Tekstil ve Moda

Karde Nedir, Karde İplik Ne Demek

Karde iplikler. 
Karde ipliği (Alm. kardiertes Garn; Fr. fil cardé, İng. carded yarn), genellikle orta ve kısa lif uzunluğuna sahip pamuk ya da pamuk ve kimyasal liflerin karışımından üretilen, penye ipliğine göre daha tüylü, düzgünsüz ve bazen yabancı madde içeren iplik türüdür. Karde iplik, pamuktan üretilen bir iplik çeşididir. Karde kelimesi İngilizce carded kelimesinden türemiştir, taraklanmış anlamına gelir. 

Karde iplikler, penye ipliklerinden daha kısa ştapelli pamuk elyafından üretilmiş tarama işlemi yapılmamış pamuk ipliğidir. Pamuk işlendikten sonra elyaflar boylarına göre sınıflandırılarak en uzun elyaflar penye iplik yapımında, penye iplikte kullanılamayacak uzunluktaki elyaflar ise karde iplik yapımında kullanılır. Karde iplikler, fiziksel mukavemet ve tüylenmeme özellikleri bakımından penye iplikten bir kademe daha düşük kalitededir. Kumaş haline getirildiğinde nispeten düzgün bir satıh görüntüsü verse de yumuşaklık ve dayanıklılık olarak penye kadar iyi değildir. 

Karde İpliğinin Özellikleri 
Karde iplikler ring iplik veya open-end iplik eğirme yöntemleriyle üretilirler. Karde pamuk iplikleri penye pamuk ipliklerine göre daha düzgünsüz, tüylü, kaba ve pürüzlü yüzeye sahiptir. Karde ring pamuk iplikleri, penye pamuk iplik üretimine göre daha kısa pamuk elyafından üretilmiş, tarama işlemi yapılmamış pamuk ipliğidir. Karde ring iplikleri penye ipliklerine göre daha düşük kalitelidir. Bu iplikler düzgünsüz ve pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Dokuma ve örme sektöründe kullanılan bu ipliklerin bükümü triko için düşük, dokuma için daha yüksek yapılır. Karde ring ipliklerinin mukavemeti, penye ring ipliklere göre daha düşük, open-end ipliklere göre daha yüksektir. İplik kalınlaştıkça (iplik numarası küçüldükçe) fiyatı düşer ve iplik kaba bir yapıya sahip olur. Genellikle Ne 6 ile Ne 30 numara arasında üretim yapılır. Karde ipliklerle yapılan kumaşlar düzgünlük açısından, penye ipliklerle yapılan kumaşlara göre daha kötüdür. zayıf bir kumaş yapısı arz-ederler. Gevşek, kaba ve tüylü bir kumaş oluştururlar. Karde iplikler penye ipliklere göre bir miktar yabancı madde içerdiklerinden karde mamuller penye mamullere göre daha mat ve daha az temiz görünürler. 

Karde İplikçiliği Üretim Aşamaları 
Karde pamuk ipliği ring iplik eğirme veya open-end iplik eğirme sistemlerinden birisiyle üretilebilir. Open-end iplik eğirme sisteminde ring iplik eğirme sisteminde kullanılan elyaftan daha kısa pamuk elyafları kullanılır. Open-end iplik eğirme sisteminde fitil işlemi yoktur ve iplikler bobinlere sarılır. Ring iplik sisteminde ise iplikler kopslara sarıldıktan sonra bobinlenir. Dokuma işleminde kullanılacak karde pamuk iplikleri sert bükümlüdür, örme işleminde kullanılacak karde pamuk iplikleri ise yumuşak bükümlüdür ve bu iplikler parafinlenmiştir

Harmanın Hazırlanması: İstenilen karışım için seçilen balyalar birleştirilir. 
Harman-Hallaç: Karıştırmak ve ön açma yapmak için lif çeşitleri aynı anda balyalardan alınır. Lifler birbirinden ayrılır ve artıklar temizlenir. Lifler vatka haline getirilir. 
Taraklama: Elyaf tam olarak açılır. Elyaf üzerinden yabancı madde ve kısa lifler uzaklaştırılır. Paralel halde olan elyaf demeti bant haline getirilir. 
Çekim: Altı veya sekiz bant karıştırılarak ve eşitlenerek çekim ile inceltilir. 
Fitil (ön eğirme): Elyaf bandı çekilerek ve hafif büküm verilerek fitil haline getirilir. 
Eğirme: Fitiller istenilen inceliğe gelene kadar çekilir ve büküm ile iplik haline gelir. İplik sarma işlemiyle bobinlere sarılır. 

Karde İplik Kullanım Alanları 
Karde pamuk ipliği genellikle kaba ve kalın örme ve dokuma kumaş üretiminde kullanılır. Karde iplikleri, denim (blue jean), kord, havlu, spor giysi kumaşları, çarşaflar, döşemelik kumaşlar, ev tekstilleri, teknik kumaşlar gibi kumaşların dokunmasında kullanılmaktadırlar. Karde iplikleri kısaca penye ipliklerinin zorunlu olarak kullanıldığı pamuklu kumaşlar dışında dokumada üretilen bütün pamuklu kumaşlarda kullanılabilir. 

0 yorum: