Tekstil ve Moda

Giyilebilir Elektronik Akıllı Tekstiller

Elektronik tekstil ya da e-tekstil (Alm. elektronisches Textil; Fr. textile électronique, İng. e-textile; electronic textile), programlama donanımları, yazılım programları ve sayısal elektronik devreler içeren akıllı tekstil ürünlerine denir. 

Akıllı Elektronik Tekstiller 

Elektronik tekstiller ya da giyilebilir elektronikler, çeşitli elektronik devre elemanlarının önceden belirlenmiş bazı fonksiyonları gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan ve kişilerin giyebildiği tüm sistemleri tanımlamaktadır. 

Giyilebilir akıllı elektronik tekstiller, günümüzde elektronik tıp teknolojisinin yaygın bir şekilde kullanılmasına imkan sağlamaktadır. 

Tıp Elektroniği Gelişiyor 
Elektronik Tıbbı Tekstiller 
Gelişen teknolojiyle paralellik gösteren Tıp-elektroniği diğer akıllı tekstil uygulama alanlarında da olduğu gibi çok hızlı ilerlemeler gösteriyor. Tekstil alanında teknolojinin takibi ve dünya ile rekabet edebilecek yeni ürünlerin oluşturulabilmesi için nanoteknolojik uygulamalar önem taşımaktadır. fonksiyonel moda teriminin gelecek için önem taşıdığı bir gerçektir. Yani modanın gündelik hayata uygun ve günlük kullanım ihtiyaçlarına cevap verebilen bir şekilde, malzemelerin fiziksel, kimyasal ve teknolojik özelliklerinin de geliştirilmesi ile oluşturulacak olan fonksiyonel moda ileride pazarın daha üst düzeyde taleplerini karşılayabilmek için daha fazla önem kazanacaktır. Bu özelliklerin elde edilmesi; kompozit malzemeler ve malzeme bilimi, polimer bilimi ve tıp-elektronik bilimi alanlarını da kapsayan disiplinlerüstü bir çalışmayı gerektirmektedir ve burada mühendislere büyük işler düşmektedir. 

Gelecekte giyim, örtünme ve süslenmenin yanında, başta sağlık, güvenlik ve enformasyon alanlarında olmak üzere, başka hizmetler de sunabilen çok fonksiyonlu akıllı tekstil ürünlerinin üretimi ve kullanımı artacaktır. Bu ürünler üzerinde dünyada ciddi Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. 

Giyilebilir akıllı elektronik tekstiller, günümüzde elektronik tıp teknolojisinin yaygın bir şekilde kullanılmasına imkan sağlamaktadır. Bu nedenle, dünyada pek çok araştırma merkezi veya önemli firmalar tarafından tıbbi bilgilerin algılanıp izlenilmesini sağlayan ileri düzeyde giyilebilir akıllı tekstil ürünleri geliştirilmektedir. Bu ürünler hasta ile doktorun mekansal ayrılığı veya elektronik tıp olarak adlandırılan bir alanın kapılarını açmış; mesafe hasta ve doktoru birbirinden ayırdığı zaman hastaya sağlık bakım hizmetleri sağlamak amacıyla elektronik bilgi ve iletişim teknolojileri bir tekstil yapısı içerisinde kullanılmaya başlanılmıştır. Elektronik tıp alanındaki tıbbi tekstiller, elbiseye entegre edilen sensörler ve iletişim sistemleri aracılığıyla hastanın tıbbi göstergelerinin elde edilmesi, izlenmesi ve bunların doktora, hastaneye veya acil servise bildirilmesine olanak vermektedir. Bununla birlikte, tıbbi talimatlara dayanarak hastaya istenen saatte ilaç verebilen özel tekstiller de bulunmaktadır. Örneğin hastanın vücut ısısını belli bir seviyede sabit tutan giysiler üzerinde çalışılmaktadır. Bu teknolojiler, özellikle yaşlı ve kronik hastalar için zaman kaybı olmadan, hastane ve doktor ziyaretleri sonucunda oluşan maliyetlere gerek kalmadan sürekli tıbbi izleme ve optimal tıbbi bakımı mümkün kılmaktadır. Buna ek olarak, elektronik tıp teknolojisi hastaların beden fonksiyonlarının kendi evlerinde bile takip edilebilmesine olanak sağladığı için hastaların güvenliğinde ve yaşam kalitelerinde artış imkanı sunmaktadır. 

3 yorum:

giyilebilir akıllı tekstiller akla ziyan şeyler gibi geliyor, ama güzel uygulamalar var, askeri tekstiller ve tıbbı tekstiller alanı çok geniş ve gelecekte çok uygulama alanı bulacak

Bir gömlek kullanıcısının nabız atışlarını algılayabilse, ya evdeki perdeler doğalgaz sızıntılarını farkedip algılayabilse. Bu kullanım örnekleri fütüristik gözükebilir, ancak şu sıralar tekstil elektroniği alanında geliştirilmekte olan teknolojilerden sadece bir kaçı. Tekstillere elektronik işlevsellik ekleme, tekstile değer katar ve fakat üretilmesi ve geliştirilmesi için zamana ihtiyaç var. Tekstil elektroniği alanlarında sensörler, ev tekstili ve giyilebilir tekstil alanlarında çok sayıda uygulama bulunmaktadır. Bununla birlikte, tekstil endüstrisinin düşük maliyetli ve yüksek ölçeklenebilirlikle çalıştığı göz önüne alındığında, elektronik işlevselliğin tekstil üzerine entegrasyonunu sağlayan teknolojiler, bu iki gereksinimi karşılamalıdır ve tekstil araştırmacıları bu sorunları çözmeye çalışıyor.

Elektronikle kumaşların harmanlanması, tekstil ile elektronik sektörünün karışımı: Elektronik ve tekstil ürünlerini sorunsuz bir şekilde birleştirmek için iki üretim prosedürünün harmanlanmasını gerektirir. Şu anda, elektronikler ve tekstiller bambaşka alanlardır, iki farklı ve köklü üretim yöntemiyle üretilmektedir; bu yöntemlerden hiçbiri farklı bir endüstriden yapılan değişiklikler veya entegrasyon için uygun değildir. Akıllı tekstiller üretmek için geleneksel elektronik ve geleneksel tekstil üretim yöntemlerinden ayrı bir özel imalat stratejisi akıllı giysilerin etkin ve uygun maliyetle üretilmesi için gereklidir.