Tekstil ve Moda

Menekşe Rengi Nedir, Menekşe Renk Özellikleri

Menekşe rengi. 
Menekşe rengi (violet), kırmızıya çalan mavi ve maviye çalan mor renklerine denir. Rengin adı menekşe çiçeğinden gelmektedir. Menekşe renk kodu #8F00FF'dir. 

Menekşe, görünür spektrumun kısa dalga boyu ucunda, mavi ile görünmez ultraviyole arasındaki ışığın rengidir. Isaac Newton'un 1672'de görünür ışığın tayfını bölerken belirlediği yedi renkten biridir. Mor ışığın dalga boyu yaklaşık 380 ile 435 nanometre arasındadır. 

Bilgisayar ve televizyon ekranlarında kullanılan RGB renk modelinde menekşe, kırmızı ve mavi ışığın kırmızıdan çok mavi ile karıştırılmasıyla üretilir. Tarihsel olarak ressamlar tarafından kullanılan RYB renk modelinde menekşe, kırmızı ve mavi pigmentlerin birleşimiyle oluşturulur ve renk çemberinde mavi ile mor arasında yer alır. Baskıda kullanılan CMYK renk modelinde menekşe, macenta ve cyan pigmentlerinin birleşimiyle, cyan'dan daha çok macentaya yakındır. 

Menekşe, mor rengi ile yakından ilişkilidir. Optikte menekşe spektral bir renktir. Yaygın kullanımda, her iki terim de mavi ve kırmızı arasındaki çeşitli tonda renkleri ifade etmek için kullanılır. 

Tarihsel olarak menekşe, Tyrian boyasının antik çağda aşırı derecede pahalı olması nedeniyle, sadece kraliyet mensupları tarafından kullanılabilmiştir, bu nedenle kraliyet ailesiyle ilişkilendirilmiştir. Bizans imparatorları gibi Roma imparatorları da mor toga giyerlerdi. Orta Çağ'da menekşe, piskoposlar ve üniversite profesörleri tarafından giyilirdi ve Hıristiyan tasvirlerde Hz. Meryem'in cübbesinin rengi olarak sıklıkla kullanılırdı. Çin resminde menekşe rengi, Yin ve yang ikilisinin birliğini ve evrenin nihai uyumunu temsil eder. Hinduizm ve Budizm'de mor ve/veya menekşe taç çakra (sahasrara - 7. çakra) ile ilişkilendirilir. Avrupa'da yapılan bir araştırma, menekşe renginin insanların savurganlık, bireycilik, kibir ve şüphecilikle en sık ilişkilendirdiği renk olduğunu öne sürüyor. 

0 yorum: