereftalik asit alınır. Polimerleştirilen ham madde, polimerleştirme kazanında soğutularak alınır ve küçük parçalar hâlinde kesilerek üretilir. Polimerler, erime noktası olan 260 °C'de eritilerek yumuşak eğirme yöntemine ile filament haline getirilir. Bu filamentlere daha sonra mukavemetlerinin artması için bir germe çekme işlemi uygulanır. 

Polyester lifleri kimyasal lifler grubundadır ve eriyikten çekim (yumuşak çekim) yöntemiyle elde edilmektedir. Eriyikten lif çekim yönteminde termoplastik özelliğe sahip polyester polimeri, polyester filament lifleri haline getirilmektedir. Burada, öncelikle cips halindeki polyester polimeri erime noktasının üzerindeki sıcaklıklarda eriyik haline getirilmektedir. Ardından, eriyik haldeki polyester polimeri bir pompa yardımıyla sabit basınç altında basılarak önce filtrelerden sonra da düze başlıklarından geçirilmekte ve ardından polyester filament lifleri halinde katılaşması için soğuk hava verilmektedir. Böylece polyester lifler elde edilmektedir. Eriyik haldeki polyester polimerine eriyik haldeyken yanmayı geciktirici, UV absorblayıcı gibi çeşitli kimyasal maddeler eklenebilmekte ve yukarıda bahsedilen yöntem adımları takip edilerek katkılı fonksiyonel polyester lifi oluşturulabilmektedir. Polyestere fonsiyonel özellik kazandıran bir başka yöntem ise fonksiyonel polyester lifi üretme işlemine polimerin içine karıştırılacak özel katkı malzemesini taşıyan granül (masterbactch) üretimiyle başlayarak yukarıda belirtilen klasik polyester üretim adımları takip edilerek katkılı polyester lifi üretilebilir. 

Polyester lif üretimi; petrol endüstrisinden temin edilen polietilen edilen polietilen terephthalat (PET) ve sadece çok özel kullanımlar için sınırlı miktarlarda üretilen politetrametilen terephthalat (PTMT), polimerinden filamentler eriyikten üretim tekniği ile elde edilir. PET ipliği filament veya çeşitli uzunluk ve incelikte kesikli lif olarak üretilebilir. Üretilecek lifin incelik ve uzunluğu lifin pamuk ya da yünle işleneceğine göre, veya ipek benzeri mi yoksa pamuk benzeri mi ya da farklı bir tutumda mı olacağına göre belirlenir. Filament iplik ya da tow iplik molekülleri yönlendirmek ve lif mukavemetini arttırmak için çekilir. Kesikli lifler kıvırcıklandırılır. Hafif olmaları ve iyi izolasyon sağladıklarından içi boş (hollow) filamentler, yorganlar, uyku tulumları ve parkalarda dolgu lifi olarak kullanılır. 

PTMT daha düşük bir erime sıcaklığına sahiptir ve PET'den daha kolay boyanır. Tekstüre iplik halinde streç kot pantolonlarda ve farklı büzüşmeler dolayısıyla hacimlilik ve streç oluşturdukları için PET/PTMT bileşim ipliği olarak da giysilerde ve ince külotlu çoraplarda kullanılabilir. Standart polyesterin uzama direnci iyidir ve bu farklı bir tutum, kırışıklık tutmama ve kullanımda iyi boyutsal kararlılık verir. Polyester düşük yüklerde kolayca uzayamadığından külotlu çorap ve taytlar için uygun değildir ancak bu uygulamalarda PTMT daha başarılıdır. Pet aşınmaya karşı iyi dayanımlıdır, ama karışımlarla kullanıldığı zaman eğer özel lif veya özel bitim işlemi uygulanmamışsa, statik elektrik yüklerinin oluşumu lifin düşük nem alma özelliği ile izah edilir. Polyester kesik lif ve filament halinde dikiş ipliklerinde kullanılır. Lif ultra-viole ışınları tarafından bozunmaya dirençlidir. Lifin termoplastik olma özelliği, lifin kıvrım sabitliğine ve kumaşlarda ısıl muamele ile elde edilen boyutsal sabitlemeye katkıda bulunur. Hava-jetli ve yalancı büküm tekstüre teknikleri ile filament İpliklere kıvrım verilerek tutum, hacimlilik ve elastik geri dönme özellikleri iyileştirilir Oluşturulan esneklik seviyesine bağlı olarak tekstüre edilmiş polyester iplikler spor giyimde kullanılır, Uygun seçilmiş polyester lifi koruyucu giysi, yelken, filtre kumaşı ve araba tavan kaplamasında kullanılan yumuşak kompozitler ve araba kaportasında kullanılan sert kompozitleri de içeren fonksiyonel ve endüstriyel amaçlar için kullanılır. 
Polyester iplikler
Polyester Liflerinin Fiziksel Özellikleri 
Enine kesit ve boyuna görünüş: Polyester lifleri mikroskop altında düzgün bir çubuk şeklinde görülür. Enine kesiti ise yuvarlaktır. 
Renk ve parlaklık: Polyester lifleri genelde beyaz olarak üretilir. Polyester lifi parlaktır, istenildiğinde yarı mat veya mat olarak da elde edilebilirler. 
İncelik ve uzunluk: Polyester lifleri çeşitli uzunluklarda üretilebilir. Kullanım alanına bağlı olarak filament hâlde olabileceği gibi kesikli (stapel) şeklinde de olabilir. 
Mukavemet: Polyester liflerinin mukavemeti üretim şekline göre değişiklik gösterir. Filament hâlde bulunan polyester liflerinin mukavemeti 4-7 gr/denye arasındadır. 
Nem çekme özelliği: Polyester liflerinin nem çekme özelliği çok düşüktür. Bu oran normal şartlarda % 0.2-0.8 arasında değişmektedir. Polyester lifleri nemi bünyelerine çekmeden yüzeyde tutabildikleri için üretilen polyester kumaşa sahip ürünlerin sıcak havalarda giyilebilmesi sağlanır. 
Sürtünmeye karşı dayanıklılık: Polyester liflerinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı çok iyidir. Pes kumaşlarda tüylenme sorunu ile karşılaşılabilir. 
Boyut değiştirmezlik: Sıcak fiksaj işlemi uygulanan polyester liflerinin boyut değiştirmezliği çok iyidir. Sıcak fiksaj uygulanmış polyester kumaşlar yüksek sıcaklıklarda çekebilir. 
Esneklik ve yaylanma özelliği: Polyester liflerinin esneklik özelliği genelde iyi, yaylanma özelliği çok iyidir. Filament halindeki polyester liflerinin uzama oranı % 15-30, kesikli halde ise % 30-50 arasında değişmektedir. 
Hacimsel yoğunluk: Polyester lifleri hafif bir lif olup, özgül ağırlığı 1.38 gr/cm³'tür. 

Polyester Liflerinin Kimyasal Özellikleri 
Kimyasal maddelerden etkilenme: Polyester lifleri asitlere, kuru temizlemede kullanılan çözücülere ve ağartıcılara karşı dayanıklıdır. Kuvvetli alkaliler ise liflere zarar verir. 
Çevresel faktörlere karşı dayanıklılık: Polyester liflerinin güneş ışığına karşı dayanıklılığı birçok sentetik liften daha iyidir. Uzun süre güneş ışığına maruz kalması liflere zarar verebilir. Perdelik kumaş olarak kullanılabilir. Bakteri, mantar, küf, güve ve diğer zararlı böcekler liflere zarar vermez. 
Elektriklenme özelliği: Polyester liflerinin elektrik iletme özelliği çok düşük olduğundan statik elektrikle yüklenir. 
Isıdan etkilenme özelliği: Polyester liflerinin erime noktası 250 °C'dir. Polyester ürünleri pek fazla buruşmadığından bunları düşük ısılarda ve kısa sürelerde ütülemek gerekir. Ütüleme sıcaklığı 140 °C’dir. 
Yanma özelliği: Polyester lifleri alevle karşılaştığında çekerek erir. Kimyasal bir koku ve siyah bir is bırakır. Külü ise krem renginde, boncuk şeklinde ve serttir. 

Polyester Lifinin Kullanım Alanları 
Polyester kumaşlar, tek başına % 100 polyester kumaş olarak, elbise üretiminde kullanılabileceği gibi diğer liflerde de karıştırılarak kullanılabilir. 
Giyim: Takım elbise, iç giyim, gömlek ve dış giyimde ceket, mont, kaban, pardösü imalinde olarak polyester kullanılır. 
Ev tekstili: Polyester kumaş, başta yatak örtüsü, masa örtüsü, yastık, nevresim, perdelik kumaş ve halı olmak üzere farklı kullanım alanlarına sahiptir. 
Endüstriyel alanlar: Balık ağı, otomobil lastikleri, halat, dikiş ipliği ve yelken bezi yapımında kullanılır. 

35 yorum:

polyester lifi pamuğun yerini almak için daha doğrusu pamuk özelliklerine yakın bir lif arayışları sonucu bulunmuş çünkü pamuk üretimi artan popülasyona cevap verememiş bu açığı kapatacak lif arayışları sonucu bulunmuştur

kumaşta pes ne demektir sorusuna cevap olarak pes polyesterin kısaltmasıdır ve pes bir yapay lif türüdür, pamuk örnek alınarak ona benzer lif üretme çabaları sonucunda bulunmuştur, elbiselerin etiketindeki pes kısaltma olarak kullanılır

kafamda deli sorular vardı, pes nedir, pes kumaş türü nedir, pes açılımı nedir, pes nedir tekstil, pes elyafı ve türkçe anlamı nedir gibi

Pes nedir, pes kelimesi ne anlama gelir
Polyester, polimerlerin bir çeşidi veya daha özel olarak ana bağları içinde ester fonksiyonel grupları içeren yoğuşma polimerleridir. Polyesterler doğada bulunmasına karşın, polyester genel olarak tüm polietilen tereftalat ve polikarbonat içeren sentetik polyesterlere ait geniş bir aileyi belirtir. PET, termoplastik polyesterlerin en önemlilerinden biridir.

polyester ne demek, özellikle buruşmaya karşı son derece dayanıklı bir madde olması sebebiyle özellikle gömlek imalatında pamuk, yün ve keten gibi doğal lifler ile karıştırılarak kullanılmaktadır. eğer pamuk gibi ütülenmesi son derece zor olan kumaşa polyester gibi bir madde karıştırılmaz ise pamuktan yapılmış gömlekler oldukça zor ütülenir ve ütüyü uzun süre muhafaza etmez. polyesterin dezavantajı terletici bir kumaş türüdür yapay yöntemle edildiği için doğal lifler gibi suyu kolay emmez böylece polyester terletir ama pamuktan daha ucuz bir malzemedir ve yıkandıktan sonra çabuk kuruma özellikleri vardır

polyester lifini oluşturan madde, herhangi bir uzun zincirli sentetik polimer kompozisyon olup, en az %85 i aromatik karboksil asit olan, teraftalat ve hidrikilbenzoatla değişime izin verecek ester bağlarıdır. bu tarz elyafın üretiminde, karbon oksijen ve hidrojenin temel elementleri polimerleştirilmiştir. lifi oluşturan maddenin son moleküler yapısına ve karışım içerisindeki bileşenlere göre üretim metodlarında çeşitlilik olması olasıdır.

polyester kumaş terletir mi ve polyester esner mi

yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için ya da birinin şaşırtıcı bir davranışı karşısında şaşkınlık duyulduğunu anlatmak için kullanılır. pes artık bunu yaptığına inanamıyorum gibi. karşısındakinin kendinden daha üstün olduğunu, yenilgiyi kabul etmek, boyun eğmek anlamlarına da gelir. ilk aklıma gelen anlamı buydu tekstilde bir lif çeşidi olduğunu da yeni öğrendim sayenizde teşekkürler

Polyester kullanılan alanlar
Kumaş üretimi için lifler (ve mikrolifler), Şişeler, Film şeritler, Fotoğraf filmleri, Yaygın olarak kullanılan camla güçlendirilmiş (fiberglas) kompozit malzeme ve diğer kompozit malzemeler, LCD (likit kristal ekran), Hologramlar, Filtreler, Sığaçlar için dielektrik film ve teller için yalıtım filmi ve yalıtım bandı ve Halı gibi alanlarda kullanılır

Polyester giysiler, doğal liflerle karşılaştırıldığında, daha az doğal hissedilir.

Polyester kumaş özellikleri: Polyesterden imal edilen kumaş genellikle dış giyim olarak kullanılır. Polyester kumaşı kolay buruşmaz, uzun süre giyilebilir, temizliği kolay olur, doğal elyaflara göre çok daha dayanıklıdır. yıkarken kir tutmaz, ütüsü kolay tutar, giyim bakımından da genel amaçlıdır, uzun ömürlü olduğu yıllarca kullanırsınız, polyester kumaş ısıya karşı çok duyarlıdırlar, ılık su ile yıkanmalı ve düşük ısıda buharsız ütülenmelidir, fazla kırışmazlar ve renk dayanıklılıkları yüksektir ve kolayca yanabilirler ve statik elektrik taşırlar. Polyester, pamuğa alternatif olarak üretilir ancak pamuktaki doğal görünüm ve tuşe gibi bazı istenen özellikleri karşılayamaz polyester kumaşlar

Polyester liflerinin dayanıklılığı kumaşa kırışmama özelliği de verdiği için iş elbiseleri için gayet uygun bir hammaddedir. Polyester kumaş çoğu kimyasal maddeye karşı dirençlidir ve diğer özellikleriyle beraber değerlendirildiğinde daha zayıf lif türleriyle beraber harmanlanmasının hem dayanıklı hem yumuşak kumaş elde etmede faydalı bir yöntem olduğu görülmektedir.

Polyesterden yapılmış kumaş teri içeride hapseder, daha sıcak hissettirerek vücut ısısını yükseltir ve ter buharlaşarak atılamadığı için polyester kumaş kaçınılmaz olarak terletir ve sıcak tutar ancak bu sıcak tutma yün gibi teri emmediği için kaliteli bir sıcak tutma olmaz ancak dışarıdan bakıldığında terlendiği anlaşılmaz çünkü teri emmez bir bakıma sera etkisi yapar. Bunu önlemek için pamuk ve viskon gibi diğer lif türleriyle karıştırılarak nefes alabilen kumaşlar elde edilir ve bu kumaşların dayanıklılığı polyester lifleri sayesinde yüksek seviyede olur ve eklenen ter emici özelliği ile de koku yapması engellenmiş olur.

Tekstil lifleri, malzemeleri arasında en kolay kurutulabilen lif çeşidi polyester, en zor kuruyan lif türü ise akriliktir.

Polyester iplik nedir?
Poliester elyafından üretilmiş sentetik (tam sentetik) iplik tipidir. Petrol türevi olan poliester iplikler filament olarak veya ştapel elyaftan eğrilerek üretilebilirler. Filament iplikler pürüzsüz, kaygan bir yüzeye sahiptir. Kesitleri yuvarlaktır. Yüksek mukavemete sahiptir. Ştapel formun mukavemeti filament forma yakındır. Yüksek esneme özelliğine sahip polyester iplikler düşük nem çekerler. Erime noktası 260 °C’dir. Termofikse edilebilme özelliği çok daha iyidir. Bu yüzden çok kolay tekstüre olur. Tekstüreli veya tekstüresiz olarak kullanılabilen polyester iplikler tekstilde önemli bir yer tutan olan sentetik ipliklerdir. Poliester iplikleri dokuma ve örme kumaşların üretiminde çok geniş bir kullanıma sahiptirler. Dayanıklıdır ve esneme özelliği vardır, düşük nem emiciliğine sahiptir. Düşük nem emiciliği yüzünden statik yüklenme ve piling problemi yaratır. Poliester ipliklerden elde edilen kumaşların olumlu özellikleri geniş bir alanda kullanılmalarını sağlamaktadır. Genel olarak bakıldığında; her türlü bayan ve erkek giyiminde, ev tekstillerinde (perde, mefruşat vb.) ve endüstriyel alanlarda (çadır, branda, yelken vb.) teknik tekstiller olarak kullanılmaktadır.

% 100 yüzdeyüz polyesterden yapılan montları etrafımda ve giyim alışverişi yaptığım alışveriş merkezlerinde (avm) çok sık görmeye başladım bunun nedeni kaliteli olduğu icin talep görmesi mi yoksa ucuz ve dayanıklı olması mı birde bu kumaşlar dış giyimde daha çok kulllanılıyor sanırım çünkü iç giyimde epey terletiyor.

Polyester ne demek, kimyasal olarak ağırlıkça en az % 85 oranında bir ester ve bir dihidrik alkol ve bir tereftalik asitten oluşan uzun zincirli polimerler olarak tanımlanan bir terimdir. Başka bir deyişle, lifler içinde birkaç esterin birbirine bağlanması anlamına gelir. Alkolün karboksilik asit ile reaksiyonu esterlerin oluşuma neden olur.

Polyester aynı zamanda, yapısı itibariyle çok fonksiyonlu alkollerin ve asitlerin esterifikasyon kondensasyonu ile oluşturulduğu çeşitli polimerleri belirtmektedir.

Polyester ayrıca doymuş ve doymamış poliester olarak sınıflandırılabilir.

Herhangi bir aşınma ve kırışma olmadan buruşturun, çekin, yıkayın. Polyester bu sayede ünlü oldu. Polyester hız, verimlilik ve kolaylıkta değişen bir ekonomi için aranan bir kumaş haline geldi. Gıda endüstrisi nasıl hamburger, patates kızartması ve kolayı bulduysa, tekstil endüstrisi için de Polyester buna benzer bir anlama gelir; hızlı, ucuz ve kolay.

pes kumaş nedir, pes nedir tekstil, pes kumaş türü nedir, pes kumaş açılımı, pes kumaş sağlıklı mı, 100 pes nedir, pes kumaş terletir mi, kumaşta 100 pes ne demek gibi soruları sormayın bi daha

dün gezdiğim bir mağazadaki montların nerdeyse tamamı yüzdeyüz pes kumaştı, pes kumaşlar özellikler %100 pes kumaşlar terletir bu elbiseler kısa süreli kullanımda teri bir miktar emer ancak süre uzayınca emme kapasitesi dolar. Uzun süreli kullanımda insana sıkıntı verebilir çünkü az hava alır

Polyester kumaş elbiseler yazlık değildir polyester terletir ama polyamid daha çok terletir polyester polyamide göre daha doğal liflere daha çok benzer

pamuk olmayınca polyester yapmışlar

herkes polyesteri gömmüş ancak yapay lifler olmasaydı doğal lifler çok daha pahalı olurdu, fabrikalar keyfinden polyester üretmiyor ihtiyaç nedeniyle pamuk yetmiyor artan dünya nüfusuna üretim kısıtlı.

Polyester kumaş günümüz modasında çokça tercih edilen bir kumaştır ancak: pamuk, yün, ipek ve keten gibi doğal bir kumaş değildir, sentetik kökenli fabrikasyon üretimidir.

polyester kumaş: % 100 polyester elyafı, özel üretim teknikleri ile üretilmesi sayesinde, ipeksi bir dokunuş ve göz alıcı bir parlaklığa sahip kumaştır. Kaygan ve yumuşak yapısıyla son derece estetik bir görüntüye sahiptir. Kolay kurur ve ütülenir. Defalarca yıkandığında bile ilk günkü parlaklığını muhafaza eder.

polyester çabuk kuruduğu için doğa sporlarında kullanılan elbiselerde sıklıkla kullanılır, ayrıca dayanıklı olduğu için kolay kolay yırtılmaz, hiking pantolonları genelde pes kumaştan üretilir.

Polyester kumaşları seviyorum çünkü göz alıcı parlak bir görünümü ve kaygan bir yapısı var bence çekici bir kumaş türü

Polyester kumaşı nasıldır: Esnek olması nedeniyle buruşmaya karşı dayanıklıdır. Işığa, bakterilere karşı dayanımı yüksek, uzun ömürlüdür. Makinede kolayca yıkanabilen, çabuk kuruyabilen ve ütüleme işlemi yapılmadan da rahatlıkla kullanılabilmektedir. Nefes alabilen, hafif ağırlıkta bir kumaştır. Polyester liflerinin kuruluk ve ıslaklığa direnç oranı oldukça yüksektir.

Selam kafam cok karişti dün bi nevresim takimi aldim cocuklara %65 pamuk %35pes diyor anlamadim laylon gibi bi kumas sert nekadar sağlıklı terletirmi lutfen bilgi verin ona göre iade edicem.urunun biri cok rekli sanki yikayinca biyun tenk akacak gibi duruyorve cok sertkumas.kizima aldigim acik renk onda oladar sert degil az laylon gibi.sagliklimi sizce.YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM.TREDYOLDAN EV&EV HOME DEN ALDIM

kumaşlar tek bir tür liften veya karışım şeklinde kullanılabilir, sizin nevresim takımı karışım kumaştan yapılmış, naylon olarak ifade edilebilecek kısım % 35 oranında kullanılan polyester geri kalan kısım % 65 pamuktan üretilmiş. Genelde % 100 pamuk tercih edilir ama üreticiler bazen lifleri istenen özelikleri ve maliyetleri karşılamak için karıştırır;
- pamuk, polyester kumaşa göre daha yavaş kurur,
- polyester daha sağlamdır,
- pamuk daha emicidir,
- polyester daha ucuzdur.
Sağlık açısından doğal kumaşlar tercih edilmelidir. Yapay kumaşlarında örneğin polyesterin; daha dayanıklı, daha çabuk kuruma gibi çeşitli avantajları vardır. Renk atma ihtimali ise bilinen markalarda her türlü ürün için yok denecek kadar azdır.

poliester nasıl bir kumaş, polyester kumaş esnek mi, polyester nedir, polyester lifinin kimyasal ve fiziksel özellikleri nelerdir, poliyester kumaş nasıldır, polyester nerelerde kullanılır,

Sasa, polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünler konusunda dünyanın önde gelen üreticisidir.

polyesteri kimyada duydum ilk kez ancak günlük hayatta giysi olarak kullanılıyormuş

polyester kısaltması pes olacak arkadaşlar

polyesterin kısa gösterimi diye soru ile karşı karşıya kaldım.