Tekstil ve Moda Sitesi

Tekstil Nedir, Kısaca Bilgiler

Tekstil Dokuma Kumaşlar
Tekstil bilindiği gibi insanoğlunun yaratılışından beri en önemli gereksinimlerden biri olmuştur. Tekstil, her türlü elyaftan; çeşitli yöntemleri (örme, dokuma, dokusuz yüzey elde etme metodları) kullanarak yüzey elde etme sanatı olarak tanımlanabilir.

Elyafların eğirilmeye müsait duruma getirilebilmesi yüzey elde etme aşamalarının önemli bir başlangıç noktasıdır. Elyafların bir araya getirilip büküm verilmesiyle oluşan liflerin ise belirli bir en boy oranına sahip olması gerekir. Tekstil liflerini oluşturan elyaflar büküm verilerek bir araya getirilir, böylece bu lifler arasındaki sürtünme kuvveti sayesinde birbirine tutturularak belirli bir mukavemet ve düzgünlük sağlanmış olur. Bundan sonraki aşamalar ise bu işlemlerin üzerine temellenir, burada lifler belirli oranlarda karıştırılarak yeni lif kombinasyonları elde edilir. Burada çeşitli liflerin güçlü özellikleri bir araya getirilerek yeni lif kombinleri elde edilir. Bu lifler istenen özelliklere göre belirli oranlarda karıştırılır, lif karışımları tekstilde çok önem verilen konulardan biridir. Hatta geçmişte ''iyi bir tekstilci yaptığı lif ve elyaf karışımı ile anlaşılır'' gibi söylemler yaygındı.

4 yorum:

tekstil lifleri bir araya getirme ve eğirme sanatıdır

tekstil ipliklerden elbise yapma sanatıdır, moda ise o elbiseleri giyme sanatıdır.

bence çok güzel anlattı ben beyndim ve dersimden 100 aldım bu yazı sayesinde

Haftalık En Çok Okunanlar