Tekstil ve Moda

Eriyikten Lif Çekim Yöntemi (Yumuşak Eğirme)

Eriyikten lif çekiminde lifler hava ile soğutulur. 
Eriyikten çekme ya da yumuşak çekim yöntemi (Alm. Schmelzspinnverfahren, n; Fr. filage chaud, m; filage par fusion, m; İng. melt spinning), erime noktaları çok yüksek olmayan (300 °C'nin altında) ve eritildiklerinde polimer zincirleri parçalanmayan ya da herhangi bir değişikliğe uğramayan polimer maddelerin, düze adı verilen lif çekim başlığından geçirildikten sonra soğutularak lif elde etme yöntemidir. 

Eriyikten lif çekimi, uygulanabilirliği en kolay lif çekme yöntemidir. Bu sistemde filament haline getirilecek olan termoplastik polimer, ekstrüzyon ile eritilir, süzülür, basınç uygulanarak sabit bir hızla düze deliklerinden geçirilir ve direkt olarak hava ile soğutulur. Naylon, olefin, polyester, polipropilen eriyikten çekim işlemi ile çekilebilirler. 

Polimerin filament haline getirilmesinde değişik düzeler mevcuttur. Bu düzeler yuvarlak, üçgen, beşgen, sekizgen, yıldız kombinasyonları gibi farklı şekillerde düze delikleri bulundurabilirler. Üçgen yıldız şekilli lifler daha fazla ışık yansıtır ve kumaşa çekici bir parıltı kazandırır. Beşgen şekilli içi boş lifler halıda kullanıldıkları zaman kiri göstermeleri daha az gösterirler. Sekizgen şekilli lifler parlaklıktan bağımsız etki verir. İçi boş lifler havayı tutar, izolasyon oluşturur ve life daha iyi özellikler kazandırır. 

Lif çekim yöntemleri nelerdir: 
2-) Çözeltiden Lif Çekim Yöntemleri (yaş çekme - kuru çekme) 

3 yorum:

eriyikten lif çekme, eriyikten çekim yöntemi, eriyikten lif çekim yöntemleri, eriyikten lif eğirme yöntemi, eriyik lif çekimi, eriyikten yapay lif püskürtme

Eriyikten çekme tekniğinde; polimer eritilir, süzülür ve basınç uygulanarak sabit bir hızla düzelere basılır. Çözeltiden çekme, lif eldesinde kullanılan ilk yöntemdir. Kuru çekme ve yaş çekme olarak iki ayrı şekilde uygulanır.

Yumuşak çekim yöntemi ve yumuşak eğirme yöntemi ile eriyik çekim yöntemi aynı şey mi ?