Tekstil ve Moda

Punteriz Nedir, Punteriz Dikişi Ne Demek

Kot pantolonda punteriz dikiş yerleri. 
Punteriz dikişi ya da sağlamlaştırma dikişi (Alm. Riegelnaht, Fr. couture de renfort, İng. bar tack, bartacking, reinforcement stitching), giysiyi süslemek ve dikişin sökülmesini engellemek için yapılan dikişe denir. 

Punteriz, giysiyi süslemek ve dikişi sağlamlaştırmak için yapılan sarma dikişine denir. Süs dikiş olarak adlandırılır. Giysiyi süslemek ve dikişi sağlamlaştırmak için yapılan sarma dikişi, cep kenarlarında, köprü bitiminde, patlet bitiminde kullanılır. 

Punteriz Makinesi ile Puteriz Dikiş Nasıl Yapılır 
Punterize gidecek olan üründe önce işaret alınır ve o işarete göre dikiş geçilir. Punteriz dikişi parçaların dikiminde sağlamlaştırma (pekiştirme) ve bağlama-sabitleştirme amacı ile kullanılır. 

Konfeksiyon imalatında yoğun kullanılan bir dikiş şeklidir. Özel punteriz makinelerinin kısa bir mesafe içinde zig zaglar ila ileri geri giderek yaptığı tutturma amaçlı dikiştir. En bariz örnek kıyafetlerin ceplerinin köşelerinde görülebilir. 

1 yorum:

belki de farkında bile değiliz ama punteriz dikişinin kot pantolon sağlamlığına katkısı büyük