Tekstil ve Moda

Kuru Çekim Yöntemi

Kuru lif çekimi yönteminde, filament üzerindeki çözelti çeşitli gazlarla uzaklaştırılır. 
Kuru çekim (Alm. Trockenspinnverfahren, Fr. méthode de filage à sec, İng. dry spinning method), çözeltilerden lif çekerken, lif çekim başlıklarından ince ışınlar halinde filament formda akan çözeltideki polimer maddenin çözünürlüğünün sıcak hava ya da taşıyıcı bir gaz yardımıyla azaltılarak katılaşmasının sağlanmasıdır. 

Kuru çekim, tekniğinde polimer çözeltisi pompalar yardımıyla düzelere basılır ve bir çözelti içerisinde filament haline getirilir. Fakat daha sonra, polimerin seyreltme veya kimyasal reaksiyonla çökeltilmesi yerine, fazla çözeltinin hava buharı veya asal gazlarla uzaklaştırılması ile katılaştırma sağlanır. 

Kuruma ihtiyacını elimine etmek ve çözücüyü geri kazanabilmek için filamentler, çökelmeyi sağlayan sıvı (koagülasyon banyosu) ile temas etmezler. Bu işlem; asetat, triasetat, akrilik, modakrilik, spandeks ve vinyon üretimi için kullanılır. 

Kuru çekme yöntemiyle lif haline getirilen bazı polimerler ve kullanılan çözücüler: 
Lif Türü  Çözücü Türü  Polimer Derişimi (%)
selüloz diasetat,  aseton + su,  20-30
selüloz triasetat,  metilen klorür + metanol,  20-22
akrilik,  dimetil formamit, dimetil asetamit,  25-32
modakrilik aseton, dimetilformamit,  25-30
spandeks lifler,  dimetil formamit, dimetil asetamit, 

poli(vinil klorür),  karbon disülfür + aseton,  35
poli(vinil alkol),  su, 
polibenzimidazol dimetilformamit + % 5 LiCI
vinil klorür kopolimerleri,  aseton, metil etil keton, 

Lif çekim yöntemleri nelerdir: 
2-) Çözeltiden Lif Çekim Yöntemleri (yaş çekme - kuru çekme) 

1 yorum:

filament kuru çekim tekniği ne demek, sentetiklerde kuru çekim nedir, yapay liflerde kuru eğirme yöntemi,