Tekstil ve Moda

Tela Nedir, Tela Kumaş Ne Demek

Tela ceket gibi kıyafet duruşunun ve elbise yapısının korunmasına yardımcı olur. 
Tela (Alm. Einlagestoff, m; Zwischenstoff, m; Fr. entre-doublure, f; İng. interlining), kumaş arasına genellikle ısı yardımıyla yapıştırılan, giysinin biçim ve dayanımını desteklemek ve buruşmaya yatkınlığını azaltmak, aynı zamanda belli bir sertlik ve biçim kazandırmak için kullanılan doğal ya da sentetik liflerden dokunarak ya da dokusuz yüzey oluşturma teknikleriyle üretilen yardımcı malzemelere denir. Telalar, giysiden beklenen görünüm, kalite ve etkiyi elde etmek amacıyla kumaşa farklı yöntemlerle tutturulan yardımcı malzemelerdir. Tela, işlenen kumaşa, hacim ve direnç kazandırıp giysiye verilecek biçime katkıda bulunurlar. Böylece kumaşın dikim, yıkama, ütüleme gibi işlemlerde karşılaşabileceği sorunlarda kumaşa destek rolü oynarlar. 

Telaların Kullanım Amaçları ve Görevleri 
Telalar, uygulandığı bölgede esnemeyi, kırışmayı önlemek ve şekli korumak, yaka, klapa, manşet, pat, cep ve cep kapaklarına destek sağlamak; tok bir tuşe (dokunum) kazandırmak, elbisede kıvrılmayı engellemek, takım elbise ve paltolarda vücut bölümlerinin desteklemek, belirli bir şeklin verilmesi ve omuz bölümlerini birleştirmek, düğme ve ilik alanlarını takviye etmek, çeşitli kenar bölgelerde takviye ve düzgünlük sağlamak, kemer ve bel şeritlerine sertlik ve destek vermek, giysinin biçim ve dayanımını desteklemek, buruşmaya yatkınlığını azaltmak gibi faydalarının yanında kumaşa belli bir sertlik ve form kazandırmaya yardımcı olurlar. 

Telalar, doğal ya da kimyasal liflerden elde edilebildiği gibi, son dönemlerde yaygın bir biçimde elyaf tülbenti olarak, nonwoven (dokusuz yüzey) üretim teknikleri ile üretilmektedir. 

Tela Çeşitleri Nelerdir 
Tela, tekstil sektöründe kullanılan ve elbisenin daha etkili bir görünüme sahip olması, dayanıklılığının artması ve daha sert bir kıvama ulaşması için kullanılan kumaş yapılanmalarıdır. Elbisede tela kullanıldığı zaman, kumaş katılaşır ve form kazanır. Yaka ve manşetlerde üstün yıkama ve tutunma mukavemeti olan kumaşın işlentisine ve çekme değerlerine uygun telalar tercih edilmektedir. Bu tela çeşitleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır. 

Yapışkan Tela (thermofusible interlining): Sıcaklık etkisi ile yapışan tela türüdür. Bir tarafı yapışkan, diğer tarafı kumaştır. Yapışkan olan taraf, reçine kullanılarak elde edilir. Tela dendiğinde en çok akla gelen türdür. 

Kaplama Tela: Sentetik reçineler kullanılarak elde edilen yapışkan madde aracılığıyla tutturulmaktadır. Normalde katı halde bulunan, ısıtılınca eriyik hale geçen ve soğuduğunda tekrar katılaşan bir özelliğe sahiptir. 

Kumaş Tela: Farklı dokuma teknikleriyle üretilmekle birlikte, temelde kaplamanın oturtulduğu yüzeydir. Hepsi farklı kullanım alanlarına sahiptir. Sentetik, doğal ya da ikisinin karışımı maddelerden elde edilebilirler. Kumaş telalar da kendi içlerinde kategorilere ayrılmaktadır. Tekstil yüzeylerine göre kumaş tela çeşitleri aşağıda verilmiştir: 

- Dokusuz yüzey (Nonwoven) telalar: İpliğe dönüştürülmemiş, doğal ya da kimyasal liflerin, özel bir takım yöntemlerle birbirine bağlanmasıyla oluşturulan tekstil yüzeylerinin, çeşitli yapıştırıcılarla ve çeşitli yöntemlerle kaplanmasıyla elde edilen telalardır. Dokunmamış telalar ucuz olması, pek çok çeşidinin bulunması ve kolay işlenebilir olması bakımından oldukça yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Özellikle doğal liflerden ya da yapay liflerde elde edilerek kullanılan telalar günümüzde nonwoven tekniği ile üretilmektedir. Nonwoven (dokusuz yüzeyler) liflerin tek bir cins ya da karışım olarak birbirlerine ısı ve basınç yoluyla bağlanması sonucu oluşan yapılardır. Lifler doğal, sentetik ya da karışımı olabilir. İpliğe dönüştürülmemiş doğal, sentetik ya da sonsuz (filament) elyafların özel birtakım yöntemlerle birbirine bağlanmasıyla oluşturulan yüzeyin, çeşitli yapıştırıcılarla ve çeşitli yöntemlerle kaplanmasıyla nonwoven telalar elde edilmektedir. 

- Dokuma telalar: Dokuma yüzeylere, çeşitli yöntemlerle bir kaplamanın oturtulmasıyla elde edilen telalardır. Dokuma telalar, genellikle dış giyimde en ve boy yönünde kullanılır, giysilerde ön yüze muntazam bir duruş ve mukavemet (sağlamlık) vererek giysiden beklenen etkiyi sağlar. Dokuma telalar, ham maddesi, dokuma sıklığı, iplik kalınlığı, dokuma yapısı, kumaş ağırlığı bakımından farklılık gösterirler. 

- Örgü telalarÖrme yüzeylere uygulanan kaplamalarla elde edilen telalardır. Örgü telaların en önemli avantajı yüksek esneme özelliğine sahip olmasıdır. Dış giyimde ve esneme özelliği olan kumaşlarda kullanılmaya uygundur. 

Tela Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 
- İstenilen kuru temizleme, yıkama, ütüleme, kurutma değerlerine uygunluk, 
- Kumaş cinsine ve işlenişine uygunluk, 
- Giysiden beklenen etkiye ve kullanım bölgesine uygunluk, 
- İstenilen tuşeye (dokunum) uygunluk, 
- Giysinin cinsine, modeline, rengine uygunluk, 
- Kumaşla telanın, birleştikten sonra maruz kalacakları dış etkilere aynı tepkileri vermeleri, 
- Kumaşla tela mutlaka bir ön uygulamadan geçirilip sonuçlarının göz ardı edilmemesi gerekir. 

10 yorum:

Tela denildiğinde algılanan kavram genellikle yapışkan teladır. Yapışkan Tela: Bir yüzeyi yapışkan madde ile kaplanmış olan tekstil yüzeyi ile, onu kaplamada kullanılan reçinenin oluşturduğu malzemedir. Kaplama: Kumaşa tutunmayı sağlayan yapıştırıcı malzeme olup, ısıtıldıklarında eriyen soğuduklarında da başlangıçta sahip oldukları katı hale dönen sentetik reçinelerdir.

Tela kumaş nedir, telanın kullanım şekli; Tela kelimesi, İtalyanca’dan dilimize geçmiş bir kavram olup, giyside kumaşla astar arasına konularak, giyside beklenen görünüm, kalite ve etkiyi elde etmek amacıyla kumaşa farklı usullerle tutturulan bir ara katmandır.

Tela nedir bir de benden öğrenin: Giyside beklenen netlik ve düzgün duruş gibi görünüm özellikleri vermek amacıyla, kumaşa tutturulan ya da yapıştırılan bir ara kumaştır. Giysinin özellikle yaka, cep, manşet, kol ağzı, mostra vb. gibi bölümlerinde kullanılır. Yün, pamuk, sentetik vb. malzemelerden dokunan veya örülen telaların yanında dokuma ya da dokusuz yapışkanlı telalar da mevcuttur. Özellikle yapışkanlı telaların pek çok türü vardır ve kullanımı çok yaygındır.

Peki tela neden kullanılır, kumaş telalamada amaç nedir; kumaşın dayanıklılığını arttırmak, giysinin orjinal formunu korumak, esnemeyi önlemek ve dikim işlemlerinde kolaylık sağlamaktır. Telanın kullanılan kumaşla uyumlu olması gerekmektedir. Örneğin ince ipekli bir kumaşa, dokuma yapışkan tela kullanmak yanlış bir seçim olur. Bu kumaş için doğru seçim ipek tela kullanmaktır. Bir giysi tasarımının kumaş seçiminde kumaşların mekanik, yapısal ve fiziksel özelliklerini bilmek gerekir.

Tela: Arayüzeyle, astarlama ya da iç astarlamayla karıştırılmamalıdır. Tela üst kumaşla astar arasına fazladan bir sıcaklık sağlamak için kullanılır. Ceket ve paltolarda ve de perdelerde kullanılır.

Tela nedir kısaca: Giyside dolgunluk vermek amacıyla konulan ara malzemeye denir.

Tela, ceket, smokin, frak, gömlek vb. gibi giysilerde ön yüzün, yakanın, manşetin ya da giysideki herhangi bir bölümün düzgün ve dik görünmesi için kumaş ile astar arasına konulan, giysinin içinden veya dışından görünmeyen ara katmandır.

Günümüzde genellikle bir sıcak pres ile kumaşa yapıştırılan tela, giysinin biçim ve dayanımını destekler, buruşmaya direncini artırır, giysiye sertlik ve form kazandırır. Tela, keçi kılı veya pamuk gibi doğal ya da elyaf gibi yapay liflerden üretilebilir. Örgülü ya da örgüsüz olabilir. Kağıt tela, bez tela, kıl tela, nonwoven tela (elyaf tülbendi) gibi çeşitleri vardır.

elbisede tela yapıları, tela ne demek, tela kumaş nedir, telanın görevleri nelerdir, tela ne işe yarar, telanın kelime anlamı, tekstilde telalar nelerdir, telanın özellikleri ve yapısı,

Bez tela nedir evde bez tela yapımı nasıl olur ya da evde tela yapılır mı

Trans tela nedir: Ceket mantoda etek ucu ve kol ağızlarına yapıştırılan tela.

Tela nedir; Reçine, lateks veya haşıl gibi maddelerle sertleştirilmiş, kalın düz dokuma keten ya da pamuğu.