Tekstil ve Moda

Teflon Lifi Nedir (Polytetrafluoroethylene - PTFE)

Politetrafluoroetilen lifleri (teflon), tetrafluoroetilen gazının yüksek basınç altında su beraberliğinde polimerleşmesi ile elde edilir. Yanmaya ve kimyasal reaktiflere karşı koruyucu kumaşların yapımında, ambalaj malzemesi, filtre bezleri, taşıyıcı bantlar, kaplama maddeleri ve tıbbi malzemelerin yapımında kullanılır. Uzay giysilerinde de kullanılmaktadır. 

PTFE, floropolimer adı verilen bir sentetik polimer türü olan politetrafloroetilen anlamına gelir. Floropolimer, karbon ve flor moleküllerinden oluşan bir polimer türüdür ve politetrafloroetilenin ana bileşeni, florokarbon ailesinin bir üyesi olan tetrafloroetilendir (TFE). 

PTFE'nin en dikkate değer özelliği, düşük dielektrik sabiti nedeniyle tamamen hidrofobik olmasıdır, bu da suyun bu sentetik malzemeden geçemeyeceği anlamına gelir. Bu özellik, PTFE'yi büyük veya küçük ölçekte su engellenmesinin istendiği herhangi bir uygulamada oldukça popüler hale getirmiştir. 

2 yorum:

anne benim teflon kazağım nerede sorularını da duyarız yakında

politetrafloroetan - teflon, (CF2)- tekrarlanan birimler içeren, kimyasal direnci yüksek, yüksek kaynama noktalı, iyi elektriksel yalıtkanlık özellikleri bulunan bir polimer.