Tekstil ve Moda

Stabil Ne Demek

Stabil kelimesinin anlamı; durağan, dayanıklı ve sağlam, dengeli, düz durma, oturmuş, sağlamlaştırılmış olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Stabil sözcüğü; Latincede stāre, stāt eyleminden türemiştir. İlave olarak, TDK sözlüğünde de stabil kelimesinin anlamı, kararlı ve değişmez (Mecaz niteliği taşıyan anlamlardır) anlamına da gelmektedir. 

Stabil terimi, tekstilde şeklini veya yapısını koruyan kumaşları anlatmak için kullanılır. Doktorların hastanın mental, psikolojik ve fiziksel durumunu belirtmesi için kullandığı stabil kelimesi, elektronik cihazların veya yazılımların durumunu belirtmek için de kullanılmaktadır. 

Unstabil Ne Demek 
Kelime anlamı olarak: Düzensiz, dengesiz, dayanıksız, dış etkenlerle çabuk bozulan anlamında kullanılan bir kelimedir. Doktorlar bunun yerine, stabil değil tanımlamasını yaparlar. 

3 yorum:

program sürümlerinin kararlı olup olmadığını da ifade eder

Farklı bilimlerde stabil kelimesi ne anlamda ve niçin kullanılır farklı anlamlarda kullanılabilir sektörel olarak

az önce dizide doktor durumu stabil olunca haber verin deyince kendimizi burada bulduk