Tekstil ve Moda

Hazır Giyim Üretim Aşamaları

Lifler çeşitli işlemlerden geçerek aşama aşama elbiseye dönüşür. 
Kumaş Üretim Öncesi Hazırlıklar: 
Siparişin alınmasından başlayıp, seri üretime geçilmesine kadar devam eden süreçtir. 

Sipariş Detaylarının Belirlenmesi: Müşteri temsilcisi, yazılı olarak gelen sipariş ile ilgili tüm özellikleri, üretim sırasında anlaşılması için, çizimin de bulunduğu firma içi sipariş takip formuna işler ve bu formu gerekli diğer formlarla beraber üretilecek malın bir numunesiyle birlikte ilgili bölümlere iletir. 

Kumaş İhtiyacı Tespiti: Planlama, siparişi karşılayacak kumaş ihtiyacını tespit eder. 

Aksesuar ve Ambalaj Malzemesi Tespiti: Planlama, gerekli aksesuar ve ambalaj malzemesi miktarını tespit eder. 

Termin Belirleme Toplantısı: İlgili müdürler bir araya gelerek siparişin teslim gününden geriye doğru, iş akışı sırasına göre termin belirlerler. Aynı zamanda fabrika dışında yaptırılacak çalışmaların yerlerine de karar verirler. 

Kota İşlemleri: İthalat ve ihracat şefliği, malın yeşil belgesini (EID) hazırlar ve bunu alıcıya gönderir. Kota işlemleri yürütülür.

Üretim Kalıplarının Hazırlanması: Teknik model şefine bağlı olan bilgisayar sistem operatörleri, kumaşın en verimli şekilde değerlendirilmesi için üretim kesim kalıpları oluştururlar.

ASIL ÜRETİM AŞAMALARI 
Seri üretime geçilmesiyle başlayıp, iş temizleme ve ön kalite kontrol işlemlerine kadar süren süreçtir. 

1- Kumaş Temini: Tespit edilen miktarlara göre mümkünse, kumaş mevcut stoklardan karşılanır. Bu gerçekleşmiyorsa, iplikten dokuma ya da ham veya mamul kumaş alma yoluna gidilir. 
2- Ham Kumaş Kontrolü: Dokumadan gelen ham kumaşın ışıklı makinelerde kalite kontrolü yapılır. Kabul edilebilir değerlerin üstünde hatalı bulunan kumaşlar ilgili firmaya iade edilir. 
3- Kalıp Çıkartılması: Kumaş kalite kontrollerden olumlu olarak geçtiyse, kalıphanede müşterilerin ölçüsünde kalıp çıkarılır. Ütü testi yapılır. 
4- Kesim: Kesimhaneye gönderilen kalıplarla kesim işlemi gerçekleştirilir. Malların bu aşamadan sonraki sayısal takibi için, adet takip formu doldurulur. 
5- Metolama: Kesilen parçaların tek tek metolama işlemi yapılır. 
6- Tasnif İşlemi: Kesimden gelen parçalar tasnif kısmına girer. Burada öncelikle, kesilen parçaların ölçüm ve simetri kontrolleri yapılır. Renk, delik, leke vb kontrolleri yapılır. Hatalı işler işaretlenir ve kaydedilir. Gerekli olanlar baskı veya nakış gönderilir. 
7- Fason Dikimi: İş hazırlama sorumlusu, kalıphaneden üretim numunesini, teknik föyünü, çizim ve işaret kalıplarını, aksesuar deposundan aksesuarları, kesimhaneden dikime hazırlanmış işleri, daha önceden üretim müdürlüğü tarafından yeterliliği kontrol edilmiş atölyelere irsaliye ve sözleşme ile birlikte sevk edilmesini sağlar. Atölyeden ön numuneler istenir. Fason takip şefi ve teknik model şefi tarafından yapılan numuneler kontrol edilir. Yapılan numuneleri onaylar ya da kabul edilene kadar gerekli değişiklikleri yaptırırlar. Üretim devam izni verilir. Üretim sırasında fason takip bölümünün kalite kontrol elemanları sürekli olarak fason atölyelerini kontrol ederler. Konfeksiyon üretim montaj ara kontrolünü yaparak ileride oluşabilecek üretim hata ve eksiklerini önceden tespit edip önlerler. Konfeksiyon üretimi bitmiş olan ürünlerin son kalite kontrollerini yaparak kalite güvence onayı verir. Anlaşma gereği dikilen mal belirli partilerde fabrikaya geri çekilir, sayılıp irsaliye ile içeri alınır. Bu mallar ön kalite kontrolde, yüzde yüz işçilik, kumaş, renk, etiket, leke, ölçüm, iplik ve meto kontrolüne tabi tutulur. Ayrıca çalışılan tüm atölyeler sürekli izlenir. 
8- Konfeksiyon Kısmında Dikim: İş hazırlama sorumlusu fasondaki gibi işle ilgili her şeyi hazırlayıp konfeksiyon kısmına teslim eder. Dikim öncesi hazırlık işlemleri yapılır. (Tela fikse, ütü kıvırma, işaretleme, çizim ve ön montaj gibi). Dikim bant şefliği sürekli olarak iş akışını takip eder, hataları önleyici tedbirler alır ve buna rağmen oluşan hataları anında ortaya çıkarıp giderirler. Tamiri mümkün olmayan işlerin kaydı tutulur. Sonuçların günlük dökümleri yapılır. Konfeksiyon kısmından bitmiş ürünler ön kalite kontrol departmanına sevk edilir. 

ÜRETİM SONRASI SON İŞLEMLER ve SEVKİYAT 
Ön kontrol işlemleri ile başlayıp, malların sevk edilmesiyle sona eren süreçtir. 
1- Ön Kontrol: Tüm mallar % 100 ön kalite kontrolüne tabi tutulur. Burada malın sevk edilebilir olup olmadığına karar verilir ve kabul edilemez kusurlar varsa, bu kusurların giderilmesi için ilgili bölüm müdürüne, kısım şefine haber verilir. 
2- İlik, Düğme: Dikilmiş olan malların eğer varsa ilikleri açılır ve düğmeleri dikilir. 
3- İş Temizleme: İş temizleme kısmında iplik fazlalıkları ve metolar temizlenir. Malların sayısal durumları kaydedilir. 
4- Son Ütü: Kontrolden geçen malların son ütüleri yapılır. 
5- Son Kalite Kontrol: Kalite kontrol bölümüne bağlı son kalite kontrolcüler, müşteri gözü ile kalite kontrolü yaparlar. Kabul edilemez hatalar ile karşılaşılması durumunda, hatanın giderilmesi için ilgili kısım şefini anında haberdar ederler. 
6- Poşetleme: Ekstra etiketler ve ambalajlama detayları doğrultusunda mallar poşetlenir. 
7- Kolileme: Kolilerde istenen asortiler sağlanır ve kapatılıp koli üstü adres tanıtım bildirim etiketi yapıştırılır ve ürünlerin sevkiyatı yapılır. 

1 yorum:

fabrikada akış sırası elbise, hazır giyim planlama ve üretim, tekstil fabrikasında sipariş alım ve üretim süreci nasıldır, tekstilde sipariş süreci