Tekstil ve Moda

Fason Nedir, Fason Üretim Ne Demek

Fason üretim yapan konfeksiyon atölyesi. 
Fason üretim (Alm. vertragliche Produktion; Fr. production par sous-traitance, İng. contract manufacturing), biri diğerine göre ekonomik üstünlüğe sahip iki firma arasındaki ilişki sonucu, küçük firmanın büyük firma için anlaştıkları türde, miktarda ve kalitede sürekli olacak şekilde üretim yapması ve bu üretimi anlaştıkları tarihte teslim etmesine denir. 

Fason ya da fason üretim, asıl iş veya ürün sahibinin, iş veya ürün ile ilgili işlemlerin tamamını veya bir kısmını dışarıdan farklı firmalara yaptırmasıdır. Fason kavram olarak gerçek üretici firmadan anlaşma üzerine toplu ürün sipariş ederek, ürünlere gerçek üretici adını değil de sipariş veren firmanın adının yazdırılmasıdır. Fason üretim, temel anlamda, bir firmanın başka bir üretici firmaya kendi talepleri doğrultusunda ürün ürettirmesi demektir. 

Fason üretim, ham maddenin işverence sağlandığı, parça başına ücretle yapılan üretimdir. Fason, malzemesi marka sahibi tarafından karşılanarak başka bir firmaya yaptırılan üretim, imalat şeklidir. Bazen dışarıya işi yaptıran tarafından ham maddesi verilmeden yaptırılan işler dahi fason iş olarak adlandırılmaktadır. Bir firmanın üzerine kendi markasını yazdırarak kendisi için başka bir firmaya üretim yaptırması da fason üretim şeklidir. 

Fason üretimde ürünün markası üretimi yaptıran firmaya ya da üreticiye ait olabilir. Aynı şekilde ürettirilecek ürünün pazarlanması taraflardan herhangi biri tarafından gerçekleştirilebilir. Fason üretim sayesinde taraflar, profesyonelleştikleri alanlarda yoğunlaşıp, iş çerçeveleri dışındaki alanlara müdahale etme zorunluluğundan kurtulurlar. Üretim konusunda uzmanlaşmış üretici ve pazarlama, dağıtım konusunda uzmanlaşmış ürün sahibi, kendi uzmanlıklarını katarak ortak bir çalışma gerçekleştirir. 

Firma ve sektöre göre değişiklik gösterse de, fason üretimin avantajları temel olarak şu şekildedir: 
- Fason üretim yaptıran firma, üretim süreçleri ile ilgilenmek zorunda değildir. 
- Fason üretim yaptıran firma, resmi izin ve testler gibi başvuruları yapmak, takip etmek zorunda değildir. Bu nedenle firma, detaylar yerine ürünün kendisi ve pazarlamasına yönelik çalışmalara yoğunlaşabilir. 
- Fason üretim sayesinde ürün satışı yapmak isteyen firma, herhangi bir üretim tesisine sahip olmak zorunda değildir. 
- Fason üretim sayesinde ürün satışı yapmak isteyen firma herhangi bir üretim tecrübesine sahip olmak zorunda değildir. 
- Üretim ve AR-GE'nin gayet karmaşık süreçler olduğu düşünülürse, tüm bu süreçler üretici firma tarafından yönetilecek ve fason üretim yaptıran firma bu süreçlerin karmaşıklığından uzak kalacaktır. 
- Fason üretim sayesinde taraflar, kendi uzmanlık alanlarına yoğunlaşacak ve ortak bir çalışma ortaya çıkarabilecektir. 
- Fason üretimi yaptırmak isteyen firma, üretim için gerekli olan tedarikçiler ile iletişime geçmek zorunda kalmayacaktır. Bazı durumlarda, firmalar bazı parça ve ürünleri fason firmaya kendisi sağlayabilir. Örneğin konfeksiyonda fason şekilde üretilecek kot pantolonun rivet, jakron gibi parçalarını kendisi verip sadece dikim ile ilgili işleri yaptırabilir. 

3 yorum:

Bir zamanlar Türk tekstilinde fason üretim çok yaygındı şimdi yerli markalarımızla bu ucuz üretim şekli azaldı.

Fason üretim tarzı, her sektör ve üretim alanında yapılabilir.

Fasoncu ne demektir, fasoncu nasıl olunur bunları bilmeyebilir ama öğrenebiliriz, fasoncular sitesi vardı bizim orada ilk defa o zaman duymuştum