Tekstil ve Moda

Baskı Nedir

Kumaş Baskı Makinesi
Kumaşların Baskı Tekniği ile Renklendirilmesi
Baskı tekniği aslında tekstil yüzeyinin belli bir bölgesinin renklendirilmesinden veya bu bölgedeki boyarmaddenin aşındırılmasından ibarettir. Boyama prosesinde tekstil materyalin tümünün boyanmasına karşılık, baskı işleminde bu materyalin belli bölgeleri renklendirilir.

Tekstil Baskının Tarihi
Tekstil ilk olarak insanın örtünme ve doğa koşullarından korunma ihtiyacını karşılamak amacıyla çevresinde bulduğu lifsi malzemelerle oluşturduğu dokuma ürünleri olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu ürünleri doğadan elde ettiği boyalarla renklendiren insan, bununla da yetinmemiş kendini ifade etme içgüdüsüyle duygu ve düşüncelerini bu dokumalar üzerinde şekillendirmiştir. Tekstil ürünleri üzerinde renkli desenler elde etmek amacıyla yapılan bu bölgesel boyamalara baskı denilmektedir.

Tekstil baskısının bulgularına 1. yüzyılda Çin’de rastlanmıştır. Avrupa’da ise yıkandığında çıkmayan veya solmayan dayanıklı baskı elde etme konusunda zorluk yaşandığından tekstil baskısı çok daha sonra ortaya çıkmıştır. Tekstil yüzeyin içerisine işleyen dayanıklı boyaların ortaya çıkmasına kadar gelişmemiştir.

Tekstil baskıcılığının ilk olarak Uzak Doğuda, Hintliler ve Çinliler tarafından yapıldığı ileri sürülmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda ise Mısır Piramitleri ve mezarlarında boyamadan farklı yöntemlerle renklendirilmiş kumaş parçalarına rastlanmıştır.

Tekstil yüzeylerinde renklendirme; boyama, dokuma veya örme esnasında desen verme ve baskı teknikleriyle yapılmaktadır. Dokuma ve örme tekniklerinde üretim hızının düşük olması, uygulama zorluğu, desen çeşitliliğinin ve renk varyasyonunun az olması dolayısıyla baskı tekniği daha çok tercih edilmektedir.

Dokuma ve örme teknikleriyle kumaşın renklendirilmesi baskı tekniğinden daha zahmetli ve pahalıdır. Çünkü iplikler ilk olarak istenilen renklere boyanır ve daha sonra dokuma veya örme makinelerinde üretime geçilir. Fakat baskı tekniğinde üretim hızı yüksek ve maliyeti düşüktür. Bu teknikte ilk önce kıvamlaştırıcı maddelerle kıvamlı bir pat hazırlanır. Bu pat içersine renklendirmek için boyarmadde ve istenilen baskı ortamını sağlamak için de yardımcı kimyasal maddeler ilave edilir. Hazırlanan bu viskoz kıvamlı çözelti uygun baskı makineleri yardımıyla kumaşa aktarılır.

2 yorum:

Baskı kelime anlamını; şekil, yazı, grafik ve resimlerin gerçeğine en yakın biçimde, bir yüzey üzerine kopyalanıp çoğaltılarak ve hızlı bir şekilde aktarılması olarak tarif edebiliriz.

kumaşa çesitli yöntemlerle üzerine belli bir basınçla boya uygulanması işlemine baskı denir.

Haftalık En Çok Okunanlar