Tekstil ve Moda

Büküm Nedir

Büküm Türleri
İpliğe Büküm Verilmesi
Bütün eğirme sistemlerinde ipliğe büküm, onu kendi ekseni etrafında belli oranlarda döndürerek verilir. Büküm ipliğin imal edildiği elyaf cinsine, iplik tipine (atkı, çözgü ipliği vb.) ve ondan yapılacak kumaşın özelliklerine bağlıdır. Büküm, lifleri birarada tutar ve mukavemeti artırır, lifler bükülerek iplik elde edilir, birden fazla iplik biraraya getirilerek tekrar bükülürse katlı iplikler elde edilir. 

Yumuşak büküm az sayıda yapılan bükümdür yani iplik kendi ekseni etrafında daha az döndürülerek elde edilir, genelde örgü kumaşlar için kullanılır. Eğirme işleminden sonra oluşan tek kat ipliklere iki veya daha fazla katlı büküm işlemi uygulanır. Burada amaç; ipliğe dayanıklılık ve dikilebilirlik özelliği kazandırarak iplik katlarını bir arada tutmaktır. Büküm, ipliklerin büküm yönü ve 1 m başına düşen büküm sayısıyla alakalıdır.

Büküm Çeşitleri ve Yapıları
Büküm çeşitleri, ipliğin büküm yönüne göre iki şekilde olur. İpliğe büküm verirken saat yönünde döndürülünce ''Z'' büküm, saat yönünün tersine döndürülünce ''S'' büküm adı verilen bükümler elde edilir. Genel olarak dikiş iplikleri çok katlı iplik olarak satışa sunulur. Bunun yanında bileşik bükümlü iplikler, fantezi bükümlü iplikler ve kaplanmış bükümlü iplikler de vardır. Yetersiz büküm verilen ipliğin katları tek tek ayrılır, çabuk kopar. Fazla büküm verilen iplikte topaklanma, dolaşma gibi olumsuzluklar görülebilir. 1 m başına düşen büküm sayısına göre iplik dörde ayrılır.
Hafif büküm: 1 m'deki büküm sayısı 200 adettir. Yumuşak, su emici iplikler üretilir.
Normal büküm: 1 m'deki büküm sayısı 200-600 adettir. Daha sağlam iplikler üretilir.
Fazla büküm: 1 m'deki büküm sayısı 600-1200 adettir. Sert ve tanecikli iplikler üretilir.
Aşırı büküm: 1 m'deki büküm sayısı 1300-2500 adettir. Çok tanecikli ve ıslandığında çeken iplikler üretilir.

2 yorum:

kısaca büküm kelimesi iplikleri oluşturan liflerin kendi eksenleri etrafında makine yardımıyla veya elle döndürülerek kıvrılması işlemine verilen isimdir, eskiden hatırlarsanız anneannelerimizin yün eğirme aletleri vardı tahtadan; işte bu büküm makinelerinin atasıdır, önce yün topağından yün iplikler çekilir ardından tahta parçası elle döndürülür ve ipliğe büküm verilmiş olurdu.

iplikte büküm ne az ne çok olmalıdır, az büküm zayıf ve hemen dağılan ipliğe neden olurken çok büküm ise sert ipliğe neden olur.

En Çok Okunanlar