Tekstil ve Moda

Amorf ve Kristalin Bölge

Amorf ve Kristalin bölgelerin lif üzerindeki dağılımı. 
Polimerlerin zincir moleküllerinin dizilişlerine bağlı olarak bir lifte amorf ve kristalin olarak iki ayrı kısım vardır. Amorf bölgede polimer yapıları düzenli ve belirli bir formda yapıda değildirler. Kristalin bölgede ise polimer yapılar düzenli bir dizilişe sahiptir. Liflerin özellikleri üzerinde kristalin ve amorf bölge oranları etkilidir. 

Amorf bölge (Alm. amorphe Zone, amorpher Bereich, Fr. zone amorphe, İng. amorphous region), lif yapısında yer alan bazı polimerlerin arasındaki bağların yetersiz olmasından dolayı su, boya, kimyasal apreler ya da çeşitli çözeltilerin lif yapısına kolay girebildiği kısımlardır. Amorf alanlar, kendine özgü bir biçimi olmayan kısımlardır. Amorf bölgede, polimer yapıları düzenli olmayıp belirli bir formda ve yapıda değildirler. 

Kristalin bölge (Alm. kristalline Zone, kristalliner Bereich, Fr. zone cristalline, İng. crystalline region), lif yapısı içindeki polimerlerin arasındaki bağların sıkı olmasından dolayı su, boya, kimyasallar ya da çözeltilerin lif yapısına kolay giremediği bölgelerdir. Kristal bölge de denilmektedir. Kristalin bölgede polimer yapılar düzenli bir dizilişe sahiptir. Kristalin bölge, life; mukavemet, amorf bölge ise life esneklik özelliği kazandırmaktadır. 

Amorf Bölge ile Kristalin Bölge Özelliklerinin Karşılaştırılması 
- Amorf ve kristalimsi polimer yapıları arasındaki en büyük fark moleküllerin düzenlemeleridir. Amorf polimerler belirli bir düzene veya desene sahip değilken, kristalimsi polimerler iyi düzenlenmiş moleküler yapılardır. 
- Üretim sürecinde polimerin gördüğü ısıl ve mekanik işlemler üretimi yapılan liflerin, kristalin ve amorf bölge oranlarını doğrudan etkilemektedir. 
- Kristalin bölge life mukavemet, amorf bölge ise life esneklik verir. 
- Su ve boya gibi küçük moleküllü yapıdaki maddeler amorf bölgesi içerisine girip kolayca yayılabilirken kristalin bölge içerisine kolay kolay geçemezler. 
- Amorf bölge oranı fazla olan liflerlerde plastiklik ve kolayca bükülme gibi yapısal özellikler görülürken, kristalin bölge oranı fazla olan liflerde ise zor bükülme gibi yapısal özellikler görülür. 
- Liflerin özelliklerini büyük ölçüde kristalin ve amorf bölge oranları belirler. 
- Amorf bölge oranı fazla olan liflerde fazla absorban yapı mevcutken, kristalin bölge oranı fazla olan liflerde ise daha az absorban yapı bulunur. 
- Amorf bölge oranı fazla olan lifler daha dayanıksız, kristalin bölge oranı fazla olan lifler ise daha dayanıklıdır. 
- Amorf bölge oranı fazla olan lifler kimyasal reaktiflerden daha kolay etkilenirken, kristalin bölge oranı fazla olan lifler ise kimyasal reaktiflerden çok fazla etkilenmezler. 

5 yorum:

amorf bölge nedir kısaca, lif yapısı içindeki bazı polimerlerin arasındaki bağların liflerin oluşumu sırasında; yetersiz olmasından dolayı su ya da çeşitli çözeltilerin lif yapısına kolay girebildiği kısım.

kristal bölge nedir kısaca, lif yapısı içindeki polimerlerin arasındaki bağların daha sıkı olmasından dolayı su ya da çözeltilerin lif yapısına kolay kolay giremediği bölgelere kristalin bölge denir.

amorf nedir, halk dilindeki anlamı şekilsiz bir şeye benzemeyen, şekli olmayan biçimsiz gibi anlamlara gelir.

amorf ve kristalin bölge özellikleri nelerdir, amorf bölge ne demek, amorf ve kristalin bölge resimleri, amorf bölge görüntüleri, kristalin bölge nedir, kristalin bölge şekilleri

Amorf yapı nedir ve Amorf şekil nedir gibi sorularıma cevap buldum, kristalin yapı nedir ve kristalin şekil nedir bölgelerinin ekstra olarak öğrendim

TDK’ye göre amorf kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Biçimsiz.