Tekstil ve Moda

Süsleme Nedir, Süsleme Sanatı Ne Demek

Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek, her türlü süs püs malzemelerine süs denir. 
Süsleme, bazı ilavelerle bir şeyi daha çarpıcı bir hale getirme sanatıdır. Başka bir değişle süsleme bir yeri veya bir başka sanat eserini süsleyip güzelleştirmek için yapılan resimlere, şekillere denir. Yapı, eşya, elbise, mücevher, mobilya ve benzeri şeyleri süsleyip güzelleştiren işler, süsleme sanatının başında gelir. 

Süslenme ve süsleme arzusu, insanların yaratılmasıyla başlar. İnsanlar, süslenmek ve süsleme arzusu ile her dönemde yenilikler yapmış, giyimlerini, evlerini, kullandıkları eşyaları süslemek için çaba göstermişler ve süslemeyi sanat haline getirmişlerdir. Bütün sanatlarda olduğu gibi işlemenin de, insanoğlunun güncel ihtiyacı ile ortaya çıktığı sanılmaktadır. Tabiatın değişik iklim şartlarına karşı kendini koruma zorunluluğunu duyan insanoğlu, önceleri hayvan kürkleri ve ağaç yaprakları ile örtünmüştür. Daha sonra örtünecekleri parçaları birbirine tutturma için iğneyi bulmuşlardır. İnsanların gördüğünü kopya etme arzusu, onları dekoratif dikişleri yaratmaya zorlamış ve böylece dokumacılık sanatı ve süsleme gelişmiş, her milletin refah düzeyine ve teknik yeteneğine göre ilerlemiştir. Tarih boyunca süsleme teknikleri oluşmuş ve gelişmiştir. 

1 yorum:

Süslenme başta kadınlar olmak üzere insanların doğasında olan bir özelliktir