Tekstil ve Moda

Örme Kumaşlar ve Örme Kumaş Türleri

Örme Kazak 
Örgü Tekstil Yüzeyleri 
Örgü yüzeyler, bir ya da daha fazla iplikten oluşan ve iç içe geçen ilmeklerden meydana gelen tekstil yüzeyleridir. Örgü yüzeyler, üretimlerinde kullanılan iplik sayısına göre "Atkılı veya Tek İplikli Örgüler" ve "Çözgülü Örgüler" olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

Tek İplikli Örgüler 
İplikler örgü yüzeyinde enlemesine hareket ederler. Üretimleri için bir iplik bobini kullanılır. Tek iplikli örgüler düz ya da yuvarlak örme makinelerinde, örücü iğneler vasıtasıyla elde edilir. El işi örgü yüzeyleri elde etmek için ise örgü şişleri kullanılır. 

Tek iplikli örgülerin özellikleri: İlmek oluşturmak için bir iplik gerekmektedir. İplik yönü kumaşın eninedir. Tek iplikli örgüler kolayca sökülebilir ve örgülerden ilmek kaçabilir. Örgü şişleriyle veya örmecilikte kullanılan iğnelerle üretilir. 

Tek İplikli Örgülerde Temel Kavramlar 
İlmek: Örgü yüzeylerde temel bağlantı öğesi olan ilmek, diğer ilmeklere asılan ve böylelikle sağlamlık kazanan bir iplik halkasıdır. İlmek, bir ilmek başından, iki ilmek bacağından ve iki ilmek ayağından oluşur. Birbirine asılmış olan ilmekler. Bağlantı noktası da denilen iplik kesişim yerleriyle birbirlerine bağlanmışlardır. Her ilmek iki üst, iki de alt bağlantı noktasına sahiptir. 

İlmek yüzleri 
Düz ilmek: Düz ilmekte, ilmek bacakları bir alttaki ilmek başının üstünden geçer. Sağ (R) ilmek olarak da isimlendirilir. 
Ters ilmek: Ters ilmekte, ilmek bacakları bir alttaki ilmek başının altından geçer. Sol (L) ilmek olarak da isimlendirilir. 

İlmek düzeni 
İlmek sırası: Örgü eni doğrultusunda, yan yana dizilmiş ilmekler bir ilmek sırasını oluşturur. 
İlmek çubuğu: Örgü boyu doğrultusunda üst üste yerleşmiş ilmekler bir ilmek çubuğunu oluşturur. 
Bağlantı Öğeleri: Örgü yüzeylere değişik görünüm kazandırma ve desenlendirme imkanı sağlayan bağlantı öğeleridir. 
Askı (nopen): Bir sırada örülen ilmeğin, ikinci sırada örülmeden üçüncü sıradaki ilmek ayağı ile yaptığı bağlantı sonucu oluşan iplik halkasıdır. Daha önce oluşturulan ilmek bu nedenle boyuna doğru uzar. 
Atlama: İğnelerin tamamen ya da geçici olarak çalışmaması sonucunda atlamalar oluşur. Bu durumda iplik, ilmek oluşturmadan geçer. Eğer, iğnelerde ilmekler varsa, bunlar da boyuna doğru uzar. Atlamalar, örgülerin enine elastikiyetini azaltır. 

Tek İplikli Örgülerde Temel Bağlantılar 
Düz/Ters Bağlantı (RL): RL bağlantılı örgünün yüzleri farklıdır. Bir yüzde yalnızca düz ilmekler, diğer yüzde ise ters ilmekler görülür. Örgünün enine doğru elastikiyeti azdır ve kenarları kıvrılmaya eğilimlidir. 

Kullanım Alanları: Örgünün inceliğine göre ince kazaklar, gömlekler, bluzlar, elbiseler, tişörtler ve iç çamaşırlarında kullanılırlar. 

Düz/Düz Bağlantı (RR) (Ribana, Lastik örgü): RR bağlantılar, birbirinin boşluklarına karşılıklı olarak denk gelen iki iğne sırası yardımıyla oluşturulur. Böylece ön ve arka yüzdeki ilmekler de karşılıklı olarak birbirlerinin boşluklarını doldururlar. Bir sıra içinde ters ve yüz ilmekler birbirini takip eder. Her iki örgü yüzünde yüz ilmekler görünür. Eğer kumaş, enine doğru gerilirse yüz ilmek çubukları arasından ters ilmek çubukları görünür. RR örgü yüzeyler, enine esnektir. 

Kullanım Alanları: Kazak, yelek, iç çamaşır, çorap vb. üretiminde kullanılırlar. 

Ters/Ters Bağlantı (LL): LL bağlantı ile örülen kumaşlarda her iki örgü yüzü birbirine benzer ve kumaş yüzünde ilmek başıyla ilmek ayağının oluşturduğu halkalar görülür. İlmek sıraları bir sağ bir sol olmak üzere birbirini takip eder. Sağ ilmek sırası, yüzey enine doğru gerildiğinde belli olur. LL bağlantılı örgü yüzeyler boyuna esnektir. 

Kullanım alanları: Bebek tulumları, kazaklar, örgü ceketler vb. ürünlerin üretiminde kullanılırlar. 

Düz/Düz (RR) İnterlok Bağlantı: RR İnterlok bağlantı ile üretilen örgü yüzeylerde ön ve arka yüzdeki ilmekler karşı karşıya durmaktadır. Bu üretim tekniğiyle komşu ilmekler yarım ilmek yüksekliği kadar kaydırılırlar. RR İnterlok bağlantılı örgülerin kapalı bir yüzeyi vardır. Bu tür bağlantı ile oluşmuş örgü yüzeyler esnek olmalarına rağmen çok elastik değildirler. 

Kullanım alanları: Tişört, bluz, iç çamaşır, spor giysiler vb. üretiminde kullanılırlar. 

Tek İplikli Örgülerin Giysi Üretiminde Kullanımı: Tek iplikli örgü tekniği kullanılarak şu ürün türleri elde edilir: 
Forma Göre Örülmüş Yüzeyler: En yüksek kaliteye sahip örgü yüzeylerdir. Giysilerin tüm parçaları ilmeklerin artırılması ya da eksiltilmesiyle giysi kalıbına uygun şekilde örülür ve daha sonra birleştirilir.
Yarı Forma Göre Örülmüş Yüzeyler: Orta kaliteye sahip örgü yüzeylerdir. Parçaların bir kısmı form verilerek örülmüş, bir kısmı da kesilmiştir. 
Metre İşi Örülmüş Yüzeyler: En düşük kaliteye sahip örgü yüzeylerdir. Belli bir uzunluktaki örgü yüzeyinden gerekli parçalar kesilir. 

Çözgülü Örgüler 
Bir ya da daha fazla çözgü ipliği kullanılarak çözgülü örgüler üretilir. İlmek oluşturulurken, her bir çözgü ipliği, örücü iğnelerin çevresine sarılır. İğnelerin, ipliklerle beraber hareket ettirilmesiyle çözgülü örgüler elde edilir. 

Çözgülü örgülerin özellikleri: İlmek oluşturmak için iğne sayısı kadar çözgü ipliği gereklidir. İlmek oluşturan her iplik, kumaşın boyuna doğru zikzak yaparak gider. Çözgülü örgüler sökülmez, ilmekler kaçmaz. Sadece örmecilikte kullanılan iğnelerle üretilir. 

İplik Bağlantılı Yüzeyler 
Dikilmiş Yüzeyler: Düz bir temel malzeme üzerine ipliklerin dikme işlemi ile bağlanmasıyla elde edilen tekstil yüzeylerdir. 
Kullanım alanları: Ev tekstillerinde (Örneğin; döşemelik kumaşlar, yer döşemeleri), bakım ve makyaj malzemeleri olarak, teknik malzemeler ve havlu benzeri tekstillerin üretiminde kullanılır. 

Danteller 
Dantel, ipliklerden oluşan ve süsleme amacıyla kullanılan bir tekstil yüzeyidir. Özel makinelerde ya da el işi olarak üretilebilir. Dokuma danteller, örgü danteller, kolon danteller ve işlenmiş danteller gibi çeşitleri vardır. 

2 yorum:

örme yüzeyler ve örme yapılar tekstil için çok önemli ayrıca akıllı tekstillerin temelini oluşturuyor pek çok smart tekstil örme yüzeyden üretiliyor.

örme yüzeylerinin özellikleri, tekstil örme yüzeyler, örme yüzeylerin sınıflandırılması,