Tekstil ve Moda

Penye Makinesi Nedir, Penye İplik Üretim Sistemleri

Penye hazırlık sistemleri. 
Penye makinesi (Alm. Kämmmaschine, Fr. peigneuse, İng. comber; combing machine), kısa lif iplikçiliğinde iplik üretim hattında, kısa lifleri uzaklaştırmak amacıyla yapılan tarama işleminde kullanılan makineye denir. Tarama makinesi veya penyöz de denir. 

Penye sistemi 
Pamuk iplikçiliğinde penye sisteminde, iplikçiler açısından pamuk bölgelerinin doğru seçimi büyük önem taşır çünkü uzun elyaf ve yüksek temizlik derecesi pamuk fiyatlarını küçümsenmeyecek derecede etkilemektedir. Yüksek özelliklere sahip ince iplik eğirebilmek için pamuğun elyaf boyunun uzun ve liflerin ince yani mikroner değerinin düşük olması gerekmektedir. Yüksek iplik kalitelerinin arzulandığı durumlarda temiz ve uzun elyaflı pamuğa ihtiyaç duyulacağı unutulmamalıdır. Normal karde işlemi ile iplik eğirmede yüksek kalite özelliklerine bir ölçüye kadar ulaşılabilir. Bu sınırdan sonra sisteme penye işleminin ilave edilmesi kaçınılmaz olur. 

Taramadan beklenenler
Penyenin görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir 
- Penyeleme işlemi sırasında çekirdek, sap ve yaprak kırıntıları gibi çepel parçacıkları ve nepslerin uzaklaştırılmalarıyla iplik kalitesinin yükselmesi, 
- Kısa liflerin penye telefi olarak ayrılması, yoğun bir paralelleştirme ve çekim sonucu iplik eğirmede etkili olacak stapel uzunluğunun iyileştirilmesi. 

Penye ipliğini diğerlerinden (karde ve OE iplikleri) ayıran kalitatif değerler yüksek iplik mukavemeti, iplik düzgünlüğü, parlaklığı ve temizliğidir. Penye makinesinden çıkan şeride taranmış şerit, ayrılan telefe de penye telefi denir. Ham madde ve kullanım yerine bağlı olarak penye makinesinde % 10 - % 25 arasında bir telef miktarıyla çalışılır. Kural olarak Ne 40 ve daha ince pamuk ipliği imalatlarında penye sistemi devreye sokulur. Fakat piyasada özellikle Ne 30 penye triko ipliği yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Buradaki Ne 40 inceliğini, karde iplik imalatını özellikle mukavemet yönüyle zorlayan bir sınır olarak kabul etmek lazımdır. Kesik lifli kimyasal liflerde stapel tamamen düzgün olduğu ve içinde yabancı madde bulundurmadığı için penyeleme işlemine tabi tutulmazlar. Genel olarak penye sistemi aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır: penye hazırlama ve penye makinesi. 

2 yorum:

Pamuk, dünya üzerinde elyafından en çok yararlanılan bitkidir. Tekstil endüstrisinin de ana hammaddesidir. Penye pamuk ipliği, tarama işleminden geçirilmiş olan uzun ve ince kalitede pamuk elyafından, Ne 30 ve daha ince iplik numaralarından üretilir. Penye ipliği, karde pamuk ipliğine göre daha kaliteli olup düzgün görünümlü ve homojendir. Dayanıklılığı da karde ipliğine göre % 10-15 daha fazladır. Bu ipliklerden üretilen kumaşlar, daha yumuşak tutumlu, daha sağlam, daha düzgün yüzey görünümlü, daha temiz ve parlaktır.

Penye pamuk iplikleri kullanım yerleri, ince yapılı dokuma ve örme kumaşların üretiminde kullanılmaktadır. Üretilen kumaşlar ise kaliteli elbise, bluz, gömlek, tişört, iç çamaşırı ve ev tekstili ürünlerinde kullanılır.

penye iplikçiliği ne demek, penye hazırlık makinesi, pamuk iplikçiliği nedir,