Tekstil ve Moda

Dokuma Kumaş Nedir, Dokuma Kumaş Özellikleri

Dokuma kumaşa ait ipliklerin birbiri içinden geçtiği basit bezayağı iplik yerleşimi. 
Dokuma (Alm. Weben, Fr. lissage, tissage, İng. weaving), atkı ve çözgü adı verilen iki grup ipliğin genellikle doksan derecelik açıyla belirli bir örgü planına göre birbirinin üstünden ve altından geçerek bir yüzey oluşturmasına denir. 

Dokuma kumaşlar, iki ipliğin dokuma örgüsüne ve belli bir sistemle birbirlerine dik bir açı ile bağlanmaları şeklinde oluşturulan kumaşlardır. İpliklerin birbiri içinden belli bir düzende ve farklı sıralarla alttan ve üstten geçmesi veya atlamalar yapmasıyla farklı kumaş türleri elde edilir. 

Bu mevcut olan iki iplik serisinin kumaşın boyu hizasında olanlara çözgü, kumaşın eni hizasında olanlara ise atkı iplikleri adları verilmektedir. En az iki iplik sisteminin birbirleriyle belli bir düzen içinde ve dik açı oluşturarak bağlantı yapmalarıyla üretilen esnek olmayan ile sağlam yapılara sahip tüm tekstil ürünlerine dokuma kumaş denir. 

Dokuma bir kumaş adı değil örme ile birlikte iki temel kumaş üretim yönteminden biridir. Çok çeşitli dokuma kumaşlar vardır. (bknz: dokuma kumaşlar) Örneğin gömlekler veya nevresim takımları dokuma kumaş ile yapılırlar ve dokumanın yapısal özelliği gereği esnek olmayıp uzama göstermezler. 

Dokuma kumaşların genel özellikleri nelerdir 
- Her mevsime göre kumaşlar üretilebilmektedir. 
- Yüzey yapıları göre gözeneksiz, seyrek ve açık olabilir. 
- Tülbent gibi hafif olabildikleri gibi paltoluk gibi ağır kumaşlarda olabilir. 
- Elastik iplikler kullanılmadıkça sabit ve esnemez yapıdadır. 
- Kumaş tuşesi ve sertlik oranları, kullanılan ipliğin cinsine, uygulanan apre işlemine ve ipliklerin sıklığına göre değişkenlik gösterir. 
- İpliklerin arasındaki mesafeler az olduğundan dolayı sağlamdır. 
- Her türlü elyaftan birçok dokuma kumaş çeşidi ipekli, pamuklu, polyester gibi üretilebilir. 
- Kumaş örgüsü ve iplik türü değiştirilebilir olduğundan dolayı farklı desenlerde ve türlerde kumaşlar üretilebilmektedir. 
- Buruşma özelliği fazladır, genellikle ütülenme isteyen kumaşlardır. 
Dokuma kumaş kartelası
Dokuma kumaşlara ait ayrıntılı özellikler 
- Dokuma kumaşlar çözgü ve atkı ipliklerini, dik açılarda birleştiren basit ya da kompleks yapılı dokuma makinelerinde üretilir. 
- Atkı ve çözgü sıklıkları çok değişken olabilir; Vual: 44 iplik, Poplin: 100 iplik. 
- Her iklim koşuluna uygun kumaş üretilebilir. 
- Yüzey yapısı açık, seyrek veya gözeneksiz olabilir. Tülbent, montluk, pantolonluk. 
- Çok hafif olabilecekleri gibi, çok ağır da olabilirler: 50-60 g/m² Vual, 25000-30000 g/m² halı gibi 
- Stabil yapıda olup, esnemeleri örmeye kıyasla yok denecek kadar azdır. 
- Çekmeleri dokuma örgüsüne bağlı olarak değişir; ancak örmeye göre düşük miktardadır. İplik sıklıkları önemlidir. 
- Tutum özellikleri; iplik cinsine, iplik sıklığına ve uygulanan bitim işlemlerine göre değişir, diğer tekstil yüzeylerine göre serttir. 
- İplikler arasındaki mesafe az olduğu için sağlamdır. 
- Her çeşit elyaftan pek çok çeşit dokuma türü yapılabilir. 
- Örgü çeşidi değiştirilerek farklı desenlendirme ile sınırsız türde kumaşlar oluşturulabilir. 
- Elastik iplikler kullanılmadığında esneklik çok azdır ve en az esneme çözgü yönünde, en çok esneme ise 45 derece açılık kısımdadır. 
- Buruşma eğilimleri genelde yüksektir. Buna karşılık ütü tutma özellikleri yüksektir. 
- Stabiliteleri nedeni ile konfeksiyonda daha kolay kesim ve dikim özellikleri gösterirler. 
- İplik sistemlerinin sayısı: çözgü iplik sistemi ve atkı iplik sistemi olmak üzere ikidir. 
- Elastikiyet ve esneklik: Verev yönde elastikiyet ve esneklik vardır. Atkı ipliği yönünde az; çözgü ipliği yönünde ise hemen hemen hiç yoktur. 
- Nem çekme özelliği: Dokuma kumaşlar örgü yüzeyli kumaşlara oranla daha az nem çekerler. 

6 yorum:

ünideki dokuma dersleri aklıma geldi şimdi :(

Dokuma kumaşlar genelde iki iplik sistemi kullanılarak elde edilse de 3, 4 ya da daha fazla iplik sistemli dokumalar da mevcuttur.

Dokuma kumaş terletir mi diye sordum kalın dokumada var ince dokumada yazlık dokumada var kışlık dokumada hem yazın giyersin hem kışın dokuma kumaşı. Dokuma kumaş iyi midir sordum iyidir hemde çok dokumayı sevmiyorsan başka ne giyeceksin ya örme ya dokuma başka tercih yok. Dokuma kumaş özelliklerini açıklamışlar yukarıda dokuma kumaş ne demek peki,işte dokuma kumaş nedir öğrendik hep beraber

dokuma kumaş özelliğine nedir, dokuma kumaşların ortak özellikleri, dokuma kumaşlar temel yapı ve özellikleri nelerdir,

tekstil dokuma kumaş ile başlamıştır, dokuma en eski tekstil tekniğidir.

Toxuculuq – yüngül sənayenin ən mühüm sahədir. Toxuculuq istehlakçıya əmək ehtiyatlarına və xammal mənbələrinə meyl edir. Əsasən qadın əməyindən istifadə olunduğundan toxuculuq müəssisələri ağır sənaye rayonlarında və əhalinin sıx məskunlaşdığı yerlərdə tikilir. Toxuculuq məhsulları pambıq, yun, ipək və kətan parça müəssisələrində yaradılar. Parçanın hazırlanması aşağıdakı mərhələlərdən keçir.

1. Xammal — pambıq təmizləyən, kətan emal edən və yun yuyan müəssisələrdə ilkin emaldan keçir. Çoxlu tullantı yarandığından bu mərhələ üzrə müəssisələr xammal mənbələri yaxınlığında yerləşdirir.
2. Əyiricilik - Bu mərhələdə lifdən yelik alınır.
3. Toxuculuq - Bu mərhələdə iplikdən cod parça hazırlanır.
4. Bəzəmə - Bu mərhələdə cod parçanı boyayıb, naxışlayırlar.