Tekstil ve Moda

Nonwoven Nedir, Nonwoven Kumaş Üretimi

Nonwoven yöntemiyle elde edilen kumaşlar. 
Nonwoven (dokusuz yüzey) ya da tülbent esaslı yüzey (Alm. Textilverbundstoff, Vliesstoff, Fr. étoffe nontissée, nontissé, İng. nonwoven fabric), kesikli liflerden tülbent ya da vatka üretimi gerçekleştirildikten sonra sabitlenerek ya da lif çekim başlıkları yardımıyla eriyikten lif çekimi ile elde edilen sonsuz liflerin bir sonsuz taşıma bandı üzerine tülbent tabaka halinde serilmesi ve bunların sabitleme işleminin eriyiğin kendi yapışma özelliğinden yararlanılarak ya da bir ısıl, kimyasal vb. bir işlem ile gerçekleştirilmesiyle üretilmiş tekstil yüzeylerine denir. 

Nonwoven kelimesi İngilizce non (olmayan, sız) ve woven (dokuma) kelimelerinden türetilmiştir, Türkçe ifadesiyle dokuma olmayan veya dokusuz yüzeyler, binlerce yıldır dünyanın çeşitli bölgelerinde keçe, yorgan, elbise ve çadır olarak kullanılmıştır. Yün lifinin çeşitli yöntemlerle keçeleştirilmesi ile elde edilen bu yüzeyler, nonwoven tekstillerin dünya üzerindeki ilk örnekleridir. 19. yüzyılda iplik döküntüsünü değerlendirmek için bu artık lifler geliştirilen iğneleme yöntemi ile birbiri içerisine geçirilerek çeşitli nonwoven yüzeyler elde edilmiştir. Günümüzde pek çok uygulama alanı bulan dokusuz yüzeyler hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin: ıslak mendiler, bebek bezleri, pedler, temizlik bezleri, cerrahi maskeler ve halı sahalarladaki zemin kaplamaları dokusuz yüzey uygulamaları sayesinde üretilmektedir. 

Nonwoven kumaşlar (dokusuz yüzeyler), dokuma, örme gibi klasik yöntemler haricinde; liflerin çeşitli yöntemlerle bir araya getirilmesiyle, oluşturulan elyaf tülbentinin; mekanik, kimyasal ve ısıl yöntemlerle sabitleştirilmesi ile, yani iç içe geçirilip birbiri ile bağlanmasıyla elde edilen tekstil yüzeyleridir. Dokuma ve örme olmayan, özel kullanımlar için hızlı ve pratik şekilde imal edilen ve kullanım süresine göre maliyeti çok düşük olan tekstil ürünleridir. Nonwoven kumaşlar; sıvı çekici, sıvı itici, esnek, sağlam, yumuşak, gergin, yanmayı geciktirici, filtre edici, antibakteriyel, çok kullanımlı veya kullan at özelliklerine sahip olabilir. 

Kumaştaki ana ham madde diğer kumaş üretim yöntemleri; dokuma ve örme kumaşlarda olduğu gibi tekstil elyaflarıdır ancak dokuma ve örmedeki iplikten kumaş yapılmaz. İplik oluşumu nonwoven tekniğinde atlanır. Direkt olarak doğal veya sentetik ham maddeler iplik olmadan kumaş haline getirilir böylece çok hızlı üretim sağlanır, maliyetler düşer ve ekonomik ürünler ortaya çıkar. Artan çeşitlilikteki uygulamalar için ekonomik çözümler sunan mühendislik harikası kumaşlar olarak da ifade edilebilir. 

Nonwoven üretiminde liflerden tülbent (ince serilmiş elyaf katmanı) elde edilmesi ve bu elde edilen tülbentteki liflerin birbirine çeşitli yöntemlerle bağlanması ve bağlanan liflerin fikse olabilmesi içinde terbiye edilmesi gerekir. 

Nonwoven üretim sürecinde uygulanan çeşitli yöntemler vardır, bu yöntemler: 
1-) Tülbent Oluşturma Yöntemleri; 
- Kuru Yöntemler, 
- Sulu Yöntemler, 
- Filament Serme Yöntemleri. 
2-) Tülbent Sabitleştirme Yöntemleri: 
- Mekanik Yöntemler, 
- Kimyasal Yöntemler, 
- Isıl Yöntemler, 
- Mekanik-Isıl Kombinasyonu. 
3-) Tülbent Birleştirme ve Terbiye Yöntemleri: 
- Kimyasal (Boya, Baskı, Kaplama, Antistatik, Anti-Mikrobiyel, Antibakteriyel, Güç Tutuşurluk apresi vb.), 
- Mekanik (Kalandırlama, Laminasyon, Kabartma vb.). 

7 yorum:

benim tez konumdu nonwovenlar hey gidi tekstilli günler

nonwovenler geleceğin tekstilleri, önümüzdeki yıllara damgasını vuracak bence

dokusuz yüzeyler güzel çalışma alanı gayet güzel olacak ileride

Türkiye artık tekstilde katma değeri yüksek ürünler üretmeye çalışmalı, tekstilde markalar çıkarmalı, dünyada modaya yön veren ülkelerden biri olmalı ve tekstil makinaları üretmeye başlamalıdır. bunlar getiri daha yüksek ve gelişmiş ülkelerin hayata geçirdiği atılımlardır, bizde bu yolu takip edip fason üretimden yakamızı kurtarmalıyız..

nonwoven yani dokunmamış veya dokusuz kumaşlar korona virüs süreciyle birlikte maske üretimiyle ön plana çıkmış durumda

kumaş oluşturma teknolojisi olan nonwoven liflerden meydana gelirler. Nonwoven kumaşların üretimi için kullanılan malzeme elyaf tülbentleridir. Elyaf tülbentleri, tekstil liflerinin birbirlerine tutunma özelliğinden yararlanılarak veya tutunma özelliklerini yapay olarak kazandırarak oluşturulmuş yüzeylerdir. Keçeler ve dokusuz telalar nonwoven'a örnek verilebilir.

dokusuz yüzeyler nedir, nonwoven anlamı nedir, nonwoven kelimesi ne anlama gelir, nonwoven ne demek, nonwoven kumaş üretim süreçleri nelerdir