Tekstil ve Moda

Desinatör Ne Demek, Desinatör Ne İş Yapar

Desinatör ya da desen tasarımcısı (Alm. Designerin, Designer, Fr. dessinatrice, dessinateur, İng. designer), desenleri geliştiren, bunları hazırlayan ve gerektiğinde üretime hazır hale getiren kişidir. 

Desinatör kelimesi tasarımcı anlamına gelmektedir. Desinatör mesleki sahada, desen tasarımı yapan kişi anlamında kullanılmaktadır. Desinatör, dokuma kumaş, örme kumaş veya diğer malzemeler ile üretilecek tasarımları veya bu türler üzerine yapılacak ya da basılacak görsel tasarımları oluşturma sürecini gerçekleştirir. Özellikle desen tasarımcılarına bu isim verilmektedir. Mesleki sahada desen tasarımcıları desinatör olarak bilinmektedir. 

Desinatör Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir 
Desinatör, desen tasarımcılarına verilen bir isimdir. Örme, dokuma kumaş ve diğer malzemelerin üzerlerine basılacak olan tasarımları oluşturma süreçlerini desinatörler gerçekleştirmektedir. Desinatörler birçok alanda faaliyet göstermektedirler. Bu kapsamda hizmet verdikleri alanlar değişiklik göstermektedir. Desinatörler ilk olarak müşteriler ile bağlantı kurmaktadırlar. Çünkü müşterilerin ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesi ve konu ile ilgili fikirlerinin alınması gerekmektedir. Edinilen analizler ile alakalı olarak ortaya tasarım fikirleri ile tasarım örnekleri ortaya konur. Daha sonra desinatör, tekstil malzemesinin nasıl kullanması gerektiğini hesaplar. İhtiyaç duyulan malzemelerin tespit ve tedarik çalışmasına geçilir. Bu malzemelerin özelliklerinin belirlenmesi ve araştırmalarının yapılması işlemlerini yapar. Pazarlama, satın alma gibi işlemlerin yanı sıra ekip çalışmasının da bu meslekte önemi büyüktür. Ayrıca teknolojik aletlerin kullanılması ve bilgisayar yazılımlarının kullanılması tasarımlara katkı verecektir. Tüm bunlarla birlikte tasarım örneklerinin sürekli takip edilmesi ve bilgilerin taze tutulması gerekmektedir. 

Birçok sektörde çalışma imkanı bulunan desinatörün sorumlulukları hizmet verdiği sahaya göre değişiklikler göstermektedir. Desinatörün genel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir; 
- Müşterilerle bağlantı kurmak, müşteri fikir ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz etmek, 
- Müşterilere sunmak için desen tasarım fikirleri, eskizler ve örnekler üretmek, 
- Tekstilin nasıl kullanılacağını ve hangi özelliklere ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurmak, 
- Endüstriyel tekstilde kullanılan malzemelerin özelliklerini araştırmak, fikir ve ilham için araştırma yapmak, 
- Pazarlama, satın alma, teknik ve tasarım ekibi ile birlikte çalışmak, 
- Bilgisayar destekli tasarım yazılımı kullanarak tasarımlar üretmek, 
- Tamamlanmış ürün örneklerini kontrol etmek ve onaylamak, 
- Moda ve tekstil tasarım trendleri hakkındaki bilgisini güncel tutmak. 

Nasıl Desinatör Olunur 
Desinatör olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Üniversitelerin Tekstil ve Güzel Sanatlar Fakültelerinden mezun olunarak mesleğe adım atılabilmektedir. İlgili bölümlerden mezun olmayıp desinatörlüğe kabiliyeti olan kişiler için de sertifika programları mevcuttur. 

Desinatörde Olması Gereken Özellikler 
Öncelikle yaratıcı ve sanatsal yönü güçlü olması beklenen desinatörde iş verenlerin aradığı diğer nitelikler şunlardır; 
- Renk, doku, kumaş ve desenlerin özelliklerini ayırt edebilecek iyi bir göze sahip olmak, 
- Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilmek, 
- Farklı malzeme ve boyaların özellikleri, tekstillerin üretim süreçleri hakkında bilgiye sahip olmak, 
- Bütçe dahilinde ve son teslim tarihine uygun çalışabilmek, 
- İyi iletişim kurma ve problem çözme becerisi sergilemek, 
- Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek. 

0 yorum: