Tekstil ve Moda

Polimerleşme Reaksiyonları

Polimerleşme reaksiyonları, polimer; tek tek moleküllerin bir araya gelerek birleşmesi sonucu ortaya çıkan büyük molekül zinciridir. Polimeri oluşturmak amacıyla bir araya gelen moleküllerin her birine monomer denir. Polimerizasyon derecesi, bir polimer zincirindeki tekrar eden ünite ya da monomerlerin sayısını belirtir. Polimer maddede molekül büyüklüğünün belirlenebilmesi için polimerizasyon derecesinin bilinmesi gerekir. 

Elyaf, bir polimerleşme reaksiyonunun sonucudur ve çeşitli kimyasal maddelerin sentezleri ile oluşmaktadır. Önce polimerleşme reaksiyonlarından biriyle polimer oluşturulur daha sonra bu polimerlerden hareketle elyaf elde edilir. Elyaf, sentetik polimerlerden üretilir. Sentetik polimerler üç reaksiyon sonucu elde edilmektedir. Sentetik polimerlerin elde edilmesini sağlayan polimerleşme reaksiyonları ve bu reaksiyonlarla elde edilen polimerlerden üretilen elyafa örnekler verilmiştir. Polimerleşme reaksiyonları (polimerizasyon, poliadisyon, polikondenzasyon) sonucu meydana gelen lifler, sentetik elyafın gruplandırılmasında da temel teşkil edebilir. 

Polimerleşme reaksiyonları
a-) Polimerizasyon 
- Poliakrilonitril 
- Polivinilklorür 
- Polivinildenklorür 
- Polivinilalkol 
- Poliolefin 
- Politetrafloretilen 
- Polyamid 6 
b-) Poliadisyon 
Poliüretan 
c-) Polikondenzasyon 
- Polyester 
- Polyamid 6,6
- Poliüretan 

0 yorum: