Tekstil ve Moda

Pamuk İplik Üretimi

İplik Üretimi. 
Lif ve İplik Özellikleri Arasında İlişkiler 
İplik imalatında kullanılan pamuk lifinin boyunun uzun olması (uzun stapel), ince olması (düşük mikroner) ve lif mukavemetinin yüksek olması (yüksek pressley veya yüksek olgunluk derecesi) iplik mukavemetini olumlu yönde etkiler. Yine lif boyunun yüksek ve mikroner değerinin düşük olması, imal edilen ipliğin düzgünlük derecesini de pozitif etkiler. Bugün Türkiye'de pamuk iplikhanesi denilince karşımıza ring ve Open End iplikhaneleri çıkmaktadır. Diğer iplik metodlarının ülkemizde ve genelde hiçbir önemi yoktur. Ring ve Open-End iplikhanelerinin üretim teknolojilerini etkileyen lif özelliklerinin önem sırası da aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi farklılıklar göstermektedir: 

RİNG İPLİKÇİLİĞİ 
1. Lif boyu (homojen dağılım), 
2. Lif inceliği, 
3. Lif mukavemeti, 
4. Temizlik (homojen dağılımı), 

OE. İPLİKÇİLİĞİ 
1. Lif mukavemeti, 
2. Lif inceliği, 
3. Lif boyu, 

İplik eğirme sınırı, yani liften eğirilebilecek en ince iplik sınırı öncelikle lif inceliği ile sınırlandırılmıştır. Lif inceldikçe kesitteki lif sayısı artar ve ipliğin eğirilebilmesine imkan tanıyan iplik mukavemeti sağlanmış olur. İplik kesitindeki minimum lif sayısı iplik imalat metodonu bağlı olarak değişmektedir. Bu sayı karde ipliklerde 65-88 ve penye ipliklerde ise 33-59 civarındadır. Ayrıca lif inceliğinin büküm katsayısına (elyaf inceldikçe bükülebilme özelliği artar), kısa lif yüzdesinin iplik mukavemeti ve düzgünlüğüne (kısa lif yüzdesi arttıkça, iplik mukavemeti azalır ve düzgünsüzlük artar) ve pamuktaki yabancı madde miktarının özellikle OE iplikhanesinde iplik kopuş sayısına (yabancı madde miktarı arttıkça iplik kopuş sayısı artar) etkileri vardır. 

5 yorum:

iplik mukavemeti iplik inceliğine bağlı fakat bu iplik inceliği ile iplik mukavemeti arasındaki optimum dengeyi veya oranı nasıl belirliyoruz? yani sürekli inceltirsek bir yerden itibaren mukavemet düşmez mi?

pamuk iplikçiliği derslerini hatırladım bir an

İplik belli miktarda bükülmüş liflerden oluşur ve bükülmüş haldedir. Her bir iplik, sırasıyla, oluşturduğu iplik parçasından daha kısa, liflerden yapılmıştır. Bu kısa elyaflar, ipliği yapmak için daha uzun filamentler halinde büküm verilerek döndürülür. Uzun ve sürekli şeritler haline gelen iplikler, onları iplikler haline getirmek için yalnızca büküm sayesinde birarada tutulur ve büküm oranının optimum olarak ayarlanmasını gerektirebilir. Iplikler bazen tekstüre denilen ek bir işleme tabi tutulurlar.

Tekstil üretiminin ve ihracatın en önemli alt kalemlerinden biri ipliktir. Dokuma ve örme ürünlerinde kullanılan iplik, çeşitli işlemlerden geçirilerek çarşaf, ham bez, kumaş olarak üretilmektedir. İplik fiyatlarındaki artışın ham bez fiyatının artışıyla da paralel ölçüde ilerlemektedir.

pamuk iplik çeşitleri,üretim, ring iplikçiliği,iplik, pamuk ipliği üretim yöntemleri, open-end iplikçiliği, pamuklu iplik türleri nelerdir,