Tekstil ve Moda

Lif Nedir, Elyaf Nedir, Lif ve Elyaf Farkı

Tekstil lifleri, doğal ve yapay lifler olarak gruplandırılır. 
Lif, tekstil endüstrisinde belirli uzunluk, incelik ve mukavemeti olan yumuşak, sarılmaya, eğrilmeye ve bükülmeye uygun doğal veya yapay kaynaklı her türlü malzemeye denir. 

Elyaf ise liflerin bir araya gelerek oluşturduğu lif demetlerine denir. Elyaf; lif kelimesinin çoğulu olup, gerilebilme ve kopma mukavemeti ile bükülebilme (eğrilebilme), birbiri üzerine yapışabilme yeteneği olan ve boyu enine göre çok uzun olan renkli veya renksiz lif topluluğuna denir. 

Lif, ipliğin yapı taşıdır. Yani lifler bir araya getirilerek elyafı, elyaflar bir araya getirilerek ipliği, ipliklerin dokunması sonucu yarı mamul elde edilir. Üretime sokulan yarı mamul işlenerek mamule dönüştürülür ve tekstil ürünlerini ortaya çıkarır. 

Elyaflar tekstilde kullanılan temel ham maddedir. Bu elyaflar çeşitli işlemlerden geçerek iplik haline getirilir ve kumaşların ana maddesi elde edilmiş olur. Tekstil lifleri yapay ve doğal lifler olarak ikiye ayrılır. Tekstil liflerinin genel özellikleri; uzunluk, incelik, mukavemet, parlaklık, renk, eğrilme yeteneği, uzama ve esneme, yoğunluk, nem çekme, ısıdan etkilenme, ışıktan etkilenme, kimyasal reaktiflerden etkilenmedir. 

6 yorum:

aralarında sadece tekil çoğul ayrımı var yazıda da belirtildiği gibi

lif tanım olarak, her tür maddeyi oluşturan çok ince ve uzun parça, hayvan, bitki, mineral gibi doğal maddelerden elde edilen ince iplikçik.

Lif her türlü maddeyi oluşturan ince ve uzun parçalar, ipliksi yapılar. Bir iplik içindeki pamuk lifleri, yalıtım amacıyla kullanılan cam lifleri ve kaslarımızı oluşturan kas lifleri bu tür malzemelere örnek olarak verilebilir. Sözcük Arapça kökenlidir. Doğal veya yapay yollardan elde edilebilen lifler, çeşitli bağlayıcılar ile birlikte kompozit malzeme üretiminde de yaygın olarak kullanılırlar.

Pamuk, keten gibi bitkilerden elde edilen lifler doğal lifler, cam lifi veya cam yünü gibi kimyasal işlemler sonucu elde edilen lifler ise yapay lifler olarak adlandırılır. Lifli yapıya sahip besinler insanın beslenmesinde önemli yer tutarlar. Sindirim sisteminin düzenli çalışabilmesi için bu tür besinler alınması gerekir. Ayrıca tüm gıdaların kendine has bir lifli yapısı bulunmaktadır

Elyaf nedir, elyaf neyden yapılır elyalar lifin çoğuludur tekstil liflerinden yapılır, ama kirlendlerdeki ve yastıklardaki elyaflar petrol ürünüdür.

Lif ne demek sözlük anlamı tdk: Dokuma ve örmede kullanılan ipliklerin yapılabildiği her türlü ince, uzun temel malzeme. Gerekli uzunluk, incelik, yumuşaklık, sağlamlık ve esnekliği olan; sarılma, eğrilme ve katlamaya uygun, doğal ya da yapay olarak elde edilen tekstil maddeleri. Tekstil liflerin sayısı 1000’ in üzerindedir. Kalınlıkları 10-45 mikron; uzunlukları 15-450 mm-dır. Doğal, inorganik, yapay ve sentetik elyaf olarak çeşitli gruplara ayrılır.

lif ne demek, elyaf ve lif arasındaki ilişki nedir, tekstil lifi tanımı ve kelime anlamı nedir,