Tekstil ve Moda

Akrilik Nedir

Tanımı ve Özellikleri

Denim

Her Zaman Moda

Polyester Nedir

Polyesteri Tanıyalım

Dokusuz Yüzeyler IPC Sınıfları


Buluşların Teknik Alanlardaki Sınıflandırılması için IPC Sınıfları Kullanılır
Aşağıda IPC ve CPC’nin dokusuz yüzeyler ile ilgili kısmı olan D04H İngilizceden Türkçeye çevrilmiş CPC sınıfları ise altı çizili şekilde verilmiştir:
D 04 H TEKSTİL KUMAŞLARI YAPIMI, ÖRNEĞİN ELYAF VEYA FİLAMENT MATERYALDEN (dokuma D 03; örme D 04 B; örgü (dantel işleri) D 04 C; ağ örme veya (düğümlü kilimler) D 04 G; dikme D 05 B, tafting D 05 C; örn: D05C15/04, dokusuz kumaşları apreleme D 06); BU GİBİ İŞLEM VEYA CİHAZLAR İLE YAPILAN KUMAŞLAR, ÖRNEĞİN KEÇELER, DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR; HİDROFİL PAMUK, TELA, VATKA, VATKA KAPLAMA Kesikli ve kesiksiz elyaf veya ipliklerin, en az bir kat ağ tabakası şeklinde bir araya getirilip bağlanması şeklinde dokusuz yüzey elde edilmesi.
Dokusuz yüzeyli kumaşların cins veya tipleri; veya bunların üretimi için cihaz veya işlemler
1/00 Tamamen veya esas olarak ştapel veya benzeri nispeten kısa elyaftan oluşan dokusuz yüzeyli kumaşlar
1/005 Lifleri biraraya getirip üç boyutlu form elde edilmesi (öncelik D04H1/22)
1/02 Pamuk yünü, Hidrofil pamuk; Tela (vatka) (taraklama D01G)
1/04 Mevcut veya potansiyal kohezif özelliklere sahip elyaftan elde edilen vatka veya katlardan, örneğin doğal elyaf, önceden gerilmiş veya liflenmiş suni elyaf (keçe yapma cihazları 17/00)
1/06 Elyafın büzülme, genişleme, havlandırma veya kıvrılmasını meydana getirmek için işlemden geçirerek (elyaf, filamentler veya iplerin kıvrılma veya havlandırılması D02G1/00)
1/067 Rejenere selülozlar
1/073 Akrilonitril grupları
1/08 ve keçeleştirme ile sertleştirilmiş; Keçeler veya keçeli ürünler
1/09 İpek
1/10 Elyaf karışımlarından yapılmış keçeler
1/12 ve suni organik elyafı dâhil ederek
1/14 ve inorganik elyafı dâhil ederek
1/16 İçinde ayrı katların bir keçelendirme işlemi ile birleştirildiği yapraklandırılmış keçeler
1/20 Sokma veya bağlamalar içeren keçeler, örneğin süs amaçları için olanlar
1/22 Keçelendirme işlemleri ile oluşturulmuş üç boyutlu ürün
1/24 Üç boyutlu eşyalar üzerinde keçelendirilmiş kaplamalar
1/26 Odun hamuru
1/28 Rejenere selülozlar
1/30 Kolajen
1/32 Sentetik eriyikler
1/40 Mevcut veya potansiyel kohezif özellikleri olmayan elyaftan müteşekkil vatka veya katlardan
1/407 absorbe edici malzemeler, ör. katı karbon
1/413 absorbe edici malzeme içermeyen granüller
1/42 Bu kullanım vatkanın konsolidasyonu üzerinde ağırlıklı bir etkiye sahip olmadığı ölçüde belli cinslerde elyafın kullanımı ile karakterize edilen
1/4209 İnorganik lifler
1/4218 Cam elyaflar
1/4226 Cam elyaf üretim aparatları
1/4234 Metalik lifler
1/4242 Karbon lifleri
1/425 Selülozikler
1/4258 Rejenere selülozikler
1/4266 Doğal lifler (D04H1/425’te olmayanlar)
1/4274 Kumaş parçaları, şeritler
1/4282 Polimer eklemeli
1/4291 Olefin
1/43 Akrilonitril
1/4309 Polivinil alkol
1/4318 Flüor
1/4326 Kondenzasyon veya polimer reaksiyonu
1/4334 Poliamid
1/4342 Aromatik poliamidler
1/435 Polyester
1/4358 Poliüretan
1/4366 Fenol esterler
1/4374 Farklı türde ağların kullanılması, örneğin; ağları katmanlayarak
1/4382 Gerilmiş retiküler elyaf filmi; kompozit lifler; karışım lifler; ultra ince lifler; suni deri için elyaf
1/4391 liflerin şekli ile karakterize edilen
1/44 Mekanik araçlar ile, örneğin silindirleyerek, konsolide edilen vatka veya katlar
1/45 Elyafın bazısında birbirine geçen ilmekler veya dikişler teşkil ederek (örme D04B; dikiş D05B)
1/46 Elyafın karıştırılmasına sebep olmak için iğneleme veya benzeri işlemler ile (1/45 öncelik taşır; iğneleme makineleri 18/00)
1/465 Hidrolik iğneleme
1/48 Diğer en az bir konsolidasyon yöntemi ile kombinasyon halinde, örneğin bağlayıcı maddelerin uygulanması ile
1/482 Büzülme ile birlikte bağlama
1/485 Kaynak ile bağlama
1/488 Yapıştırıcı ile bağlama
1/49 başka bir birleştirme aracıyla kombinasyon halinde sıvı jeti ile dolaştırma
1/492 Sıvı jeti ile (öncelikle D04H1/49)
1/495 Örneklerin oluşturulması için, örneğin; delme veya yeniden düzenleme
1/498 katmanlı ağ tabakaların dolanması
1/50 Elyafın büzülme, şişme, havlandırma veya kıvrılmasını meydana getirmek için işlemden geçirerek (elyaf, filament veya iplerin kıvrılma veya havlandırılması D02G1/00)
1/52 Elyafı bağlayıcı elemanlar uygulayarak veya sokarak (örme D04B; dikiş D05B)
1/54 Elyafı birbirine kaynaklayarak, örneğin kısmen eriterek veya çözerek (iğneleme ile kombinasyon halinde 1/48)
1/5405 Aralıklı noktalarda veya yerlerde
1/541 Kompozit elyaflar, ör. Çekirdekli, sea-island veya yan yana; Karışık lifler
1/542 Yapışkan lifler
1/544 Olefinler
1/545 Polivinil alkol
1/546 Polivinil asetat
1/548 Akrilonitriller
1/549 Poliamitler
1/55 Poliesterler
1/551 Reçineler D04H1/544 - D04H1/55 gruplarında sağlanmaz
1/552 Solvent veya yardımcı maddeler uygulayarak
1/554 radyo frekanslı ısıtma ile
1/555 ultrasonik ısıtma ile
1/556 kızılötesi ısıtma ile
1/558 kabartma dışındaki mekanik veya fiziksel işlemlerle birlikte
1/559 lifler katmanlı ağlar içinde
1/56 Elyaf teşkili ile birlikte, örneğin stapel elyafının çıkarılmasının hemen akabinde
1/565 eriyik üfleme ile
1/58 Kimyasal veya termoplastik bağlayıcı maddeler uygulayarak, dahil ederek veya aktive ederek, örneğin adezifler (iğneleme ile kombinasyon halinde 1/48)
1/587 kullanılan bağlama maddeleri ile karakterize edilir
1/593 ağ tabakaları
1/60 Bağlayıcı maddenin kuru halde uygulanması, örneğin katı veya erimiş haldeki termik aktive olabilir maddeler ve akabinde uygulanan ısı
1/62 Aralıklı nokta veya yerlerde
1/64 Bağlayıcı maddenin yaş halde uygulanması, örneğin dispersiyon veya çözeltideki bağlayıcı maddeler
1/641 bağlayıcı maddenin kimyasal bileşimi ile karakterize edilen
1/642 emprenye veya muamele işlemi veya aparatı ile karakterize edilen
1/643 kimyasal bileşim ve emprenye etme veya işlemden geçirme işlemi veya aparatının bir kombinasyonu ile karakterize edilen
1/645 Emprenye ardından katılaşma işlemi
1/65 karışık veya kompozit elyaf kullanılması
1/655 bağlayıcı ajanların uygulanması için aparat ile karakterize edilen
1/66 Aralıklı nokta veya yerlerde (1/68 öncelik taşır)
1/68 Bağlayıcı maddenin köpük şeklinde uygulanması
1/70 Vatka veya katlar teşkil etme yöntemleri ile karakterize edilen, örneğin elyafın yeniden yönlendirilmesi (vatka oluşturma cihazları D01G25/00; yaş yöntemler ile kâğıt örgüsü yapma D21F, H)
1/72 Elyafın rastgele düzenlenmesi
1/724 lif oluşumu sırasında ağların oluşturulması
1/728 elektro-eğirme ile (elektro-eğirme yöntemleri ve aparatları D01D5/0007)
1/732 akışkan akımı ile; havayla yayma
1/736 liflerin düzenlenmesi aparatı ile karakterize edilen (D04H1/728, D04H1/732 öncelik taşır)
1/74 Elyafın yönlendiriliyor olması, örneğin paralel olarak
1/76 düzlemden ziyade, örneğin boru şeklinde

Dokusuz yüzeyli kumaş tip ve çeşitleri ve bu kumaşların yapımında kullanılan aparat ve yöntemler
3/00 Tamamen veya esas olarak önemli uzunluktaki dokuma ipliği veya benzeri filamentli materyalden oluşan dokusuz yüzeyli kumaşlar
3/002 İnorganik lifler veya iplikler
3/004 Cam elyaf veya iplikleri
3/005 Sentetik lif veya iplikler (öncelikle D04H3/013)
3/007 Polimer katkılı
3/009 Polimer kondenzasyonu veya reaksiyonu ile
3/011 Poliesterler
3/013 Rejenere selüloz lifleri
3/015 Doğal iplikler veya filamentler
3/016 İnceliği ile karakterize edilen
3/018 Şekli ile karakterize edilen
3/02 Vatka veya kat oluşturma yöntemleri ile karakterize edilen, örneğin iplik veya filamentlerin yeniden yönlendirilmesi (vatka oluşturma cihazları D01G25/00; yaş yöntemleri ile kâğıt örgüsü yapma D21F, D21H)
3/03 Rastgele
3/033 Filament veya iplik haline getirilir getirilmez oryante edilmesi ile
3/037 Sıvılar ile oryante edilen
3/04 Düz çizgisel yörüngelerde, örneğin dik açılar ile kesişen
3/045 Ağ üretimi için
3/05 Başka bir desende, örneğin zig - zag, sinüsoidal
3/07 Bir düzlemde olduğundan başka şekilde, örneğin borumsu (tüp şeklinde) bir tarzda
3/073 İçi boş silindirik tarzda
3/077 Uzun veya katı silindirik şekilli
3/08 Güçlendirme veya takviye etme yöntemi ile karakterize edilen
3/10 Bükülmüş iplik veya filamentler arasında mekanik olarak oluşturulmuş bağlar ile
3/102 İğneleme ile
3/105 iğneleme ile (D04H 18/00)
3/11 Sıvı jeti ile
3/115 Filament yapıştırma elemanları uygulayarak veya ekleyerek (iğneleme makineleri 18/00; örme D04B; dikiş D05B)
3/12 Kimyasal veya aktive olan bağlayıcı maddeler ile birbirine bağlanmış filament veya bükülmüş iplikli, örneğin sıvı veya katı uygulanan veya dâhil edilen adezifler
3/14 Termoplastik veya filamentler arasında kaynaklama ile oluşturulmuş bağlar ile
3/147 Kompozit iplik veya filamentler
3/153 Karışım iplik veya filametler
3/16 Filament oluşumu ile birlikte üretilmiş termoplastik filamentler arasındaki bağlar ile örneğin çıkarmanın hemen akabinde
3/163 Aralıklı noktalar veya bölgeler
3/166 ani filament oluşturma yöntemi ile

5/00 Nispeten kısa elyaf ve önemli uzunluktaki iplik veya benzeri filamentli materyalin karışımından oluşan dokusuz yüzeyli kumaşlar
5/02 Mekanik yöntemler ile örneğin iğneleme ile güçlendirilmiş veya takviye edilmiş (iğneleme makineleri 18/00, örme D04B; dikiş D05B)
5/03 Sıvı jeti ile
5/04 Katı veya sıvı haldeki kimyasal veya termik aktive olabilir bağlayıcı maddelerin uygulanması veya dâhil edilmesi ile güçlendirilmiş veya takviye edilmiş
5/06 Termoplastik elyaf, filamentler veya iplikleri birlikte kaynaklanması ile güçlendirilmiş veya takviye edilmiş
5/08 Vatka veya katlar oluşturma yöntemleri ile karakterize edilen, örneğin elyaf ve ipliklerin yeniden yönlendirilmesi (vatka oluşturma cihazları D01G 25/00; yaş yöntemleri ile kâğıt örgüsü yapma D21F, D21H)
5/10 Borusal şekilde
5/12 Cam elyafları

11/00 Dokusuz yüzeyli havlı (kadife) kumaşlar (dokusuz yüzeyli havlı kumaşları oluşturan katlı ürünler B32B); havlı kumaşlar D03D; tafting D05C)
11/04 Bir stapel elyafı, filament veya dokuma ipliği vatka veya katının katlamalarda güçlendirilmiş veya takviye edilmiş zig - zag katlanması ile oluşan
11/08 Bir dokusuz yüzeyli kumaşın en az bir yüzeyinde hav oluşturan materyal ilave edilmeden bir hav yaratılması ile oluşan, örneğin iğneleyerek, farklı büzülerek (iğneleme makineleri 18/00)

13/00 Diğer dokusuz yüzeyli kumaşlar
13/001 Kesikli liflerden dokuma olmayan kumaşların üretimi, filament ve iplikler, en az bir ağ benzeri malzemeye bağlanmış, ör. konsolidasyon sırasında, dokuma, kağıt, deri
13/002 elementlerinin düzeni veya niteliği ile karakterize edilen
13/003 mekanik yöntemlerle güçlendirilmiş veya konsolide edilmiş (iğneleme makinesi D04H18/00; örgü D04B, dikiş D05B)
13/005 iğneleme ile
13/006 bağlayıcı maddelerin katı veya sıvı halde kullanılmasıyla güçlendirilmiş veya konsolide edilmiş
13/007 çeşitli bileşenleri bir araya getirerek güçlendirilmiş veya konsolide edilmiş
13/008 Cam elyaf ürünler; ve üretimlerini yapmak
13/02 Yönlendirilmiş termoplastik filmlerin kısmi lifsizleştirilmesi ile dokusuz yüzeyli kumaş üretimi

17/00 Keçeleştirme cihazları
17/10 Silindirler arasında keçeleştirme için, örneğin ısıtılmış silindirler
17/12 Çok silindirli cihazlar

18/00 İğneleme makineleri
18/02 İğne ile
18/04 Su jeti ile

Tekstil Sektörünün Önemi

Türk Tekstil Firmaları Uluslararası Fuarlarda Boy Gösteriyor
Türk tekstil sektörü kendini yenilemeyi ve dönüştürmeyi başarmaktadır, bunun en önemli göstergesi ise yapılan ihracat miktarlarının artışı ve sektörün önemli bir oranda cari fazla vermesi olarak gösterilebilir. Türkiye’de ihracat rakamlarına bakıldığı zaman tekstil sektörü, otomotiv endüstrisinin ardından ikinci sırada yer aldığı görülmektedir ancak bu durum sektörlerin yaptığı ithalat rakamlarını da göz önüne aldığımızda değişmektedir. Yani ihracatın ithalatı karşılama dengesi, bilinen adıyla cari denge ya da hangisinin fazla olduğuna bağlı olarak; cari açık veya cari fazla bakımından değerlendirildiğinde ise tekstil sektörü açık ara öne geçmektedir. İhracat yapmak için ithalat yapan otomotiv endüstrisinde cari denge nerdeyse başa baş hale gelmekte ve sektörün ihracat rakamları ile karşılaştırıldığında küçük oranlarda cari fazla vermektedir.

Tekstil sektörünün ülkedeki istihdama verdiği yoğun destek, özellikle kadın istihdam oranının yüksek olması, sağladığı önemli orandaki istihdama ek olarak; tarım, makine endüstrisi, petro-kimya, boya, hayvancılık ve enerji gibi sektörleri doğrudan desteklemektedir. Meydana getirdiği doğrudan ve toplam brüt katma değerin fazla olması, yani milli gelire olan katkısının ülkemizdeki tüm sektörler içinde en yüksek olması, teşviklere en hızlı ve yüksek geri dönüş sağlayan endüstri kolu olması; sektörün, Türkiye açısından önemli ve stratejik konumda olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Ülke içinde en fazla net dış fazla, dolayısı ile cari açığa en fazla olumlu katkı yapan sektör olarak öne çıkan tekstil endüstrisini desteklemek ve sağladığı cari fazla miktarını artırmak için dokusuz yüzeyler gibi katma değerli ürünlerin üretime hız verilmelidir.

Günümüzde hangi sektörde faaliyet gösterildiğine bakılmaksızın, piyasa oyuncuları ancak teknoloji yönetimi ve yenilikçi yaklaşımlar ile sürdürülebilir küresel rekabet içinde var olmaktadır. Türkiye’deki dokusuz yüzeyler sektörünün, araştırma-geliştirme çalışmalarına ve inovasyona önem vermesiyle, küresel anlamda pazarda rekabetçi ve yenilikçi bir seviyeye gelinmesine, katma değerli ürünler ve uygun pazarlama teknikleri ile milli gelirin yükselmesine ve ülke refahının artmasına katkı sağlayacaktır.

Türk Tekstil Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türk Tekstil Sektörü Tüm Zorluklara Rağmen Büyümeye Devam Ediyor
Türkiye’nin kişi başına düşen yaklaşık 10000 dolarlık gelir miktarının gelişmiş ülkelerdeki oranlara çıkarılması gerektiği tartışılmaya devam etmektedir. Bu soruna kalıcı çözüm bulunması için şimdiye kadar izlenen yolların gerçek anlamda bir faydasının olmadığı; eski uygulamaların ilerleyen yıllarda tekrarıyla da problemin ortadan kaldırılmasının mümkün olmayacağı anlaşılmaktadır. Söz konusu meselenin aşılabilmesi için sanayi ve hizmet sektöründe; katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve yüksek katma değerli hizmetlerin sunumu sağlanmalıdır. Katma değeri yüksek ürünler ve hizmetler; genellikle ağır sanayi, yüksek teknoloji ve gelişmiş pazarlama teknikleri sayesinde dünya pazarına sunulabilir.

Türkiye’nin, çok çalışan ancak emeğinin karşılığını alamayan bir ülke olmasının nedeni ise katma değerli ürün ve hizmetleri, tam anlamıyla küresel pazara sunamıyor olmasıdır. Katma değer ifadesi sadece ürünler için geçerli bir kavram olmayıp hizmet sektörü içinde önemlidir. Örneğin Türkiye, aynı iklim kuşağında yer aldığı benzer yapıdaki ülkeler ile kişi başına turizm gelirlerinde yarışamamaktadır, söz konusu ülkeler; Türkiye’nin kazandığı aynı gelir miktarını, daha az sayıdaki turiste hizmet ederek kazanırken, Türkiye’nin aynı gelir rakamlarına ulaşması için daha çok turist ağırlaması, bir diğer ifade ile daha çok çalışması gerekmektedir.

Tekstil sektöründe de benzer bir durum gözlemlenmektedir; teknik tekstiller (dokusuz yüzeyler bu alanda değerlendirilir), tekstil makineleri, moda ve tasarım gibi katma değerli alanlardaki potansiyel tam anlamıyla kullanılamamakta, genellikle kilogram başına getirisi az olan ürünler ve alanlarda daha yoğun faaliyet gösterilmektedir. Tekstil sektörü ve özellikle dokusuz yüzeyler alanında, Türkiye’nin alması gereken mesafeler olduğu açıktır; küresel anlamda güçlü konumda bulunulan endüstri dalı olmasına rağmen, katma değerli ürün üretiminin az olması nedeniyle çok çalışılan sektörlerden biri de tekstildir. Son yıllarda, artan ar-ge çalışmaları ve patent konusundaki bilinçlenmeye rağmen dokusuz yüzeyler alanında yapılan patent başvuru sayılarının yetersiz olması ve yapılan başvurularında çoğunun yabancı kaynaklı olması, tekstil alanındaki insan gücünün ve bilgi birikiminin, doğru şekilde dokusuz yüzeyler gibi katma değeri yüksek alanlara yönlendirilemediğinin bir göstergesidir. Bu kısır döngünün kırılabilmesi için yapılması gerekenler, dokusuz yüzeyler sektörü ve doğrudan ilişki içerisinde bulunulan tüm sektörlerde genel olarak şu başlıklar altında özetlenebilir;

Pamuk Üretiminin Desteklenmesi:
Sektördeki en önemli gider kalemlerinden biri olan pamuktaki ithalat oranları son yıllarda yükselmeye başlamıştır. Bunun nedeni yerli pamuk üretiminin artırılamamasıdır. Üretimde artış sağlanabilmesi için pamuk başta olmak üzere keten vb. tekstil bitkileri üretimine yönelik çalışmaların arttırılması gerekmektedir. Özellikle organik pamuğun daha fazla ekonomik getiri sağlaması nedeniyle; Türkiye'de üretimi ve üretilen yerli pamukların, ulusal ve uluslararası piyasalarda daha fazla yer almasının sağlanması gereklidir. Pamukta sağlanacak üretim artışı, sektörün büyük bir ithalat maliyetini ortadan kaldırmasa dahi, azaltabilecek nitelikte olacaktır. Ayrıca dokusuz yüzeyli kumaş üretiminde sıklıkla kullanılan diğer liflerin, özellikle sentetik liflerin maliyetini düşürmek ve tekstil sektörüne ucuz hammadde sağlamak için endüstriyel plastik ve üretim teknolojilerine destek verilmeli bu alanlara yatırım yapılmalıdır.

Ar-Ge Destekleri ve Sektöre Özel Patent Teşvikleri:
Dokusuz yüzeylerinde içinde bulunduğu teknik ve fonksiyonel tekstiller alanına özel destekler sağlanmalıdır. İstanbul, Gaziantep, Bursa ve Kahramanmaraş gibi tekstil bilgi birikimi (know-how) ve alanda yetişmiş işgücü olan şehirlerde, sektörün yüksek teknoloji teşvikleri içine alınması gerekmektedir. Tekstil sektöründe; teknik tekstil, tasarım ve modelhaneler gibi pek çok alan, ar-ge teşviklerinin dışında bırakılmaktadır. Bu durum tekstilin, katma değerli üretim sağlayan bir kolu olan moda ve teknik tekstil sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Sektör içinde bu alanların da teşvikten yararlanması ve desteklenmesi ihracat rakamlarına da olumlu yansıyacak daha fazla ekonomik getiri elde edilebilecektir. Tekstil ile ilgili araştırma yapan ar-ge ve yüksek teknoloji merkezleri, üniversite ve tekstil işletmelerinin desteklenmesi bu alanda faaliyet gösterenlere, buluş yapanlara ve araştırmacılara teşvik ve ar-ge destekleri verilmesi, patent konusunda eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile bu alandaki çalışmaların artacağı düşünülmektedir. Söz konusu yatırımlar ve ar-ge faaliyetlerinin meyvesi olan patent ve faydalı model sayılarında artışların yaşanması da; ülkenin teknoloji seviyesini, rekabet gücünü ve zenginlik seviyesini yükseltecektir.

Planlama Eksikliği ve Bürokrasi:
Tekstil sektöründe, yeni stratejilerin üretilmesi ve hayata geçirilmesi için planlamaya önem verilmeli; kaynakların ve teşvik sistemlerinin efektif bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bürokrasi azaltılmalı, ihracatın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Türk tekstil sektörünün yerli üretimle karşılanamayan yün, tekstil makineleri gibi bazı alanlarda ve ithalat yapması gereken durumlarda kolaylıklar getirilmeli, ucuz hammadde ve enerji ile sektör desteklenmelidir.

Türk Tekstiline Ait Markalar ve Katma Değerli Ekonomi:
Tekstil sektöründe markalı ürünler öne çıkmaktadır; tüketiciler aynı kalitede olmasına rağmen markalı olan bir tekstil ürününe 2-3 kat belki daha fazla oranlarda ödeme yapmayı kabul etmektedirler. Günümüzde, pek çok ünlü tekstil ve moda markası; Türkiye veya dünyanın herhangi bir yerindeki Türk tekstil fabrikalarında üretim yaptırıp kendi marka ve işaretlerini ürünün üzerine eklediği zaman, o ürünü fason olarak üreten ancak markalaşmayan Türk işletmesinden kat ve kat daha fazla getiri elde etme şansını bulmaktadır. Bu durum markalaşmanın, marka bilinirliğinin ve ilgili alanlarda yapılan reklam ve tanıtım faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu, sektörde markalaşma ve kurumsal işletme yapısının, ekonomik anlamda nasıl bir kar getirisi elde edilebileceğini ve ekonomik refaha katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Turquality gibi dünya çapında marka yaratma çabalarına verilecek teşviklerin artırılmasıyla ve doğru imaj ve tanıtım faaliyetleri ile Türk tekstil markaları, dünyada çapında daha etkin bir konuma gelebilecektir. Markalı ve katma değerli tekstil ürünlerinin çoğalmasıyla bu alanda yapılan ihracat rakamları artacak, hızla büyüyen dünya dokusuz yüzeyli kumaş pazarından daha fazla pay alınabilecektir.

Makro düzeyde; uygulanabilir kalkınma planları, gündelik ve popülist politikalardan kaçınılarak kaynakların doğru yerde ve doğru zamanda kullanılması, güçlü ve zayıf olduğumuz alan ve sektörlerin belirlenmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri, markalaşma, uygun reklam-pazarlama teknikleri, ar-ge faaliyetlerinin ve patent konusundaki farkındalığın artırılması gibi adımların atılması gerekmektedir.

Teknik Tekstil Ürün Grupları

Teknik Tekstiller
Teknik tekstil ürün grupları içerisinde değerlendirilen ürünler aşağıda sıralanmıştır:
-Dokusuz Yüzeyler (nonwovens)
-Yüksek Mukavim İpliklerden Araç İç ve Dış Lastik Kord Bezi,
-Teknik Tekstilden İmal Edilen Ambalaj Malzemeleri,
-Plastik Kaplı/Lamine Kumaşlar,
-Cam Lifi Kumaş ve Ürünler,
-Yüksek Mukavemetli İplikler,
-Vatkalar ve Keçeler,
-Emniyet Kemerleri,
-Yelken, Vagon vb. Örtüler,
-Taşıyıcı kolon ve diğer teknik eşyalar,
-Sicim, ip halat ve kordonlar,
-Teknik tekstiller materyalden hazır giyim,
-Kauçuk ip ve halatlar,
-Metal iplik ve metal kumaşlar,
-Balıkçılık ve diğer amaçlar için ağ,
-Hava yastıkları,
-Yüksek mukavemetli dokumalar,
-Kauçuk bant ve dokumalar,
-Teknik tekstillerden üretilen temizlik bezleri,
-Cankurtaran yelek ve kemerleri, yer kaplamları,
-Paraşütler.

Kumaş Türlerine Göre Üretim Hızları

Dokusuz yüzeyler, en hızlı kumaş örme yönteminden yaklaşık 25 kat, en hızlı kumaş dokuma yönteminden de yaklaşık 66 kat daha hızlıdır. 

Kumaş türü ve üretim hızı karşılaştırılması 
Dokusuz Yüzeyler: 90 – 366 (m/dk),
Örme: 2 – 15 (m/dk),
Dokuma: 0,4 – 5,5 (m/dk).

Haftalık En Çok Okunanlar