Tekstil ve Moda

Viskozite Nedir, Viskozite Ne Demek

Viskozite, akışkanlarda akmaya karşı gösterilen direncin ölçüsüdür. 
Viskozite, akışkanların (sıvı, gaz) akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Başka bir deyişle akıcılık değeridir. Örneğin, balın viskozitesi suyun viskozitesinden çok yüksektir. Sıvıların viskoziteleri molekül yapıları ve moleküler arası etkileşimleriyle yakından ilgilidir. Bir sıvının viskozitesi iç sürtünme kuvvetinin akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Viskozite ölçümlerinde sıcaklık önemli bir değişkendir. Bu nedenle tüm viskozite ölçümleri sabit sıcaklıkta (20 ± 0,1 °C) yapılır. 

Viskozite, akışkanlık olarak da nitelendirilebilir. Bir malzemenin akışa karşı direncinin ölçümü olarak ifade edilebilir. 

Viskozite, akmazlık veya ağdalık, akışkanlığa karşı direnç. Viskozite, bir akışkanın, yüzey gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği iç direnç olarak da tanımlanabilir. Viskozitesi yüksek olan sıvılar ağdalı olarak tanımlanırlar. 

2 yorum:

balın viskozitesi sudan daha yüksek ters köşe

viskozitesi daha yüksek bir akışkan ile dolu bir havuz daha geç boşalır önermesi doğru mudur ?