Tekstil ve Moda

Tekstil Mühendisliği Nedir, Bölüm Mezunları Ne İş Yapar

Ham maddeleri değişik tekniklerle işleyip, yeni teknikler geliştiren, eğitim ve araştırma disiplinidir. 
Tekstil mühendisliği bölümü (Alm. Textilingenieurwesen, Fr. génie textile, İng. textile engineering), temel bilimlerden yararlanarak çalışma, deney yapma ve uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri kullanarak tekstil liflerini çeşitli fiziksel, kimyasal ve mekanik yollarla farklı teknolojiler kullanarak ürün haline getiren ve insanoğlu yararına sunmak üzere ekonomik yöntemler ve yeni teknikler geliştiren disiplinlerarası mühendislik dalıdır. 

Tekstil mühendisliği, tekstilde kullanılan elyaf, iplik, dokuma, örme, dokusuz yüzeyler, hazır giyim üretimi ve tekstil terbiye gibi konular üzerine çalışmalar gerçekleştiren akademik bir alandır. Bu bölümde, çeşitli konuları ve problem çözme yetenekleri hakkında bilgi ve gelecekteki deneyimleri ile uzmanlaşmış bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. 

Tekstil mühendisleri, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin tüm üretim aşamalarında çalışabilirler. Tekstil mühendisleri iplikten kumaşa, boya ve apreden hazır giyime kadar imalatın tüm süreci içerisinde yer alabilmekte; aynı zamanda işletmelerin üretim planlama, satış ve pazarlama bölümlerinde faaliyet gösterebilmektedir. Tekstil mühendisliği inter disipliner bir bölüm olup; işletme, dış ticaret, kimya mühendisliği - endüstri mühendisliği ve makine mühendisliği bölümleriyle entegre çalışmaktadır. Tekstil mühendisleri bilgi birikimleri ve tecrübeleri doğrultusunda çalıştıkları işletmelerde üretim şefi, üretim müdürü veya genel müdürlük seviyelerine kadar yükselebilmektedirler. 

Bilindiği üzere tekstil sektörü ülkemizdeki en gelişmiş ve en fazla iş gücü istihdam eden sektörlerden birisini oluşturmaktadır. Mezun olan tekstil mühendisleri, ülkemizin tekstil ve konfeksiyon üretimi yapan işletmelerde görev alabilmektedirler. Tekstil ve konfeksiyon sanayisinin lif, iplik, dokuma, örme, dokusuz yüzey, terbiye, boya-baskı, konfeksiyon, tekstil aksesuarları gibi üretim teknikleri açısından farklılıklar gösteren birçok alt sektörleri bulunmaktadır. Mezun olan öğrenciler bu kadar geniş sanayi kolu ve iş olanakları olan tekstil alanında faaliyet gösteren özel kuruluşların üretim, planlama, pazarlama, kalite kontrol bölümlerinde kolaylıkla işe alınmaktadırlar. Tekstil mühendisleri özel kuruluşlar yanında kamu kuruluşlarında da uzman mühendis olarak işe alınabilmektedir. Tekstil ticareti yapan kişi ve kuruluşlar ile, kamu kurumları ile yerel yönetimlerle, ham madde makine ve yedek parça üreten sanayi ile yakın ilişki halindedirler. 
Tekstil mühendisleri, tekstil endüstrisinin her alanında çalışabilecek yetkinliktedir. 
Tekstil mühendisliği konuları 
Tekstil ham maddelerini değişik tekniklerle işleme ve bu alanda yeni teknikler geliştirme konusunda eğitim ve araştırma yapan mühendislik dalıdır. Tekstil mühendisleri genelde iplik, örme, dokuma ve konfeksiyon fabrikalarında, fiziksel kontrol laboratuvarlarında, yapay lif üreten fabrikalarda, boyarmadde ve tekstil yardımcı maddeleri üreten fabrikalarda çalışırlar. 

Tekstil mühendislerinin temel görevleri, tekstil işletmelerindeki üretim planlaması, organizasyonu, yönetimi; tekstil ürünlerinin tasarımı; tekstil üretim tesislerinin projelendirilmesi; tekstil ürünlerinin kullanım performanslarının ölçümü; tekstil işletmelerinde eğitim faaliyetleridir. Tekstil ticareti yapan kişi ve kuruluşlar ile, kamu kurumları ile yerel yönetimlerle, ham madde, makine ve yedek parça üreten sanayi ile yakın ilişki halindedirler. 

Tekstil mühendisleri; doğal, suni ve sentetik liflerin tanımlanması ve ayırt edilmesi, tekstil ürünlerinden beklenen konfor ve performans özelliklerine uygun ham maddelerin seçilmesi, malzeme makine etkileşimini dikkate alarak uygun çalışma şartlarının belirlenmesi ve kontrol edilmesi, üretim verimliliği ve ürün kalitesini etkileyen koşulların yönetilmesi ve problemlerin çözülmesi, proses ve teknoloji tasarımı ya da iyileştirme, güvenlik ve sağlık, enerji tasarrufu, atık ve kirlilik kontrolü, bilimsel ve mühendislik temelli metotların, lif, iplik, kumaş, hazır giyim, teknik ve fonksiyonel tekstil ürünlerinin çok yönlü, tasarımı, üretimi ve kontrolüne uygulanması günlük giysiden ileri teknoloji ürünlere, geniş bir yelpazede yer alan tekstil ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi, yeni ürün ve proseslerin mühendislik tasarımı alanlarında çalışır. 

Tekstil Mühendisliği Programına Sahip Üniversiteler: 
Bu bölüm güncel YÖK verilerine göre yalnızca 13 üniversitede bulunmaktadır. 
Tekstil mühendisliği eğitimi verilip, mühendis yetiştiren üniversiteler. 
Tekstil Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır: 
Tekstil Mühendisliği, üniversitelerde; Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi veya Teknoloji Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölüm her mühendislik bölümünde olduğu gibi yalnızca sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir. 

Nasıl Tekstil Mühendisi Olunur, Tekstil Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir: 
Adayların tekstil mühendisi olmak için üniversite sınavı sonucunda bir programa yerleştirilmesi ve üniversitede eğitimi yapılan aşağıda örnekleri verilen dersler ve staj gibi gereklilikleri başarıyla tamamlaması gereklidir; 
- Temel Mühendislik Dersleri (kimya, fizik, istatistik, elektrik, statik vb), 
- Lif ve Polimer, 
- Organik Kimya, 
- İplikçilik, 
- Dokumacılık, 
- Dokusuz Yüzey Teknolojileri, 
- Örmecilik, 
- Malzeme Bilgisi, 
- Fiziksel Tekstil Muayeneleri, 
- Tekstilde Ürün ve Süreç Tasarımı, 
- Konfeksiyon, 
- Kimyasal Tekstil Muayeneleri, 
- Kumaş Tasarımı, 
- Tekstil Kalite Kontrolü, 
- Teknik Tekstil, 
- Terbiye. 
Ve daha birçok dersten 8 yarıyıllık dönemlerdeki eğitim süresi boyunca sorumlu olacaklardır. Ayrıca zorunlu yaz stajlarının tekstil işletmelerinde yapılması gereklidir. Tüm bu aşamaları başarı ile tamamlayan öğrenciler "Tekstil Mühendisliği Lisans Diploması" elde etmeye hak kazanır. Mezunlara "Tekstil Mühendisi" unvanı verilir. 

Tekstil Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar 
Tekstil mühendisliği konvansiyonel üretim bazında iplik ve kumaş yapıları, ham madde ve lif yapıları başta olmak üzere üretim süreçlerini ve teknolojilerini kapsayan çok disiplinli bir mühendislik dalı olarak her alanda karşımıza çıkıyor. 

Tekstil malzemelerinin geliştirilerek giysi teknolojisinin genel işleyişini yöneten mühendisler, öncelikli olarak ürünlerin kaliteli olmasından sorumludurlar. Tekstil endüstrisinde ortaya çıkan olası problemlere çözüm üretmek ve endüstriyel çalışmalarda kalite kontrol sağlarken verimi de artırmak adına çalışmalar gerçekleştirirler. Bir tekstil mühendisi, iplik, kumaş ve hazır giyim ürünlerinin beklenen özelliklerine uygun ham maddeyi seçmek, bu ham maddenin işlenmesinde kullanılan makinelerin uygun çalışma şartlarını belirlemek ve kontrol etmek, üretim verimliliği ve ürün kalitesini etkileyen koşulları analiz etmek, problemleri çözmek, şartları iyileştirmek ve gereksinimi duyulan yeni tekstil ürününün teknik tasarımını yapmakla uğraşır. 

Tekstil günümüzde sadece giyim alanında değil hızla değişen ticaret normlarına uygun bir şekilde teknolojiyle bütünleşik olarak trendlere adapte olabilme kabiliyetine sahip modern sanayi kolu haline gelmiştir. Tekstil mühendisliği medikal alandan uzay havacılığa, inşaattan kompozit malzemelere, elektronikten akıllı tekstillere, yapay zekadan nanoteknolojiye kadar pek çok alanda üretim ve tedarik süreçlerinde çalışma imkanı sunmaktadır. 

Tekstil Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir 
Mezun olan tekstil mühendisleri: tarım sektöründen sonra, ülkemizin en fazla iş gücü istihdam eden sektörü olan tekstil, konfeksiyon ve ilişkili sektörlerde görev almaktadırlar. Bu alanlar şu şekilde sıralanabilir; 
- Konfeksiyon Fabrikalarında, 
- İplik Fabrikalarında, 
- Dokuma Atölyelerinde, 
- Örme ve Terbiye Atölyelerinde, 
- Tekstil Malzemeleri Üretim Şirketleri, 
- Tekstil Aksesuarları Üretim Şirketleri, 
- Tekstil Makineleri Satan Firmalarda, 
- Konfeksiyon Fabrikalarında, 
- Tekstil Laboratuvarlarında, 
- AR-GE Merkezlerinde, 
- Akademik Kadrolarda, 
- Kamuda Memur, Mühendis, Denetmen, Uzman, Denetçi, Müfettiş gibi kadrolarda,  
- Lif Uygulamaları Laboratuvarları, 
- Fiziksel Tekstil Test Laboratuvarları, 
- CAD Laboratuvarlarında, 
- Konfor Laboratuvarlarında, 
- Haslık laboratuvarlarında, 
- Giyim Firmalarında. 

Selçuklular ve Osmanlılar’dan beri ülke ekonomisinin lokomotifi olan tekstil sektörü; Türkiye'nin de en önemli ihracatçı sektörü konumunda olup; 81 ilimizin tamamında tekstil fabrika ve üretim tesislerine sahiptir. 

Çalışma yeri olarak tekstil mühendisleri tekstil ve hazır giyim fabrikaları ağırlıklı olarak bulunduğu özellikle İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesi, İzmir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Uşak, Ankara, Kayseri ve Adana gibi merkezlerde iş olanakları bulabilmektedirler. 

19 yorum:

tekstil mühendisliği en aptalca bölümlerden biri, bir tekstil mühendisi olarak söylüyorum, yukarıda yazılan tekstil mühendisliği bölümlerinden çoğu kapatılmalı

tekstil mühendisleri olarak neydik ne olduk diyorum 2000 ler ve öncesi kraldık şimdi ise yerlerdeyiz

tekstil mühendisliği için hiç kamu alımı yok, özel sektörde ise durumlar çok kötü bir tekstil mühendisi için..bir usta ile tekstil mühendisi aynı kefeye konur mu merak ediyorum.. işe başlarken aynı kefeye bile konmuyor..bencede tekstil mühendisliği bölümleri azaltılmalı ve bir çol genç insanın hayalleri kırılmamalı..

tekstil mühendisliği taban puanları ve tekstil mühendisliği başarı sırası gittikçe düşüyor bunun nedeni ise tekstil mühendisliği iş olanaklarının yetersiz ve tatmin edici olmaması, ayrıca tekstil mühendisliği maaşları da çok düşük ve tekstil mühendisi ile usta arasında fark varmı acaba? tekstil mühendisliği nedir insanlar 4 sene usta olmak için mi okuyor, tekstil mühendisliği derslerine yıllarca emek veriyor, tekstil mühendisliği okumak için para. emek ve zaman harcıyorlar, bence tekstil mühendisliği olan üniversiteler sayısı artırılmak yerine azaltılmalıdır..

gereğinden fazla mezun veren bir bölüm özel sektör olarak 2000 yılı öncesi, çin malları piyasayı işgal etmeden önce çok iyi ve kazançlı bir meslekti, günümüzde ise bence değerini kaybetmiş bir meslek. kamu alımıda tekstil mühendisliği için az, ben 2014 kpss'den 86 puan aldım ama bilemiyorum

tekstil mühendisliği maaşları eğer tecrüben yoksa asgari ücret kadar birşey.

Elyafın tekstil yüzeyi haline gelmesi için bir çok işlemden geçmesi gerekir. Bu işlemlerin her biri doğrudan Tekstil Mühendisinin sorumluluk alanına girer. Tekstil işletmesinin fizibilite çalışması, tesisin kurulması, makinelerin seçimi, siparişi, montajı, üretimin başlatılması, üretimin yüksek kalite ve en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi, işçilerin eğitimi, kalite kontrol, planlama, fabrika organizasyonu gibi hususlardan bu işletmedeki Tekstil Mühendisi doğrudan veya dolaylı olarak sorumludur. İşletme dışında bir Tekstil Mühendisi, tekstil makina imalatında veya imal edilmiş makinanın satış ve servisinde rol alabilir. Müşteri temsilciliği, palanlama, yönetim ve benzeri işleri yapabilir. Kısaca tekstil mühendisi tekstille alakalı her alanda çalışabilir. Ayrıca gerekli tecrübe ve yönetim bilgisinin kazanılması ile fabrika ve işletmelerde tekstil mühendislerinin üst düzey yönetici konumunda çalışmaları da mümkündür.

1980 lerden 2000 lerin başına kadar tıp, hukuk ve diğer mühendislikler kadar değerli olan ‘tekstil mühendisliği’ yine cazip hale geliyor. Sektörün büyümesi, tekstil ürünlerinin kullanım alanlarının otomotiv, tıp, savunma sanayi gibi alanlara yayılması tekstil mühendisi ihtiyacını artırıyor. basından

tekstil mühendisliği ne yapar, bir tekstil mühendisi ne işe yarar, bir tekstil mühendisi olarak anlatayım, bir kere sosyal olacaksın, yöneteceksin, işçiye laf anlatabileceksin, ya da kpss tekstil mühendisi için gireceksin ara ara alım oluyor

Yorumlarda herkes bu mühendislik hakkında kötü yorumlar yapmış. Okumasaydınız o zaman, silah mı dayadılar alnınıza. Bırakabilirdiniz okurken de. Biraz kendini geliştirmek lazım ben buyum hadi beni işe alın demek değil. Sektör sürekli büyüyor. Mühendis sıfatıyla zaten tekstil de iş bulamazsın. Ama mühendis analitik ve methodik bakış açısıyla bilgi birikimini birleştirerek yapabileceğiniz işler mevcut bu sektörde. Bir yabancı dili de çok iyi bilmek gerekiyor tabi ki. Bu saydığım şeyler varsa çok sıkıntı edilecek bir durum olmamalı.

2010-2020 arasında arasında tekstilin de olduğu pek çok mühendislik bölümü kapatıldı ki doğru olan budur. maaşlarda bu dönemde yükseldi çünkü mühendis arzı azaldığı için.

Son yıllarda bu bölümü seçenlere asgari ücret tutarında burs veriliyor bir öğrenci çok güzel para kanka☺ bu burslar Tekstil Mühendisliği sıralamalarını daha aşağı çekip taban puanlarını yükseltiyor. Ama her sektörde olduğu gibi mezun olunca Tekstil Mühendisi maaşı ne kadar olur acaba dedirtiyor

Tekstil Mühendisi Kimdir?
Tekstil mühendisi; tekstil malzemesi geliştirmek, giysi teknolojisinin genel işleyişini yönetmek, ekipmanların verimli çalışmasını, üretim risklerinin minimuma indirilmesini ve yapılan ürünlerin kaliteli olmasını sağlamakla görevlidir.

Tekstil Mühendisinin Görev Tanımı Neleri Kapsar?
Giyim, ev eşyası, otomotiv gibi farklı sektörlerde kullanılmak üzere kumaş türleri geliştirmekten sorumlu olan tekstil mühendisinin genel görev tanımı şunlardır;

- Tedarikçilerle iletişim kurarak kumaş ya da tekstil ürünlerini değerlendirmek, tanımlamak ve seçmek,
- Talep edilen kriterlere uygun olarak ürün geliştirmek,
- Numune üretilmesini sağlamak,
- Ürünlerin, dayanıklılık, belirlenen renk skalası gibi talep edilen özellikleri karşıladığından emin olmak,
- Üretim ve kalite standartlarını kontrol etmek,
- Biyomedikal malzeme, kompozit veya spor tekstili gibi yüksek performanslı kumaşları araştırmak ve geliştirmek,
- İplik ve kumaşların üretim kalitesini iyileştirmek için yenilikçi fikir ve teknikler geliştirmek,
- Nihai ürünün üstün kalitede olmasını sağlayan çeşitli kimyasal bileşenler oluşturmak,
- Tasarım ve üretim kadrosuyla iletişim kurmak ve teknik danışmanlık sağlamak,
- Satış ekibiyle iletişime geçmek ve satışların doğru müşterilere ulaşmasını sağlamak,
- Üretilen ürünle ilgili en yetkin bilgiye sahip kişi olarak müşterilere ürünün niteliklerini açıklamak,
- Müşteri şikayetlerini değerlendirmek.

Tekstil Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?
Tekstil mühendisi olmak için, üniversitelerin Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun olma şartı bulunmaktadır.

Tekstil Mühendisinin Nitelikleri Nelerdir?
- Yüksek düzeyde teknik bilgi ve güçlü pratik beceri sahibi olmak,
- Ekibin bir parçası olarak çalışma ve diğer departmanlardaki meslek profesyonelleri ile ilişki kurma becerisi göstermek,
- Önceliklendirme ve gerektiğinde farklı görevler arasında geçiş yapma kabiliyeti sergilemek,
- Laboratuvar ya da fabrika gibi kapalı alanlarda çalışabilecek fiziki yeterliliğe sahip olmak,
- Son teslim tarihlerine riayet etmek,
- Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak.

Tekstil mühendisliği okuyanlardan bu bölüm hakkında bilgi almak istiyorum tekstil mühendisliği iş imkanları neler örneğin tekstil mühendisliği taban puanları üniversiteler arasında niye bu kadar fark ediyor itu tercih sıralamalarında çok yüksek bu üniversitenin istanbulda olmasından mı kaynaklanıyor yoksa ituden mezun olanın iş ilanlarında daha mı çok tercih ediliyor da bu durumdan mı kaynaklanıyor. tekstilde maaşlar nasıl mühendis maaşı nasıl.

tercih elbette önemli ama hazır iş için artık hiç bir bölümde iş garantisi kalmadı tıpta bile maaşlar düşmeye başladı önemli olan sevdiğin ve bir ömür boyu yapabileceğin mesleği seçmek ve işini iyi yaptığın zaman zaten sana her yerde iş bulunur.

nasıl tekstil mühendisi olunur, tekstil mühendisi görev tanımı, tekstil mühendisi iş alanları nelerdir, tekstil mühendisi maaşı ne kadar, tekstil mühendisi ne iş yapar

tekstil mühendisliği mezunları genelde işsizdir ya da başka sektörlerde çalışır tecrübesiz olanları zaten anlatmaya gerek yoktur fabrikada işçi mühendis arasında işçiye yakındır.

tekstil mühendisliğinden mezun oluyorum şimdi ne olacak demiştim bir zamanlar..

yks ile girip ilk tercihlerde tekstil mühendisliğini kazananlara asgari ücret kadar burs veren bölümdür