Tekstil ve Moda

İplik Numaralandırma Sistemleri

İplik numara tayini. 
İpliklerin Numaralandırılması 
İpliklerin incelik ve kalınlıkları numaraları ile belirtilir. Tekstilde iplik numaralandırma iki şekilde yapılır: 
1-) Uzunluk Numaralandırması: Belirli bir ağırlığa düşen uzunluk miktarı ile hesaplanan numaralandırma şeklidir. 
2-) Ağırlık Numaralandırması: Belirli bir uzunluğa düşen ağırlık miktarı ile hesaplanan numaralandırma şeklidir. 

Uzunluk Numara Sistemleri 
- Metrik Numara (Nm), 
- İngiliz Pamuk İpliği (Ne),
- Fransız Numaralandırma Sistemi (Nf)
- İngiliz Keten İpliği (Ne L), 
- İngiliz Kamgarn İpliği (Ne K), 
- İngiliz Straygarn İpliği (Ne W), 

Ağırlık Numara Sistemleri 
- Uluslararası ağırlık (Tex, Dtex), 
- Denye (den, Td), 

Burada da görüldüğü gibi iplik numaralandırmada birçok farklı sistem kullanılmaktadır. Bu sistemlerden en fazla kullanılanlara burada yer verilmiştir. 

Metrik Numara Sistemi (Nm): 
Metrik numaralandırma sistemi ya da numara metrik (Alm. metrisches Nummerierungssytem; Fr. numérotage métrique, İng. metric counting system), genellikle yün ipliklerinin numaralandırılmasında kullanılan, 1 gram ipliğin metre olarak uzunluğunun ifadesidir. 

Bu sistem yün ve yün tipi liflerden üretilen ipliklerin numaralandırılmasında kullanıldığı gibi, işlem kolaylığı nedeniyle tüm ipliklerin dönüşüm formüllerine de yardımcı bir numaralandırmadır. Bir gram ağırlığındaki ipliğin kaç metre olduğunun ifadesidir. Örneğin; toplam ağırlığı 1 gram olan iplik 30 metre geliyor ise bunun numarası Nm 30 olarak ifade edilir. Örnekler: 
- Nm 20: 1 gramı 20 m olan iplik, 
- Nm 100: 1 gramı 100 m olan iplik, 

Örnek: 1000 gr iplik 25.000 m gelmektedir. Nm = ? 
Denklem kurulursa:
1000 gr  »  25.000 m. ise
1 gr      »      X      olur
 X= 25.000÷1000 = 25 olduğundan, bu ipliğin inceliği Nm 25 olarak belirtilmelidir. 

İngiliz Pamuk İpliği Sistemi (Ne): 
İngiliz numaralandırma sistemi ya da numara İngiliz (Alm. englisches Nummerierungssytem; Fr. système de numérotation anglais de fils, İng. English yarn counting system), bir libre (453,6 g) ağırlığındaki bir iplik örneğinin hank (pamuk ipliği için 840, kamgarn ipliği için 560, strayhgarn ipliği için 256 ve keten ipliği için 300 yarda) cinsinden uzunluk değerini ifade eden iplik numaralandırma sistemidir. 

Pamuk ipliklerinin numaralandırılmasında kullanılır. 1 libre iplikteki 840 yardaların sayısıdır. Diğer İngiliz sistemlerinde bu uzunluk değişiklik gösterir. Örneğin; İngiliz keten, kenevirde kabul edilen uzunluk 300 Yarda iken, Kamgarnda 560 yardadır. 

1 libre=453.6 gr, 
1 yarda=91.4 cm (0.914 m), 
840 yarda=768 m, 
Örneğin; 453.6 gr ağırlığındaki iplik 15.360 m (20x768 m) geliyorsa bunun inceliği Ne 20' dir.

Fransız Numaralandırma Sistemi (Nf): 
0,5 gram ağırlığındaki tekstil malzemesinin metre cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır. İndirekt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem internasyonal) birim sistemi kullanılır. Nf=Uzunluk/Ağırlık.

İngiliz Keten İpliği Numaralandırma Sistemi (NeL): 
1 Libre (Pound) ağırlığındaki tekstil malzemesinin Hank cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır. İndirekt numaralandırma sistemidir. NeL=Uzunluk÷Ağırlık=Hank÷Libre (1 Hank (hk) = Keten ipliğinde 300 yarda=274,2 m)

İngiliz Kamgarn İpliği Numaralandırma Sistemi (NeK): 
1 Libre (Pound) ağırlığındaki tekstil malzemesinin Hank cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır. İndirekt numaralandırma sistemidir. 

NeK=Uzunluk÷Ağırlık=Hank÷Libre (1 Hank (hk)=Kamgarn ipliğinde 560 yarda=512 m) 

İngiliz Strayhgarn İpliği Numaralandırma Sistemi (NeW): 
1 Libre (Pound) ağırlığındaki tekstil malzemesinin Hank cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır. İndirekt numaralandırma sistemidir. 

NeW=Uzunluk÷Ağırlık=Hank÷ Libre (1 Hank (hk)=Strayhgarn ipliğinde 256 yarda=234 m) 

Uluslararası Ağırlık Sistemi (Tex):  
Uluslararası sistemdir. Her türlü iplik için kullanılabilir. Türkiye'deki işletmelerde kullanımı şu anda yaygın değildir. 1000 metre ipliğin kaç gram geldiğinin ifadesidir. 

Tex Numaralandırma Sistemi: 1000 metre uzunluğundaki tekstil malzemesinin gram cinsinden ağırlık değeri olarak tanımlanır. Direkt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem internasyonal) birim sistemi kullanılır. Ağırlık gram, uzunluk ise metre cinsinden ifade edilir. Tex=Ağırlık*1000 Uzunluk 

Decitex (Dtex) Numaralandırma Sistemi: 10.000 m uzunluğundaki tekstil malzemesinin gram cinsinden ağırlık değeri olarak tanımlanır. Direkt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem internasyonal) birim sistemi kullanılır. Ağırlık gram, uzunluk ise metre cinsinden ifade edilir. Dtex=Ağırlık*10.000 Uzunluk 

Örnekler: 
1000 m iplik »» 50 gr ise »» 50 Tex olur, 
2000 m iplik »» 200 gr ise »» 100 Tex olur, 
Tex'in 1000 katı olan kilotex ve onda biri olan desitex bazı alanlarda kullanılmaktadır. Özellikle Kilotex (ktex) iplikhanelerde ara ürün olan bantlarda kullanılmaktadır. 
1 ktex=1000 Tex=10.000 dtex=1.000.000 mtex, 
1 Tex=10 dtex=1.000 mtex, 
1 dtex=100 mtex, 

Denye Numaralandırma Sistemi (den) 
Filament ipliklerin ve liflerin numaralandırılmasında kullanılır. 9000 metre iplikteki gramların sayısını belirtir. Yani 9000 m uzunluğundaki tekstil malzemesinin gram cinsinden ağırlık değeri olarak tanımlanır. Direkt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem internasyonal) birim sistemi kullanılır. Ağırlık gram, uzunluk ise metre cinsinden ifade edilir. Denye=Ağırlık*9000 Uzunluk. 

Örnekler: 
9000 m. iplik »» 200 gr ise 200 denye olur, 
9000 m. iplik »» 150 gr ise 150 denye olur. 

(Tekstil'de iplik numaralarını dönüştürme formülleri) 
Nm=Ne x 1.69, 
Ne=Nm x 0.59, 
Nm=1/Ktex, 
Tex=1000/Nm, 
Nm=1000/Tex.

Tekstilde kullanılan uzunluk ve ağırlık dönüşümleri bu birimler birbirine nasıl çevrilir: 1 libre = 453,59237 gram. 1 hank = 840 yarda = 768 metre.
Diğer yaygın ölçü birimlerini ve eşitlik olarak büyüklüklerini de şu şekilde sıralayabiliriz: 
1 inch = 2,54 cm, 
1 yarda = 91,44 cm, 
1 ons = 28,3495231 gram, 
1 yarda = 36 inch, 
1 libre = 16 ons, 
1 libre = 453,59237 gr, 
1 kg = 2,204 libredir. 

24 yorum:

iplik numaralandırma metodları veya sistemleri arasında Türkiye de yaygın olarak kullanılan hangisidir bilen var mı?

Ne sistemi kullanılır

Türkiye'de pamuk ipliği için "Ne" yani ingiliz metrik sistemi kullanılıyor

tekstil mühendisliği okurken ne uğraşırdık bunlarla virgülden sonra sekizinci rakam bile yanlış olsa puan kırmayı bırak bütün soruyu yanlış sayardı özer göktepe hocamız kulakları çınlasın..

tekstil numara çevirme formülleri için teşekkür ederim

Tex Numaralandırma Sistemi Nedir: 1000 metre uzunluğundaki tekstil malzemesinin gram cinsinden ağırlık değeri olarak tanımlanır. Direkt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem internasyonal) birim sistemi kullanılır. Ağırlık gram, uzunluk ise metre cinsinden ifade edilir. Tex=Ağırlık*1000 Uzunluk

Decitex (Dtex) Numaralandırma Sistemi: 10.000 m uzunluğundaki tekstil malzemesinin gram cinsinden ağırlık değeri olarak tanımlanır. Direkt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem internasyonal) birim sistemi kullanılır. Ağırlık gram, uzunluk ise metre cinsinden ifade edilir. Dtex=Ağırlık*10.000 Uzunluk

Denye Numaralandırma Sistemi: 9.000 m uzunluğundaki tekstil malzemesinin gram cinsinden ağırlık değeri olarak tanımlanır. Direkt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem internasyonal) birim sistemi kullanılır. Ağırlık gram, uzunluk ise metre cinsinden ifade edilir. Denye=Ağırlık*9000 Uzunluk

Metrik sistem bir gram ipliğin ağırlığı anlamındadır. örnekler:
a) Nm 120/1 demek 120 m iplik 1 g ağırlığındadır.
b) Nm 80/2: 2 ipliğin bükümüyle oluşan, ve her biri 80 m olan bu ipliklerin toplam ağırlığı, 2 gramdır.
c) Nm 120/3: 3 ipliğin bükümüyle oluşan, ve her biri 120 m olan bu ipliklerin toplam ağırlığı, 3 gramdır.

Etiket sistemi (No. ya da Tkt)
No ya da tkt ipliğin kaç kat iplikten oluştuğuna bakmaksızın 3 ipliğin bir araya geldiğini düşünülerek hesaplanan bir sistemdir. örnekler:
No 120 demek Nm 120/3 olabileceği gibi Nm 80/2 de olabilir.
No 100 demek Nm 65/2 olabileceği gibi Nm 100/3 de olabilir.
No 75 demek Nm 50/2 olabileceği gibi Nm 75/3 de olabilir.

Numaranın bulunabilmesi için materyalin (lif, filament, bant, fitil, iplik ve katlı iplik) uzunluğunu ve ağırlığını bilmemiz gerekir. Bu işlem için hassas terazi ve çıkrık kullanılır. Ağırlık; (1/1000 hassasiyetli) hassas terazi yardımıyla, uzunluk; bant, fitil ve iplik çıkrıkları yardımıyla tespit edilir. Uzunluk numara sisteminde (metrik) numaralar, “birim ağırlığa isabet eden uzunluk” olarak ifade edilir. İplik inceldikçe numara büyür.

Yün iplikçilik sisteminde yarı mamul ve mamuller, numara metrik (Nm) sistemine göre numaralandırılır. Pamuklu iplik üretimde ise İngiliz (Ne) numaralama sistemi kullanılır. Tex ve denye daha çok, sentetik ve ipek ipliği üretimlerinde kullanılır.

iplik metraj hesaplama, iplik gramaj hesaplama, iplik çapı nasıl hesaplanır, iplik numarasının bulunması, iplik üretim hesabı, katlı iplik numara hesabı, dtex nedir, denye nedir iplik numaraları gibi aramalarla da buraya geliyorsunuz.

Lif inceliğinde neden numaraldırma sistemi kullanılı? Bilen varsa yardımcı olabilir mi çok acil sınavda sorulacak

niçin numaralandırma yapılır, tekstilde iplikte istenen en önemli özelliklerden biri de ince ve daha hafif kumaşlar elde edebilmek, ipliklerin numaralandırma ihtiyacı ise iplikleri birbirinden ayırt etmek ve hangi kumaşta hangi incelikte iplik kullanılacağı bilmek için uygulanan bir sistem. ingiliz iplik sistemi ve fransız iplik sistemi var bunlar dünyada genel olarak kabul edilen sistemler bu sayede dünyanın her yerindeki tekstil mühendisleri ve tekstille ilgilenen insanlar aynı şeyi anlasın diye uygulama birliği oluşturmak içinde kullanılıyor. 30 tex pamuk ipliği dünyanın heryerinde aynı anlama gelir ve bu sayede tekstilde ortak bir kullanım dili oluşturulmuş olur.

İyi günler herkese 28/1 viskon 190 dengeye tekamül ediyor ve 211 dtex sede bu nasıl hesaplanıyor yada 30/1 pamuk 177 denyeye tekamül ediyor ve 197 dtexse pamuk iplikler bunlar 05442061665 ulaşırsanız sevinirim

Peki benim elimde bir kumas var onda hani numara iplik kullanilmis nasil bilebilirim.

iplik Numarasi sozlük anlamı tdk: 1. İpliğin uzunluğu ile ağırlığı arasındaki ilişkiyi belirten, ipliğin incelik derecesini gösteren değer. 2.Belli amaçla kullanılan sistem ve değerler. Numara, Denye, Tex ipliklerin incelik derecesini saptayan sistemlerdir.

301 Penye Ne demek, 30+1 ne demek açıklar mısınız

numaralandırma iplikte nasıl yapılır, metrik sistem, tekstilde ingiliz sistemi, iplik numara dönüşüm formülleri, tekstil tex iplik numarası çevirme, tekstil numara dönüşümü,

1 inch kaç cm, 1 yarda kaç cm, 1 ons kaç gram, 1 yarda kaç inch, 1 libre kaç ons, 1 libre kaç gr, 1 kg kaç libre sorularımın cevabını aldım yazının sonunda

ip kalınlığı nasıl ölçülür önemli çünkü iplik kalınlık ölçümü kumaş kalınlığını direkt olarak etkiler, kalın iplik kalın kumaşa ince iplikte ince kumaşa neden olur

Merhaba 150d/144f polyester iplikte 144f neyi ifade eder

Bükümle ilgili sanırım.

İpek makinesi büküm boyutu başka bir ölçü birimidir.

Bu durumda, boyutlar sayı yerine harf olarak verilir, 000'den A'ya ve F'ye ve ardından FFF'ye kadar değişir. Belirli bir harfin tam olarak ne anlama geldiği, ipliğin üreticisine bağlıdır, ancak A, B ve F konusunda oldukça yaygın bir kabul vardır.

A, genel amaçlı iplikler için
B, ağır dikişler içindir
F, ilikler ve düğmeler içindir.

Merhaba;
İki farklı kalınlık ve elyaf içeriğinde kullanılan ipliklerin, 100 üzerinden elyaf içeriğini doğru olarak nasıl hesaplayabilirim?
İplik detayları aşağıda. Yardımcı olursanız sevinirim. Bu hesabı yapabilirsem sentezleyerek excelde formulize etmek istiyorum.
Şimdiden teşekkürler.

İplik katı 1 1
NM 6
NE 20

Büküm Kat 2 1
Cott. 50 22
Viscose 10
Linen
Acr. 50 45
Pa. 10
Pes. 12
Elastane 1
Toplam 100 100

Merhaba, 16/1 ve 15/1 Jut halı dokuma ipliğinde değerler ne anlama geliyor?

Dokuma için üretilen iplikler genellikle iplik numarası olarak adlandırılan iki sayıyla etiketlenir. Örneğin 8/2 pamuk ipliği, 20/2 keten ipliği veya 6/3 yün ipliği görebilirsiniz.

İlk numara ipliğin numarasıdır yani incelik veya kalınlığıdır, örneğin bu sistemde 1 en kalın ipliği ifade eder.

İkinci sayı (genelde küçük sayı) ipliğin kat sayısını belirtir; Tek katlı iplik 1 ile, iki katlı iplik ise 2 ile gösterilir.