Tekstil ve Moda

Binder Nedir, Binder Ne Demek

Binder ya da bağlayıcı (Alm. Binder, Bindermittel, Fr. liant, İng. binder; binding agent) dericilikte pigmentli bitim katlarında film oluşturarak pigmentin deri yüzeyinde tutulmasını sağlayan maddeye denir. Binder kelime olarak birbiri ile karışmayan ya da yapışmayan malzemeleri bir arada tutmak ve onlara biçim verebilmek için ortama eklenen madde anlamına gelir. Nonwoven endüstrisinde; binder, tülbent esaslı yüzeylerin sabitleştirilmesi için tülbent esaslı yüzeyi oluşturan lifleri birbirine yapıştırmak amacıyla kullanılan polimerlere denir. 

Tekstil boyacılığında binder, boyar maddenin life tutunmasını sağlayıcı, lif ile bağ yapan maddelerdir. Pigment boyarmaddesinin tekstil yüzeyine bağlanmasını sağlayan, vinil asetat, stiren, butadien gibi monomerlerin polimerleşmesi sonucu elde edilen, ince kıvamlı, sütümsü görünüşte, % 40-45 kuru madde içeren sulu dağılıma binder (pigment baskı yapıştırıcısı) denir. Binder; liflere yapışan ve pigment parçacıklarının etrafını sararak bir film tabakası meydana getiren yüksek moleküllü maddelerdir. Liflere yapışır ve pigment parçacıklarının etrafını sararak film tabakası meydana getirir. Yaklaşık % 40-45 kadar kuru madde içerir. 

Pigment boyar maddelerinin baskı patında kullanılır. Pigment boyar madde, binder, kıvamlaştırıcı ve diğer pat maddelerinden oluşan baskı patı ile kumaşa aktarılır ve 130-180 °C'de birkaç dakika süreyle kondenzasyona tabi tutulur. Kondenzasyon sırasında su buharlaşır, binder lif üzerine çöker ve film tabakası meydana getirir. Böylece binder yardımıyla pigment boyar madde yüzeysel olarak life tutunur. Pigment boyar maddenin life tutunması binder yardımıyla olduğundan binderin özellikleri baskının kalitesini birinci derecede etkilemektedir. Binder liflere H-köprüsü ve fiziksel adsorpsiyon kuvvetleriyle bağlanır. Eğer binder, reaktif grup içeriyorsa kovalent bağlarla bağlanır. 

İyi bir binderden beklenen özellikler şunlardır 
- Pigmentleri liflere yapıştırma yeteneği çok iyi olmalıdır. 
- Şablonu tıkamamalıdır. 
- Kumaşta tuşeyi sertleştirmemeli, yumuşak ve elastik olmalıdır. 
- Kurutmadan sonra film tabakası yapışkan özellik göstermemelidir. 
- Film tabakası renksiz ve berrak olmalı, renk tonunu etkilememelidir. 
- Haslıkları iyi olmalıdır. 
- Diğer maddelerle reaksiyona girmemelidir. 
- Uygulandığı kap, cihaz ve şablonlardan kolay uzaklaştırılmalıdır. 

Pigment boyamalarda kullanılacak binder miktarı boyanın konsantrasyonuna bağlıdır. Binder seçiminde dikkat edilecek hususlar şunlardır: Boyamanın yaş haslığının yüksek olması için pigment boyayı liflere sürekli olarak bağlayabilmelidir. Kumaşa kazandırdığı sert tutum etkisinin mümkün mertebe en aza indirilmesi için yeterince yumuşak ve esnek yapıda olmalıdır. Binderin viskozitesi, fulardlama için en uygun değerlere ayarlanabilecek sıvı şekilde olmalıdır. Monomerleri, lif üzerinde polimerleşerek çözünmeyen şekle dönüşebilmelidir. 

Bağlayıcılar özellikleri bakımından üç gruba ayrılır 
1-) Doğal polimer esaslı bağlayıcılar: 
Kazein, tutkal ve jelatin, formaldehitle çözünmez hâle getirildikten sonra gliserin veya glikol ilavesi ile plastikleştirilmiş hâlde piyasada bulunmaktadır. 
2-) Modifiye edilmiş doğal polimerler: 
Bağlayıcı madde olarak selüloz asetat, selüloz nitrat gibi selüloz esterleri de kullanılır. Materyali sertleştirme, life iyi nüfuz etmeme ve pahalılık gibi sakıncaları vardır. 
3-) Sentetik reçineler ve polimerler: 
Bağlayıcı olarak kullanılan sentetik reçinelerin sayısı çok fazladır. Çok iyi sonuçlar verir. 

1 yorum:

binder ne işe yarar diye araştırıyorum çok önemli bir kimyasal madde olduğunu öğreniyorum