Tekstil ve Moda

Çözgü ve Atkı Nedir

Kumaşta çözgü (kırmızı) ve atkı (mavi) görünümü. 
Çözgünün Tanımı 
Çözgü (Alm. Kette, Fr. chaîne, İng. warp), dokuma ve çözgülü örme kumaşlarda kumaş kenarına paralel doğrultuda, kumaş boyunca uzanan ipliklerdir. Çözgü ipliği ya da arış, dokuma kumaşın uzunluğu boyunca kenara paralel olan ipliklere çözgü denir. Çözgü, dokumacılıkta kumaşı oluşturan iki iplik sisteminden kumaşın boyuna doğru yani kenarına paralel olarak yönlenmiş olan ipliklerdir. İçinden tahar planına göre atkıların geçirildiği, dokunacak kumaşın uzunluğunu oluşturan uzunlamasına ipliklerin her biri. 

Atkının Tanımı 
Atkı (Alm. Schuss, Fr. duite, trame, İng. filling yarn; pick; weft), dokuma kumaşlarda kumaşın üretim yönüne dik doğrultuda, kumaş enince uzanan ipliklerdir. Atkı ipliği ya da argaç, dokuma kumaşta çözgü iplikleri arasından enine yönde kumaşın bir kenarından diğer kenarına geçen ipliklere atkı denir. Atkı dokumacılıkta kumaşı oluşturan iki iplik sisteminden kumaşın enine doğru yani kumaş kenarına dik olarak yerleşenleri tanımlar. Atkı iplikleri, çözgü iplikleriyle dik açılıdır. Bu iki iplik birlikte kumaşın dokusunu oluşturur. Atkı iplikleri dokuma işleminin gerçekleşmesinde aktiftir, dokuma yüzeyin oluşabilmesi için mekik vb. sistemler ile atkı ipliklerinin çözgü iplikleri içinden belirli bir düzen dahilinde geçirilmesi gerekir. 

Çözgü iplikleri ve açılan ağızlıktan atılan atkı ipliği: 

12 yorum:

çözgü kumaşın iskeleti, atkılar ise etidir, biraz canlı kanlı örnek oldu ama. İnşaattan tekstile örnek verirsek çözgüler kolon ise, atkılar tuğladır.

atkı ipliği çözgü ipliğinin arasından geçirilmesi süresi ne kada kısa ise birim zamanda dokunan kumaş miktarı o kadar artacaktır

Çözgü ipi nedir: Kumaşın boyuna olan ve gerilime dayanıklı ipliklerdir. Çözgü ipliklerine haşıl işlemi uygulanır.

Atkı ipi nedir: dokuma işleminde, kumaşın enine olan ipliklere atkı iplikleri denir. Çözgü iplerine nazaran daha az gerginliğe maruz kalırlar. Atkı iplikleri dokuma makinesine bağlı olarak bobinlere veya atkı masuralarına sarılır.

bir giyim aracı olan atkı da var ikisi de aynı kökenden geliyor atılan bir şey var ortada buna atkı deniyor. Giysi olan atkı genellikle soğuğa (bazen sıcağa poşu gibi) karşı sırta, omuza, başa alınan ya da boyna sarılan örtü anlamına geliyor.

Genel olarak az bükümle eğrilen kalın iplikler atkı, çok bükümle eğrilen ince ve daha sağlam yapıdaki mukavim iplikler çözgü olarak kullanılır.

çözgüler ve atkılar bir araya gelince dokuma kumaşı oluşturuyor.

Çözgü iplikleri nedir: Dokuma kumaşın boyuna olan iplikleridir.
Atkı iplikleri nedir: Dokuma kumaşın enine olan iplikleridir.

atkı ve çözgü ne demek, tekstilde atkı nedir, çözgü nedir, atkı nedir, dokuma kumaşta çözgü ve atkı ne anlama gelir, tekstilde çözgü nedir

Dokumacılıkta, kumaşı oluşturan iki iplik sisteminden kumaşın enine doğru yani kumaş kenarına dik olarak yerleşenlere atkı, atkıların geçirildiği uzunlamasına iplere de çözgü ismi verilmektedir. Atkı; dokunan ürünü sıkılaştırmak ve birleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

merhaba

DOKUMA KUMAŞLARDA RAMÖZ MAKİNELERİNDE ATKI İPLİKLERİNE FİKSE YAPILIRKEN FİKSE ŞARTLARI NEYE GÖRE AYARLANIR


- Argaç, argıç veya argeç: dokuma tezgahlarında enine atılan ipliklere denir diğer ismi atkı.

- Arış veya eriş: dokumacılıkta yukarıdan aşağıya, boyuna doğru atılan ipliklere denir diğer ismi çözgü.

çözgü ne demek ingilizce karşılığı atkı ipliği ne demek ingilizce karşılıkları verilmiş yetinilmemiş almanca ve fransızca terimler de eklenmiş teşekkürler