Tekstil ve Moda

Örme Kumaş Nedir, Örme Kumaş Özellikleri

Örme kumaşlar esnek yapıya sahiptir. 
Örme kumaş, ipliklerin tek ya da topluca beslenmesi ile iğneler ve örücü elemanların yardımıyla ipliklere ilmek formunu kazandırarak, bu ilmeklerin yan yana ve boylamasına bağlantılar oluşturulması sonucunda tekstil yüzeyi elde etme işlemine denir. Örme işlemi sonucu elde edilen kumaşa örme kumaş adı verilir. 

Örme kumaşlar, ipliklerin ilmek formunda yan yana ve üst üste bağlantı kurarak bir yüzey oluşturması ile üretilen tekstil yapılarıdır. Örme ile yüzey oluşturma işlemi ipliğin en hızlı şekilde kumaş yapısına dönüştürüldüğü sistemdir. Ayrıca örme sistemi ile üretilen kumaşlarda, diğer tekstil yüzeylerine göre boyut stabilitesi yönünden daha esnek, daha elastik, daha yumuşak ve daha dolgun bir yapı elde edilir. 
Atkılı örme ve çözgülü örme iplik yerleşimlerinin farkı. 
Atkılı örme ve çözgülü örme olmak iki temel örgü yapısı bulunmaktadır. Atkılı örmede iplik kumaş yüzeyinin enlemesine hareket eder. İlmek oluşturmak için tek iplik yeterlidir. Atkılı örme ile çözgülü örme arasındaki fark burada ortaya çıkar. Çözgülü örmede ise çözgü iplikleri kullanılır. Her bir çözgü ipliği, örme makinesi iğnelerinin çevresine sarılır ve iğnelerin ipliklerle beraber hareket etmesiyle kumaş oluşur. İlmek oluşturmak için iğne sayısı kadar iplik gereklidir. 

Örme kumaş özellikleri 
Pek çok ayrıcalığı ile beraber günümüzde örme kumaş değişik özellikler sunmaktadır. 
- İplikler aracılığıyla en hızlı şekilde kumaşa dönüşebilmektedir. 
- Esnek ve elastik bir yapıya sahiptir. 
- Yumuşaktır. 
- Vücudu saran yapıya sahiptir. 
- Dolgun bir görüntü ve yapısı bulunmaktadır. 
- Çok çeşitli ürünlerde kullanılmaktadır. 

8 yorum:

işte bu kısaca örme kumaş tanımı

Dokuma kumaş kadar eski bir kullanım tarihi olmasa da örme kumaşlar uzun yıllardır kullanılmaktadır. 1500'lü yıllara kadar el örmeciliği tek örme kumaş üretme yöntemiyken, bu tarihten sonra geliştirilen örme makineleri ile makineleşmeye geçilmiş, günümüzde ise çok teknolojik örme makineleri ile seri üretimine geçilmiştir

Örme kumaş yüzeyi nedir sorusuna; ilmek oluşturma, ilmeğin örücü iğneye takılması, yeni ilmeğin önceki ilmek içinden çekilmesi ve önceki ilmeğin yeni oluşturulan ilmek üzerinden aşırtılması sonucu meydana gelen kumaşlardır diye cevap verilebilir.

Örme ile yüzey oluşturma işlemi ipliğin en hızlı şekilde kumaş yapısına dönüştürüldüğü sistemdir. Ayrıca örme sistemi ile üretilen kumaşlarda, diğer tekstil yüzeylerine göre boyut stabilitesi yönünden daha esnek, daha elastik, daha yumuşak ve daha dolgun bir yapı elde edilir. Örme yüzeyler, ilmek oluşum tipine göre iki ana sınıfa ayrılır. Bunlar türler: atkılı örme ve çözgülü örme sistemleridir.

örme nedir sözlük anlamı tdk, örme neyden yapılır, örme nasıl yapılır, örme:

1. Triko da denir.
2. Tığ, şiş, iğne ya da örme makinesi yardımıyla ve genellikle tek iplik sistemiyle ipliği kendi üzerine çeşitli biçimlerde ilmikleyerek bir tekstil yapısı elde etme yöntemi. Tek iplikli örme ve çözgülü örme olmak üzere iplik veriliş durumuna göre ikiye ayrılır. Makine yapısına göre de düz örme ve yuvarlak örme olmak üzere iki sistemi vardır. Ancak örmecilikte iğne-iplik ilişkisi de önemli olduğundan,iğne ve ipliğin devinimine göre; iğne sabit - iplik devingen, iğne devingen - iplik sabit şeklinde de sınıflandırılır.

Örgü ne demek: 1. İğne, tığ, şiş ve mekik yardımıyla elde ya da makinede tek iplik ve ilmik sistemiyle oluşturulan tekstil yapıları. 2. Atkı ve çözgü ipliklerinin belirli bir düzene göre kesişerek bağlanmalarından oluşan yapı. 3. Bu yapıları oluşturan bağlantı sistemi.

Örme hareketi ne demek: Örme sisteminde,ilmiği oluşturmak üzere iğnenin yaptığı tam devinim.

Örmek kelime anlamı, örmek ne demek, örmek nasıl olur: 1. İplik, yün, vb. iplikleri, el ile veya makinede; iğne, şiş, tığ yardımıyla birbirine geçirerek işlemek ya da tezgahta dokumak.

örmecilik nedir, örme kumaş ne demek, örme ne demek, örme kumaş tanımı kısaca, atkılı örme ile çözgülü örme farkları, örme kumaş nedir