Tekstil ve Moda

Polimer Nedir, Polimer Ne Demek

Polimerler; katı, sıvı veya çözelti halinde bulunabilirler. 
Polimer (polymer), kısaca moleküllerin ortak kovalent bağ kurarak oluşturdukları bir yapılardır. Polimer kelimesi, Yunancada poli "çok", meros "parça" yani, çok ve parçalı sözcüklerinin bir araya gelmesiyle türetilmiştir. Monomer denilen görece küçük moleküllerin birbirlerine tekrarlar halinde eklenmesiyle oluşan çok uzun zincirli moleküllerdir. Aynı monomerlerin oluşturduğu polimerlere homopolimer, en az iki farklı tip monomerden oluşan polimere ise kopolimer denir. Bir kimyasal tepkime sonucunda polimer oluşumuna ise, polimerleşme denir. 

2 monomer = dimer, 3 monomer = trimer, 4 monomer = tetramer, 5 monomer = pentamer, 20-30 monomer = oligomer, n monomer = polimer, (n sayısı çok yüksek rakamları ifade eder.) 

Polimerler düşük üretim maliyetleri, kolay şekil almaları ve amaca uygun üretilebilmeleri nedeniyle her alanda yaygınlaşmıştır. 

PVC (Poli vinil klorür kumaş) ve Teflon kumaş (politetrafloroetilen (PTFE)) hayatımıza giren polimer kumaş örneklerindendir. 

Fiziksel özelliklerine göre polimerler 3 farklı gruba ayrılırlar; 

Termoplastikler de kristal ve amorf termoplastikler olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılırlar. 

Üstün mekanik özellikleri dolayısıyla pek çok alanda kullanılabilen polimerler, monomer adı verilen küçük moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan uzun zincirli yapılar olup tek bir polimer zincirinde bile binlerce monomer olabilir. Polimerlerin özellikleri zincirleri oluşturan monomerlerin yapısı, dizilişi, zincirlerin birbirleriyle etkileşimi gibi etkenler tarafından belirlenir. Bu sayede sert, yumuşak, esnek, kırılgan, emici vb. özelliklerin yanı sıra ışıkla hareket eden veya sıcaklığa bağlı olarak fiziksel değişim gösteren farklı polimerler elde edilebilir. 

4 yorum:

Bir monomer sadece 2 farklı molekülle bağlandı, o zaman ortaya zincire benzer bir polimer çıkıyor ama 3 farklı molekülle bağlanırsa 3 boyutlu bir yapı oluşuyor.

Polimerler doğada da bulunuyor. örnek olarak DNA ve RNA doğal polimerlerden. İpek, yün, tırnaklarımız ve saçlarımız da birer polimer yapısı. İnsan yapımı polimerlere kısaca plastik/naylon diyoruz. Plastik, kolay şekil verilebilen, birçok farklı formda kullanılabilen bir materyal. Sentetik polimerler genelde petrolden üretilir. Tencere ve tavalarda kullanılan teflon da bir polimer cinsidir.

polymer nedir, polimer nasıl yapılır, tekstil polimer ne demek, polimer nedir, polimer kumaş özellikleri nelerdir, tekstil polimerleşme ne demek,

polimer - (Yun. polys: çok; meros: parça) Birçok benzer ya da farklı birimlerin kovalent bağlarla bağlanmasıyla oluşan.