Tekstil ve Moda

Kumaş Patlama Mukavemeti

Bilyalı kumaş patlama mukavemeti ölçüm cihazı. 
Patlama dayanımı ya da patlama mukavemeti (Alm. Berstfestigkeit, Fr. résistance à l'éclatement, İng. bursting strength), bir malzemenin tabaka şeklindeki bir numunesinin yırtılmadan parçalanmadan dayanabileceği en yüksek basınç değerine denir. Tekstilde patlama dayanımı, belirli koşullar altında kumaş yüzeyine dik açı ile kumaşı şişirerek koparmak için uygulanan basınca ya da kuvvete karşı kumaşın gösterebileceği en yüksek direnç değeridir. 

Kumaşlar, kullanım esnasında yalnız atkı ve çözgü istikametinde değil, aynı zamanda çok yönlü kuvvetlerin etkisi altında kalırlar. Bu nedenle yalnız atkı ve çözgü kopması ve yırtılma mukavemeti bu kuvvetlere karşı mukavemet tayininde yetersizdir. Özellikle örme kumaşlar, paraşüt bezleri, filtre bezleri, çuval, ağ gibi tekstil ürünleri için patlama mukavemeti son derece önemlidir. 

Şişme yüksekliği ya da patlama genişlemesi (Alm. Berstdehnung, Fr. distension avant l'éclatement, İng. bursting distension; distension at burst), patlama dayanımı testinde kumaşın şişirilmeden önceki üst yüzeyi ile patlamadan hemen önceki en üst yüzeyi arasındaki yüksekliktir. 

Kumaş Patlama Testleri 
Kumaşlara uygulanan tekstil performans testidir. Kumaşların patlama mukavemetleri, kullanılan ipliklere bağlı olarak değişmektedir ve kumaşın kaç kilo Pascal'a kadar dayandığının ölçülebilmesi için patlama mukavemeti testleri yapılmaktadır. Böylelikle aynı süre içerisinde farklı yönlerden kuvvete maruz kalan tekstil ürününün mukavemeti tespit edilir. 

Hidrolik patlama mukavemeti 
Hidrolik patlama mukavemetinin ölçüm prensibi; bir kumaşın ani bir kuvvetle patlaması için gerekli olan akışkan basıncının tespit edilmesidir. Yüksek patlama mukavemeti olan tekstil ürünleri için hidrolik patlama cihazları tercih edilir. 

İlgili standartlar: TS EN ISO 13938-1, ISO 13938-1, ASTM D 3786. 

Pnömatik patlama mukavemeti 
Pnömatik patlama mukavemetinin ölçüm prensibi; bir kumaşın ani bir kuvvetle patlaması için gerekli olan hava basıncının tespit edilmesidir. 

İlgili standartlar: TS EN ISO 13938-2, ISO 13938-2, ASTM D 3786. 

Bilyalı patlama mukavemeti 
Bu testte patlama mukavemetini tespit etmek için, mekanik patlama metoduna göre sabit traverse hızlı çekme cihazının sabit çenesine yerleştirilmiş bir çelik bilyadan yararlanılır. Testi yapılacak numune hareketli çeneye yerleştirilir. Hareketli çenenin sabit çeneye doğru bastırılması ile bilyanın numuneyi patlaması sağlanır ve patlama için uygulanan yük tespit edilerek ürünün patlama mukavemeti ölçülür. Bilyalı patlama mukavemeti testi, daha çok yüksek uzama yeteneğine sahip örme kumaşlar, dokusuz yüzeyler için tercih edilir. 

İlgili standartlar: ISO 3303-1, ISO 9073-5, ASTM D 3787-15, ASTM D 6797-07. 

1 yorum:

kumaş patlatma testi yapmıştık ama numunelerimiz çok dayanıklı kumaşlar değildi