Tekstil ve Moda

Ekstrüder Nedir, Ekstrüder Ne Demek

Ekstrüder çalışma prensibi. 
Ekstrüder (extruder) ham maddeyi eritme, karıştırma ve istenilen basınçla kullanıma verme işlemini yapan makinedir. Granül hâldeki ham madde vakum sistemi ile besleme bölümüne aktarılır ve dozajlama ünitesi tarafından istenilen miktarda ve oranda boya ile karıştırılarak ekstrüdere verilir. Ekstruder filament iplik üretiminin en önemli kısmıdır. Bu kısım öncelikli polimer cipslerinin ve katkı maddelerinin eritilmesi ve düzelerden geçebilecek viskoziteye ulaşmasını sağlar. Ekstrüderdeki polimer cipslerinin erimesi için gereken sıcaklık kullanılan lif cinsine göre değişiklik gösterebilir. Ekstrüder bölümünde; kovan, huni, kovan içindeki vida, vida hareketini sağlayan motor ve ısıtıcılar, düze ve farklı iki iletken malzemeden oluşan, termokupl veya ısıl çift denilen bir tür sıcaklık sensörü bulunur. 

Ekstrüderde eritme işlemi birkaç kademede yapılır. Polimer önce eritilir daha sonra gerekli ise fanlar aracılığı ile bir miktar soğutularak sıcaklık ve viskozitesi ayarlanır ve en son basamakta polimer düzelerden geçebilecek viskoziteye ulaştırılır. Düzelere belirli viskozitedeki eriyiğin girebilmesi ve bu viskozitenin stabil olması ekstrüderde sağlanır. Ekstrüderden istenilen kalitede eriyik elde edebilmek için erimiş polimerin sıcaklığının istenilen aralıkta tutulabilmesi ile mümkündür. 

0 yorum: