Tekstil ve Moda

Kostikleme Nedir, Kostikleme İşlemi Nasıl Yapılır

Kostiklenmeden boyanmış kumaş ile kostikleme işlemi ardından boyanmış kumaşın karşılaştırılması. 
Kostikleme (Alm. Laugieren, Fr. bain d'hydroxyde de sodium, İng. causticizing, causticization), pamuk ve rejenere selüloz esaslı kumaşların % 16'ten daha düşük derişimlerde sodyum hidroksit çözeltisiyle gerdirilmeden işlem görmesine denir. Kostikleme, özellikle pamuklu dokuma yüzeylerin sud kostikle işlenmesidir. 

Kumaşa gerilimsiz olarak uygulanan merserize işlemi, kostikleme işlemi olarak adlandırılır. Bu işlemde, merserizasyon işlemindeki gibi bir germe yoktur. Sud kostikle yapılan bazla muamele germeden yapılırsa, kumaş veya iplik parlak bir görünüş kazanmaz, lif kesitlerinin şişmesi ile çeker. Kostikleme işlemi, dokuma yüzeyin çekmesine ve sıkışmasına neden olur. Böylece kumaş boya maddesini daha fazla emebilir; ancak bu işlem dokuma yüzeye bir parlaklık kazandırmaz. Kostikleme, kumaşı arındırır ve boyutsal stabilitede hafif bir iyileşme sağlar, özellikle boyama afinitesini geliştirmek amacıyla kullanılır. 

Yarı merserizasyon olarak da bilinen kostikleştirme işlemi % 11 - % 16 arasında değişen kostik soda konsantrasyonu ile pamuklu kumaşın muamele edilmesi işlemidir. Kostikleştirme, merserizasyondan iki yönden farklıdır, yani kullanılan kostik soda konsantrasyonu merserizasyondan daha düşüktür ve kostikleştirme sırasında hiçbir gerilim uygulanmaz. İşlem genellikle kumaşın boya alımını iyileştirmek amacıyla yıkamadan sonra veya ağartmadan sonra gerçekleştirilir. 

Geleneksel kostikleme işlemi, kostikleştirme öncesi kurutma, alkalinin uzaklaştırılması için yıkama ve ardından boyamadan önce kurutma gibi ek işlemleri içeren yıkama veya ağartma sonrası kurutulmuş kumaşa uygulanan ayrı bir işlemdir. Bu da maliyete ve uzun işlem süresine katkıda bulunur ve üretkenlik kaybına neden olur. 

Sudkostik (sodyum hidroksit) çözeltisinin etkisi ile dokuma kumaşlar çeker, sıklaşır ve sağlamlaşır, lifin yapısı oldukça değişir. Bu şekilde de, mamulün boyama ve basma sırasındaki boyarmadde alımı artar. 

Boyama için yapılan kostikleme işlem adımları: 
1-) Konsantre sudkostik flottesinde emdirme. 
2-) Rolik yataklarda bekletme. 
3-) Durulama ve yıkama, ramöz makinesinde kurutma işlem adımlarından oluşmaktadır. Kostikleme işleminde germe yoktur. 

Kostikleme kimyasalları ve yardımcı maddeler: 
- Sodyum Hidroksit (28-30 Beº): Selülozik elyafın şişmesini sağlar. 
- Islatıcı kimyasal madde: Yüksek bomelere dayanıklı ıslatma maddesi. 

Kostikleme işlemi, kontinü kasar ve yıkama makinesinde yapılır. Girişteki kimyevi madde teknesinde 28-30 Beº kostik ve ıslatıcı bulunan çözeltiden geçtikten sonra, yıkama işlemine tabi tutulur. 102 ºC'de reaksiyon kamarasından geçerek, daha iyi şişme sağlanır. 

1 yorum:

fotoğraflarda da görüldüğü gibi kostik ile muamele edilmesi kumaşın boya alma özelliklerini ve boya afinitesini iyileştirir.