Tekstil ve Moda

Tasarım Ne Demek, Moda Tasarım Ne Demek

Tasarım, bir planın, bir nesnenin ya da bir inşa süreci içinde meydana getirilmesine denir. Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Kısaca, tasarım iki boyutlu veya üç boyutlu ürünlerin bütünü veya parçasıyla ilgili görünüm olarak tarif edilmektedir. 

Moda tasarımı kıyafet ya da çeşitli aksesuarlar oluşturmak adına tasarımın gerekli özelliklerini de kendi içinde barındıran oldukça genele yayılabilecek bir kavramdır. Moda tasarımı dediğimiz konu geçmişten günümüze kadar her ülkenin kendine özgü kültür ve sosyal değişimlerinden etkilenerek günümüze gelir fakat bu değişimlerde aynı zamanda kendi içinde evrensellik taşır ve tüketicinin istek öneri ve talepleri doğrultusunda şekillenir. Moda tasarımı kendi içinde haute couture ve hazır giyim olmak üzere ikiye ayrılır. Haute Couture Fransızca kökenli bir kelimedir ve yüksek dikiş anlamına gelir. Bu gelenek 1950'li yıllara kadar dayanır ve oldukça eski bir gelenek olduğu söylenebilir. Haute Couture kişi özel dikilen ona özel ölçüler ile hazırlanmış yapılan, yapımında pahalı ve kaliteli kumaşların kullanıldığı aynı zamanda el işçiliğine önem verilen bir gelenektir. Bu yüzden günümüzde butikler ya da birçok moda evi bu gelenek tarzında hazırlanan giysilere büyük çoğunlukla mağazalarında yer verirler. Hazır Giyimde ise haute couture geleneğinin aksine seri üretim halinde üretilen ve mağazalara dağıtımının yapıldığı bir sistemdir. Bu yüzden daha az maliyettedir ve işçiliği daha azdır. 

Bir Moda Tasarımcısı Nasıl Olunur 
Elbette her şeyden önce moda tasarımı yapabilmek kolay bir iş değildir ve sadece eğitimle olmaz. Bir moda tasarımcı olabilmek için bazı özelliklere sahip olabilmek gereklidir. Moda tasarımcısı olabilmek aslında tartışmaya açık bir konudur. Herkes moda tasarımcısı olamaz ya da modaya dair tasarımlar yapamaz. Moda tasarımı yapabilmek için belirli düzeyde eğitim almak ön koşul olarak sayılabilir. Fakat yine de bazı şeylerinin eğitimini almanın o işi yapabilmekte yeterli olmadığı gibi moda tasarımı konusunda da sadece eğitim almak yeterli gelmez. Öncelikli olarak sanatı ve tasarımı hak ettiği gibi icra edebilmek için sanatsal ve yaratıcı düşünebilme yeteneğine sahip olmak o doğrultuda düşünebilmek gereklidir. Aynı zamanda sanat ve tasarımın da temel ilkelerinin bilinmesi gereklidir ve söyleyebiliriz ki moda tasarımı oldukça sıkı çalışmayı gerektiren bir meslektir ve bu yüzden iyi bir eğitim almak şarttır. Temel çizim teknikleri, renklere ve onların uyumuna dair kavramlar, tasarımda denge gibi gibi temel konulara hakim olmak ve onları doğru bir şekilde uygulamak ve işleme dökmek gerekir. Aslında gerekli olan şeylerden bir diğer önemli olanı ise kişinin kendini doğru bir şekilde ifade edebilmesidir, çünkü kişinin kendini karşındakine daha doğru biçimde aktarabilmesi, ona kendini yansıtabilmesi bir nevi mesleğini ya da yaptığı işin doğru olduğu anlamına gelebilir. Yani moda tasarımı yapabilmesi demek kişinin düşündüklerini, hayal gücünü, düşünebilme yeteneğini yaptığı işe hak ettiği bir şekilde dökebilmesi demektir bu yüzden diyoruz ki kişinin kendini doğru biçimde ifade edebilmesi moda tasarımı yapmakta önemli rol oynar. Tasarımcılar için sahip olunması gereken en önemli yeteneklerden bir diğeri ise güçlü çizim becerisidir, çizim yapamayan bir moda tasarımcısı düşünmek pek doğru olmaz. Elbette ki çizim yapabilmekten kastımız resim yapabilme yeteneğiyle karıştırılmamalıdır. Bir tasarımcının bu konuda ihtiyaç duyduğu tek şey tasarımını yaptığı kıyafetlerin detaylarını anlatabilecek, kafasında oluşturduğu taslağı çizime dökebilecek sevide bir beceridir. Bir tasarımcıda olması gereken diğer bir özellik ise detayları yakalayabilecek iyi bir göze sahip olabilmektir çünkü eğer bahsettiğimiz konu tasarım ise önemli olan tüm her şey detaylardan meydana gelir ve tasarımı önemli kılan onun detaylarıdır. Dolaylı yoldan da olsa tüm bunların yanında tasarımı yapacak olan kişi elbette güncel moda hayatını ve trendlerini takip etmelidir. Bunu yapabilmek için de moda tarihinin hareketlerinin, gelişmelerini bilmeli ve onlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

0 yorum: