Tekstil ve Moda

Yaş Çekim Yöntemi

Yaş çekme yöntemi. 
Yaş lif çekimi (Alm. Naβspinnverfahren, Fr. filage au mouillé, İng. wet spinning method), lif üretiminde çözeltilerden lif çekerken, lif çekim başlıklarından ince ışınlar halinde akan çözeltideki polimer maddenin, özel bileşimli bir lif çöktürme banyosunun içinden geçirilip çözünürlüğünün azaltılması ile katılaşmasının sağlandığı yönteme denir. 

Yaş çekim, en eski filament üretim tekniğidir. Filament haline getirilecek olan polimer, bir çözelti içerisinde çözdürülür. Çözelti pompalar yardımıyla düzelere basılır. Düzeler kimyasal banyo içerisine daldırılır ve böylece çözünmüş haldeki polimerin düze deliklerinden geçirilerek katılaştırılması sağlanır. 

Filament haline getirilecek polimer, bir sıvı çözelti (koagülasyon/çöktürme banyosu) içerisinde ekstrüzyon edildiğinden bu işleme yaş çekim denir. Akrilik, rayon, aramid, modakrilik ve spandeks, bu teknik ile filament haline getirilebilirler. 

Yaş eğirme sistemi aşağıdaki iki şekilde uygulanır. 
Yaş eğirme ve kuru jetli yaş eğirmenin sistemleri farkı. 
Kuru jetli ıslak eğirmede, polimer çözeltisi, koagülasyon banyosundan önce bir hava boşluğu içinden ekstrüde edilir ve bu da geleneksel ıslak (yaş) eğirme ile karşılaştırıldığında daha yüksek moleküler düzgünlük edilmiş olur. 

Lif çekme yöntemleri nelerdir: 
2-) Çözeltiden Lif Çekim Yöntemleri (yaş çekme - kuru çekme) 

3 yorum:

Bu yöntemde polimerin uygun bir çözücü içindeki çözeltisi hazırlanır. Bu çözelti,bir koagülasyon banyosu içinde bulunan düze başlığına bir pompa yardımıyla sabit basınç altında gönderilir. Düze başlığının bulunduğu koagülasyon banyosu denmesinin sebebi polimerin bu banyo içinde pıhtılaşması yani koagüle olmasıdır. Polimer çözeltisi ince deliklerden filament şeklinde çıktığından bu biçimde pıhtılaşır ve çöker. Koagülasyon banyosunun yapısı, polimeri çözelti halinden kat hale getirecek şekilde hazırlanır. Örneğin bazik çözeltilerde çözünüp asitlerde çözünmeyen çözünmeyen bir polimer maddenin bazik bir çözeltisi hazırlanır. Koagülasyon banyosu olarak da polimerin çözünmediği bir asidik çözelti seçilir.

yaş çekim metodu nedir, yapay liflerde yaş çekim, yaş çekim özellikleri, filament yaş çekim nasıl olur, sentetiklerde yaş eğirme yöntemi,

yaş çekim metodu işlem adımları ve işlem basamakları sıralaması:

1- Polimer Çözeltisi (Polimerin uygun çözücü içindeki çözeltisi) Bu çözelti, bir koagülasyon banyosu içinde bulunan spinnet (düze, Nozül) başlığına bir pompa yardımıyla sabit basınç altıda gönderilir.

2- Pompa Polimer çözeltisini, sabit basınç altında spinnet (Düze, Nozül) başlığına gönderir.

3- Spinnet (Düze, Nozül) Başlık Spinnet başlıkları üzerinde elde edilecek flamentin çap büyüklüğünde bir veya birkaç delik bulunan başlıklardır. Koagülasyon banyosu içerisinde bulunur.

4- Koagülasyon Banyosu Spinnet başlığının ince deliklerinden filament halinde çıkan polimer çözeltisi banyo içinde pıhtılaşır yani koagüle olur ve bu biçimde pıhtılaşır ve çöker. Koagülasyon banyosunun yapısı, polimeri çözelti halinde katı hale getirecek şekilde hazırlanır. Koagülasyon banyosunun yapısı, polimeri çözelti halinden kat hale getirecek şekilde hazırlanır. Örneğin bazik çözeltilerde çözünüp asitlerde çözünmeyen çözünmeyen bir polimer maddenin bazik bir çözeltisi hazırlanır. Koagülasyon banyosu olarak da polimerin çözünmediği bir asidik çözelti seçilir.

5- Katılaşan Filament Polimer çözeltisi ince deliklerden filament şeklinde çıktığından bu biçimde katılaşır ve çöker.

6- Godet Dişlileri Yapay elyafın üretimi sırasında hız ve gerginliğini ayarlamak için, etrafından filamentlerin geçtiği genellikle bir flanslı kasnaktır.

7- Germe Filament halinde gelen polimerin çözeltisine az miktarda germe-çekme işlemi uygulanır.

8- Yıkama ve Kimyasal Muameleler Filament üzerindeki çözeltileri temizler

9- Kurutma Yıkama işleminden sonra kurutma yapılır.

10- Filamentlerin Sarılması Filamentlerin Bobinlenmesi yapılır.