Tekstil ve Moda

Amorf ve Kristalin Bölge

Amorf ve Kristalin bölgelerin lif üzerindeki dağılımı. 
Polimerlerin zincir moleküllerinin dizilişlerine bağlı olarak bir lifte amorf ve kristalin olarak iki ayrı kısım vardır. 

Amorf bölge (Alm. amorphe Zone, amorpher Bereich, Fr. zone amorphe, İng. amorphous region), lif yapısında yer alan bazı polimerlerin arasındaki bağların yetersiz olmasından dolayı su ya da çeşitli çözeltilerin lif yapısına kolay girebildiği kısımlardır. Amorf alanlar, kendine özgü bir biçimi olmayan kısımlardır. Amorf bölgede, polimer yapıları düzenli olmayıp belirli bir formda ve yapıda değildirler. 

Kristalin bölge (Alm. kristalline Zone, kristalliner Bereich, Fr. zone cristalline, İng. crystalline region), lif yapısı içindeki polimerlerin arasındaki bağların sıkı olmasından dolayı su ya da çözeltilerin lif yapısına kolay giremediği bölgelerdir. Kristal bölge de denilmektedir. Kristalin bölgede polimer yapılar düzenli bir dizilişe sahiptir. Kristalin bölge, life; mukavemet, amorf bölge ise life esneklik özelliği kazandırmaktadır. 

Üretim sürecinde polimerin gördüğü ısıl ve mekanik işlemler üretimi yapılan liflerin, kristalin ve amorf bölge oranlarını doğrudan etkilemektedir. 

5 yorum:

amorf bölge nedir kısaca, lif yapısı içindeki bazı polimerlerin arasındaki bağların liflerin oluşumu sırasında; yetersiz olmasından dolayı su ya da çeşitli çözeltilerin lif yapısına kolay girebildiği kısım.

kristal bölge nedir kısaca, lif yapısı içindeki polimerlerin arasındaki bağların daha sıkı olmasından dolayı su ya da çözeltilerin lif yapısına kolay kolay giremediği bölgelere kristalin bölge denir.

amorf nedir, halk dilindeki anlamı şekilsiz bir şeye benzemeyen, şekli olmayan biçimsiz gibi anlamlara gelir.

amorf ve kristalin bölge özellikleri nelerdir, amorf bölge ne demek, amorf ve kristalin bölge resimleri, amorf bölge görüntüleri, kristalin bölge nedir, kristalin bölge şekilleri

Amorf yapı nedir ve Amorf şekil nedir gibi sorularıma cevap buldum, kristalin yapı nedir ve kristalin şekil nedir bölgelerinin ekstra olarak öğrendim

TDK’ye göre amorf kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Biçimsiz.