Tekstil ve Moda

Uster Kalite Parametreleri

İplikçilik alanında ülkelerin kendi durumlarına göre belirlemiş oldukları standartlar olabilir. Ancak globalleşen dünyamızda her alanda olduğu gibi iplikçilik ve iplik kalite parametreleri konusunda da aynı dili konuşmakta zorunluluk vardır. Bu alanda bazı uluslararası standartlar olmakla birlikte Uster istatistikleri, kalite konusunda hangi kavramlardan söz edildiğini belirlemek amacıyla en yaygın kullanılan kaynaktır. Çeşitli laboratuvar test cihazları üretmesiyle tanınan Zellweger Uster firması bir süreden beri dünyadaki çeşitli iplik üreticilerinden istatistiki bilgiler toplayarak bir veri tabanı oluşturmakta ve bu verileri sınıflandırarak istatistik kitapları yayınlamaktadır, her ayrı tip ve numaradaki iplikler için toplanan istatistiki değerlerden sınır grafikleri oluşturulmakta ve % 5, % 25, % 50, % 75 ve % 95 sınır çubukları çizilerek, iplik üreticilerinin dünya üretiminin hangi yüzdelik kalite dilimine girdiğini öğrenmesine olanak sağlamaktadır. Yani Uster istatistikleri kullanılarak bir kıyaslama yapmak ve yukarıda sözü edilen dilimlerden hangisine dahil olunduğunu bilmek mümkün olmaktadır. Örnek: Elimizde mevcut iki parti Ne 30/1 penye ipliğinden birinin Uster (düzgünsüzlük) değeri 9,60, diğerininki ise 10,0 olsun. Bu ipliklerin düzgünsüzlük (U) değeri yönü ile dünyada üretim yapan firmaların % 5 ve % 25’i ile aynı standartta üretim yaptığı sonucuna varılabilir. Diğer bir deyişle birinci iplik Uster istatistikleri % 5 dilimine, ikinci iplik ise % 25 dilimine girmektedir. 

Aşağıda iplik düzgünsüzlüğü ve hatalarıyla ilgili ölçülebilen kalite değerleri tek tek ele alınarak ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir: 

3 yorum:

iplikte kalite kumaşta kaliteyi belirler

uster düzgünsüzlük değerleri hesabı, düzgünsüzlük nasıl bulunur, uster oranı nasıl hesaplanır,

Merhabalar,
Yüksek lisans çalışması esnasında keten sapının içindeki liflerin elyafa dönüştürülmesi konulu bir çalışma için ihtiyaç duyduğum bilgiyi verebilir misiniz?

Keten samanını hammadde olarak kullanıp elyaf üreten makinelerin imalatı esnasında kullanılan, elyaf test cihazlarına ilişkin bir bilimsel bilginiz var mı? Elyafın inceliğinin, mukavemetinin, uzunluk, nem ve toz içeriğine yönelik bilinen bir cihaz ismini verebilir misiniz?

İyi çalışmalar dilerim...