Tekstil ve Moda

Polivinil Alkol Nedir, Polivinilalkol Lifleri (PVA) Üretimi

Polivinil alkol lifleri. 
Polivinil alkol lifi (Alm. Polyvinylalkoholfaser, Fr. fibre d'alcool polyvinylique, İng. polyvinylalcohol fiber), PVA kısaltmasıyla bilinen polivinil alkol, vinil asetat ve bir katalizörün polimerizasyonu sonucu türetilen renksiz, termoplastik, suda çözünebilir, reçinemsi, sentetik bir yüksek polimerdir. Polivinilalkol özellikleri moleküler ağırlığa (polimerizasyon derecesi) bağlı olarak değişir. Polivinil alkol (PVA), mükemmel fiziksel özelliklere sahip, suda çözünür sentetik bir polimerdir. Polivinil alkol (PVA), biyomedikal alan, kâğıt kaplamalar, yapıştırıcılar ve tekstil endüstrileri gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılabilen önemli bir sentetik polimerdir. 

Polivinil alkol lifleri, polivinilasetatın sabunlaştırılması sonucu oluşan polivinilalkolden elde edilen, suda kolaylıkla çözündüğü için ameliyat ipliği olarak kullanılan, formaldehit ile yapılan sertleştirme işlemi sonucu suda çözünmez hale getirilip tekstilde kullanılabilen sentetik liflere denir. 

Polivinil alkol, polivinil asetatın hidrolizinden alkol içerisinde, asit veya baz katalizörlerle elde edilen suda çözünürlüğü iyi olduğunda emülsiyon ve süspansiyon polimerleşmesinde viskozlaştırıcı olarak, kimyasal bir işlemle suda çözünmez hale getirildikten sonra elyaf olarak kullanılan ve yüksek derecede su absorplayan bir alkol türüdür. Yapışkan özelliği vardır ve fılm oluşturmada, emülsifiye etmede etkilidir. Birçok çözücüye ve yağa karşı dirençlidir. PVA polimerleri, özellikle pamuk haşıllamada kullanılmak üzere üretilmiştir. 

PVA Üretimi 
Polivinil asetat çoğu vinil polimerin aksine ilgili monomerin polimerizasyonu ile üretilmez. Bunun yerine polivinil asetatın hidrolizi ile elde edilir. Bu üretim genelde bir bazın katalizörlüğünde etanol ile transesterifikasyonla gerçekleştirilir. 

PVA Kullanım Aalanları 
Polivinil alkol tekstilde haşıllama işleminde çok yaygın olarak kullanılır. Özellikle pamuklu kumaşın etrafını sararak dokumadan önce kumaşı kopmalara karşı dayanıklı hale getirir. Daha sonrasında boyamadan önce suda çözülerek uzaklaştırılır. Polivinil alkol; lateks boyalarda, kağıt kaplamalarında, saç spreylerinde, şampuan ve yapıştırıcılarda inceltici ve yapıştırıcı olarak kullanılır. Pet şişelerde karbondioksit bariyeri olarak görev yapar, gıda endüstrisinde bağlayıcı ve kaplama ajanı olarak kullanılır. Kumaşların bitim işleminde kullanılan kenar kola ham maddesidir. Diğer reçinelerin hazırlığı için de bir başlangıç maddesi olarak kullanılır. Süngerlerin üretiminde kullanılan elastomerlerin bir komponenti olarak kullanılabilir. Filmleri, solventler veya oksijen tarafından saldırıya dayanıklı yapmak için kullanılır. Polivinil alkol ayrıca yapıştırıcıların, emülsifiyerlerin, süspanse edici ve kalınlaştırıcı (kıvam verici) ajanların bir bileşeni olarak kullanılabilir. İlaç endüstrisinde, polivinil alkol optalmik yağlayıcı ve viskozite arttırıcı ajan olarak kullanılmaktadır. 

PVA Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu 
Polivinil alkol aşırı maruziyet olmadığı sürece toksik ve yanmaz. Doğada yavaş parçalanmasına rağmen düşük konsantrasyonlarda balıklar için tehlikeli değildir. 

0 yorum: