Tekstil ve Moda

Baskı Nedir, Tekstil Baskıcılığı ve Kumaş Baskı Ne Demek

Tekstil baskıcılığında kullanılan kumaş baskı makinesi. 
Baskı ya da basmacılık, tekstil materyalinin bölgesel olarak tek renk ya da çeşitli renklerle renklendirilmesi işlemine denilmektedir. Tekstil baskı tekniği aslında tekstil yüzeyinin belli bir bölgesinin renklendirilmesinden veya bu bölgedeki boyar maddenin aşındırılmasından ibarettir. 

Kumaşların Baskı Tekniği ile Renklendirilmesi 
Kumaş yüzeyine istenilen renk ve desenlerin çeşitli yöntemlerle aktarılması işlemine baskı denir. Boyama prosesinde tekstil materyalin tümünün boyanmasına karşılık, baskı işleminde bu materyalin belli bölgeleri renklendirilir. 

Kumaşların baskı ile renklendirilmesini sağlayan tekstil dalına baskıcılık olarak adlandırılır. Baskıcılık tekstil, moda, iç mekan veya sanayiyle ilgili pazar için üretim yapan büyük bir sektör olarak tanımlanmaktadır. 

Tekstil Baskının Tarihi 
Tekstil ilk olarak insanın örtünme ve doğa koşullarından korunma ihtiyacını karşılamak amacıyla çevresinde bulduğu lifsi malzemelerle oluşturduğu dokuma ürünleri olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu ürünleri doğadan elde ettiği boyalarla renklendiren insan, bununla da yetinmemiş kendini ifade etme içgüdüsüyle duygu ve düşüncelerini bu dokumalar üzerinde şekillendirmiştir. Tekstil ürünleri üzerinde renkli desenler elde etmek amacıyla yapılan bu bölgesel boyamalara baskı denilmektedir. 

Tekstil baskısının bulgularına 1. yüzyılda Çin’de rastlanmıştır. Avrupa’da ise yıkandığında çıkmayan veya solmayan dayanıklı baskı elde etme konusunda zorluk yaşandığından tekstil baskısı çok daha sonra ortaya çıkmıştır. Tekstil yüzeyinin içerisine işleyen dayanıklı boyaların ortaya çıkmasına kadar gelişmemiştir. 

Tekstil baskıcılığının ilk olarak Uzak Doğuda, Hintliler ve Çinliler tarafından yapıldığı ileri sürülmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda ise Mısır Piramitleri ve mezarlarında boyamadan farklı yöntemlerle renklendirilmiş kumaş parçalarına rastlanmıştır. 

Tekstil yüzeylerinde renklendirme; boyama, dokuma veya örme esnasında desen verme ve baskı teknikleriyle yapılmaktadır. Dokuma ve örme tekniklerinde üretim hızının düşük olması, uygulama zorluğu, desen çeşitliliğinin ve renk varyasyonunun az olması dolayısıyla baskı tekniği daha çok tercih edilmektedir. 

Dokuma ve örme teknikleriyle kumaşın renklendirilmesi baskı tekniğinden daha zahmetli ve pahalıdır. Çünkü iplikler ilk olarak istenilen renklere boyanır ve daha sonra dokuma veya örme makinelerinde üretime geçilir. Fakat baskı tekniğinde üretim hızı yüksek ve maliyeti düşüktür. Bu teknikte ilk önce kıvamlaştırıcı maddelerle kıvamlı bir pat hazırlanır. Bu pat içerisine renklendirmek için boyar madde ve istenilen baskı ortamını sağlamak için de yardımcı kimyasal maddeler ilave edilir. Hazırlanan bu akışkan kıvamlı çözelti uygun baskı makineleri yardımıyla kumaşa aktarılır. 

7 yorum:

Baskı kelime anlamını; şekil, yazı, grafik ve resimlerin gerçeğine en yakın biçimde, bir yüzey üzerine kopyalanıp çoğaltılarak ve hızlı bir şekilde aktarılması olarak tarif edebiliriz.

kumaşa çesitli yöntemlerle üzerine belli bir basınçla boya uygulanması işlemine baskı denir.

Baskı çeşitli resim, yazı veya grafiklerin gerçeğe uygun şekilde uygun bir yüzeye çoğaltılması ve aktarılması işlemidir. Tekstil baskı kumaşlara, ev tekstil ürünlerine ve giyim sektörüne yöneliktir, baskı yöntemleri istenilen ürün ve metraja göre değişebilir. Tekstil terbiye sanayisinin önemli bir bölümünü oluşturan baskı yöntemleri, baskı sektörünün işçilikten çok sanata dönüştüğü bir noktaya ulaşmıştır. Dar manasıyla kumaş baskı bölgesel boyama olarak nitelendirilebilir, kumaş üzerine tek renk veya çok renkli desenler dokuma ya da örgü yöntemiyle elde edilebilir olsa da baskı tekniği hem kolaylık hem de daha az maliyet sunduğu için daha tercih edilir. Dokuma tekniğinde renkli modeller ve desenler elde edebilmek için önce dokunacak ipliğin boyanması daha sonra ipliğin deseni oluşturacak bir şekilde tezgâhlarda dokunması gerekir. İpliklerin boyanması oldukça zor bir işlem olduğu gibi dokuma tezgâhlarının da desen çeşitliliği arttıkça dokuma hızı düşer. Bu sebeple tekstil baskı teknikleri sektörde önemli bir paya sahiptir.

tekstilde baskı nedir, tekstil boya baskı ne demek, baskının tarihçesi, baskılama işlemi nedir, kumaş baskı nedir

Tekstil baskıcılık dar anlamıyla bölgesel bir boyama olarak tanımlanabilir. Kumaşlar üzerinde tek renkli veya çok renkli desenler, dokuma ve örgü tekniği ile de elde edilebilir. Ancak baskı tekniği kolaylık ve ucuzluk açısından dokuma ve örgü tekniğinden daha üstündür. Ama daha az dayanıklıdır.

kumaş yüzeyine istenilen renk ve desenlerin çeşitli yöntemlerle aktarılması işlemine ne ad verilir sorusunun cevabıdır baskı yapma

baskı nedir kısaca anlatan güzel bir içerik teşekkürler tekstil baskı konusu kafamda sayenizde oturdu.