Tekstil ve Moda

Büküm Nedir, İplikte Büküm Ne Demek

Büküm türlerine göre yönlerin iplikte üzerinde şematik gösterimi. 
Büküm (Alm. Garndrehung, Fr. torsion, İng. twist), ipliğin eğrilmesi sırasında liflerin ya da ipliklerin bir arada tutulması ve mukavemet kazandırılması için iplik ekseni doğrultusunda, kendi etrafında verilen sarmal dönüşlere denir. Büküm, kısaca ipliğe verilen spiral dönmelerdir. Genellikle ipliklerin uçlarının nispi dönmesinin sonucu oluşur. Büküm ile ipliği oluşturan elyaflar bir arada tutulur ve mukavemet kazandırılır. İplikler, birbirine paralel ya da paralele yakın elyafların bükülmesi ile elde edilir. 

Büküm, ipliğin kendi ekseni etrafında kıvrılmasıdır, iplik üzerinde belli uzunluktaki helis, helezon sayısına büküm denir. İpliğe asıl büküm, iplik makinesinde verilir. İplik büküm almadan önce ince fitildir. Open-End iplik makinesinde önce açma işlemi yapılır, sonra büküm gerçekleşir. 

İpliğe Büküm Verilmesi 
Bütün eğirme sistemlerinde ipliğe büküm, onu kendi ekseni etrafında belli oranlarda döndürerek verilir. Büküm ipliğin imal edildiği elyaf cinsine, iplik tipine (atkı, çözgü ipliği vb.) ve ondan yapılacak kumaşın özelliklerine bağlıdır. Büküm, lifleri birarada tutar ve mukavemeti artırır, lifler bükülerek iplik elde edilir, birden fazla iplik biraraya getirilerek tekrar bükülürse katlı iplikler elde edilir. 

Yumuşak büküm az sayıda yapılan bükümdür yani iplik kendi ekseni etrafında daha az döndürülerek elde edilir, genelde örgü kumaşlar için kullanılır. Eğirme işleminden sonra oluşan tek kat ipliklere iki veya daha fazla katlı büküm işlemi uygulanır. Burada amaç; ipliğe dayanıklılık ve dikilebilirlik özelliği kazandırarak iplik katlarını bir arada tutmaktır. Büküm, ipliklerin büküm yönü ve 1 m başına düşen büküm sayısıyla alakalıdır. 

Büküm Yönü Nedir 
Büküm yönü (Alm. Garndrehungrichtung, Fr. sens de torsion, İng. twist direction) S (sol) ya da Z (sağ) büküm olarak belirtilen, ipliğin eğrilmesi sırasında liflerin ya da katlı ipliklerde katları oluşturan her bir ipliğin yaptığı sarmal dönüşlerin yönüdür. 

İplikler iki yönde bükülebilirler. Büküm yönü Z ve S harfleri ile belirtilir. Büküm denildiğinde genellikle anlaşılan ve en çok kullanılan büküm yönü Z'dir. Ancak son zamanlarda S bükümlü ipliklere de talep başlamış ve bazı firmalar Z ve S bükümlü iplikleri bir arada kullanarak örgüdeki dönme problemine çözüm bulma çabası içine girmişlerdir. 

Büküm Katsayısı Nedir 
Büküm katsayısı (Alm. Garndrehungskoeffizient, Fr. coefficient de torsion, İng. twist coefficient), teorik olarak iplik dış yüzeyindeki lifler ile iplik ekseni arasındaki açının tanjantını ifade eden sayı, pratik olarak dolaylı (ağırlık) numaralandırma sisteminde birim uzunluktaki büküm sayısının iplik numarasının kareköküne oranı ya da doğrudan (uzunluk) numaralandırma sisteminde birim uzunluktaki büküm sayısının iplik numarasının kareköküyle çarpımıdır. 

Büküm Çeşitleri ve Yapıları
Büküm çeşitleri, ipliğin büküm yönüne göre iki şekilde olur. İpliğe büküm verirken saat yönünde döndürülünce ''Z'' büküm, saat yönünün tersine döndürülünce ''S'' büküm adı verilen bükümler elde edilir. Genel olarak dikiş iplikleri çok katlı iplik olarak satışa sunulur. Bunun yanında bileşik bükümlü iplikler, fantezi bükümlü iplikler ve kaplanmış bükümlü iplikler de vardır. Yetersiz büküm verilen ipliğin katları tek tek ayrılır, çabuk kopar. Fazla büküm verilen iplikte topaklanma, dolaşma gibi olumsuzluklar görülebilir. 1 m başına düşen büküm sayısına göre iplik dörde ayrılır. 
- Hafif büküm: 1 m'deki büküm sayısı 200 adettir. Yumuşak, su emici iplikler üretilir. 
- Normal büküm: 1 m'deki büküm sayısı 200-600 adettir. Daha sağlam iplikler üretilir. 
- Fazla büküm: 1 m'deki büküm sayısı 600-1200 adettir. Sert ve tanecikli iplikler üretilir. 
- Aşırı büküm: 1 m'deki büküm sayısı 1300-2500 adettir. Çok tanecikli ve ıslandığında çeken iplikler üretilir. 

8 yorum:

kısaca büküm kelimesi iplikleri oluşturan liflerin kendi eksenleri etrafında makine yardımıyla veya elle döndürülerek kıvrılması işlemine verilen isimdir, eskiden hatırlarsanız anneannelerimizin yün eğirme aletleri vardı tahtadan; işte bu büküm makinelerinin atasıdır, önce yün topağından yün iplikler çekilir ardından tahta parçası elle döndürülür ve ipliğe büküm verilmiş olurdu.

iplikte büküm ne az ne çok olmalıdır, az büküm zayıf ve hemen dağılan ipliğe neden olurken çok büküm ise sert ipliğe neden olur.

iplik bükümü ne demek, iplik büküm, tdk büküm sözlük, iplik büküm nedir, sözlükteki büküm ile ilgili tanımlamaları aktarmak istiyorum:

Basit Bükümlü İplikler: İki, dört ya da altı ipliğin bir arada S ya da Z şeklinde bükülmesi ile oluşturulan ipliklerdir.

Büküm: 1. İplikleri oluşturacak elyafın sarmal biçimde, ipliğin ekseni etrafında döndürülmesi sonucu elde edilen biçim. Bu işlemle, liflerin sıkıca birbirine yapıştığı, sağlam ve düzgün bir iplik üretilir. 2. Bir seferde bükülmüş ip miktarı. 3. İplik bükümünde bir metredeki dönüm sayısı.

S bükümlü iplik: Dik tutulup bakıldığında büküm yönünün S harfinin orta bölümü yönünde olduğu görülen sağ bükümlü iplik.

Ters bükümlü iplik: İçerdiği tek katlı basit iplikleri büküm yönünün tersine yeniden bükülmüş iki ya da daha çok katlı iplik.

Z - büküm: İplik dik tutulup gözlendiğinde büküm yönü Z harfinin orta bölümü yönünde olan sol bükümlü iplik.

Buraya bir kitap okuyup geldim. öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum. Zenbil nedir? Sepet gibi içine eşya konup bir yerden bir yere kolaylıkla gitmesini sağlayan şeye zenbil denir.

Örnek; Zembilimin içine yeterince hurma koydum.

Büküm nedir? Bir şeyin katlanması gibi birşeydir. Kıvırmak, katlamak. Yukarıda yazıyor zaten.

Zenbili büküm ne demektir? Zena büküm ne demektir? Büküm ne demek? Zembil ne demek anlamı? Zenabüküm ne demek,

Yazar Ahmed Rasim'in anlattığına göre çocukların üçü dördü art arda durur, diğerleri yani süvariler  koşarak gelip bunların arkalarına biner. Öndeki süvari elini havaya kaldırıp parmaklarının kimini bükerek şu soruyu sorar: - Zenbili büküm, zenabüküm, hani bu eşeğin semeri? Çatal matal, kaç çatal? Altta kalan bir sayı söyler. Eğer bilemezse süvarilerin hepsi birden yumruklarla alttakilerin sırtına vurur. Yukarıda verilen bu parçada mantıksal bağlamda zena kelimesiyle parmaklardan, büküm kelimesiyle de bükme eyleminden bahsettiği sonucunu çıkarırız. Mecazi bir deyişle Ahmet Rasim'in anlatısında Zenabüküm; Bükülen parmaklar anlamındadır. Bununla birlikte zenabüküm ifadesinin genel olarak bükülen farklı nesneler için de kullanılabileceği sonucuna varabiliriz. Ayrıca sofu, zenbilibukum, zenabukum, semer, bodur ve köse nedir kardeşim.

Bükümlü İplikler: Bükümlü iplik birçok tekstil uygulamasında örgü (özellikle ince çoraplarda) ve dokumaya hazırlık aşaması olarak kullanılmaktadır. Büküm işleminde elastan, naylon (poliamid) veya polyester gibi kontinü filament iplikler ile sarılır. Tek veya çift kat büküm olarak yapılabilir.

büküm ne demek tekstil, büküm yönleri nelerdir, ipliklerin büküm işlemi, iplikte büküm nedir, liflerin büküm alması, iplikleri bükmek nasıl yapılır,

yüksek bükümlü iplik kavramı bükümün normalden fazla olması demekmiş

bükümlü ne demek bükümlü demek büküm almış demek