Tekstil ve Moda

Neps Nedir, İplikte Neps Ne Demek


İplikte neps, ince ve kalın yerler. 
NEPS (+200%) (Alm. Nisse, Fr. nep, İng. nep), ipliğin normal enine kesitinden % 200 daha fazla yer kaplayan ve uzunluğu en az 1 mm en fazla 4 mm olan bölgeler neps olarak sayılır. 1000 metre iplikteki adet olarak ifade edilir. Neps, dokuma ya da örgü kumaşın görüntüsünü olumsuz yönde etkiler, ayrıca belli büyüklüklerden sonra, özellikle örme işlemi sırasında ipliğin çalışmasında güçlük yaratır. Dolayısıyla nepsten kurtulmak tekstilde önemli bir teknolojik problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Neps yani düğümcükler temel olarak iki nedenden kaynaklanır. 
1- Hammaddeden kaynaklanan neps, 
2- Proses sırasında oluşan neps, 

1- Ham maddeden Kaynaklanan Neps: Bu tür nepsler çekirdek ve yaprak kırıklarından oluşuyorsa kumaşın geçireceği terbiye işlemlerinin ilk aşamasından başlayarak çok önemli ölçüde yok edilirler. Ancak bu nepsin kaynağı hammadde içindeki ölü elyaflarsa örneğin pamuk liflerinde ölü ya da olgunlaşmamış lifler, çırçırlama sırasındaki tohum kabukları ya da hasat, temizleme ve açma aşamalarındaki mekanik işlemler nedeniyle oluşan, karmaşıklaşarak bir araya gelmiş, birbirine karışmış, düzensiz yapıdaki istenmeyen lif düğümleri ise, özellikle boyama işlemi sonucunda boyanmamış noktalar olarak ciddi bir sorun kaynağı haline gelirler. 

2- Proses Sırasında Oluşan Neps: Çırçırlama işleminden başlayarak iplik üretiminin her aşamasındaki uygun olmayan makine ayarları, işletme ve klima şartları doğrudan neps oluşumuna neden olabilir. Bu nepsin uzaklaştırılmaması halinde gerek ham kumaşta, gerekse terbiye işlemleri sonrası kumaş görünümünde rahatsız edici görüntüler ortaya çıkabilir. 

4 yorum:

iplik nepsleri kaliteyi ve sonraki işlemleri etkileyen önemli bir sorundur yazıda da belirtildiği gibi biyolojik veya ham-madde kaynaklı ya da mekanik yani ipliğin üretimi sırasında ortaya çıkabilir.

Saf iplik nepsi, mekanik neps: Bunlar, yalnızca liflerin birbirine karışmasıyla ortaya çıkan karışıklıklardır.

Biyolojik neps: Sadece doğal lifler için biyolojik kavramı kullanılmalıdır ancak hammadde kelimesi hem yapay lifleri hem doğal lifleri de kapsadığı için genel kullanım için daha uygundur bence. Bunlar, tohum kabuğu parçacıkları, yaprak veya kök parçacıkları gibi yabancı maddelerle karışmış liflerden veya ham elyaf kümelerinden ötürü oluşan ciddi karışıklıklardır.

iplik nep nedir, kumaş nep nedir kısaca tekstilde nep: pamukta toplu iğne başı büyüklüğünde veya daha küçük olan ve beyaz noktalar halinde görülen lif düğümcüğü. Siyah zeminde ince şekilde yayma ile ya da kuvvetli ışık ile görülebilir. İplik imalatında kopmalara neden olur. Kopmayan ipliklerde de boya almada farklı renk alır hatalar meydana getirir.

Nap nedir nap ne demek iplik nap: pamukta nepten daha büyük ve kaba görünüşlü lif toplanması. Olgunlaşmamış, haşere tahribatı ve hastalıklara maruz kalmış rutubetli pamuklar ile ikinci el pamuklarda çok görülür.

neps nedir tekstil, iplikte oluşan düğümcükler, liflerin düğümlenmesi, iplik hatası neps, ipliklerin düğümlenmesi ne demek, iplikte neps nedir,