Tekstil ve Moda

Koagülasyon Nedir Koagülasyon Ne Demek

Yaş çekim yönteminde koagülasyon banyosu. 
Koagülasyon banyosu ya da lif çöktürme banyosu (Alm. Spinnbad, Fr. bain de filage, dope, İng. coagulation bath), çözeltiden lif çekilirken, lif çekim başlığından ince ışınlar halinde akan çözeltideki polimer maddenin çözünme durumuna son vermek için kullanılan özel bileşimli işlem çözeltisine denir. 

Koagülasyon ya da katılaştırma, düze başlığının bulunduğu (polimeri katılaştıran kimyasal karışım) banyoya denir. Filamentlerin katılaşmasını sağlayan banyoya koagülasyon banyosu denir. Bunun sebebi, polimerin bu banyo içinde pıhtılaşması yani koagüle olmasıdır. Polimer çözeltisi; ince deliklerden filament şeklinde çıktığından aynı şekilde pıhtılaşır ve çöker. 

Düzelerde belirli bir sıcaklık ve basınçla püskürtülen polimer eriyiği katılaşacağı bir ortama iletilir. Katılaştırma işlemi çeşitli şekillerde yapılır. Bunlar; sıcak buhar, soğuk hava veya koagülasyon banyosu yöntemleridir. Düzelerden çok yüksek sıcaklıkta akarak çıkan sıvı kütlesi bu bölümde katılaşarak filament hâline getirilir. Bu sıvı kütlesinin katılaştırma işlemi, ipliğin kazanacağı mukavemet ve uzama özelliklerini kritik bir şekilde etkiler. 

Koagülasyon banyosunun yapısı, polimeri çözelti hâlinden katı hâle getirecek şekilde hazırlanır. Örneğin, bazik çözeltilerde çözünüp asitlerle çözünmeyen bir polimer maddenin bazik bir çözeltisi hazırlanır. Koagülasyon banyosu olarak da polimerin çözünmediği bir asidik çözelti seçilir. 

1 yorum:

tekstilde koagülasyon terimi olduğu gibi tıpta da koagülasyon kelimesi kullanılmaktadır tabi bambaşka anlamlar ifade etse de.