Tekstil ve Moda

Verev Nedir, Verev Ne Demek

Verev, bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış ya da konulmuş olan. Verev, düşey ya da yatay bir biçimde değil de, bir köşeden karşı köşeye çaprazlama kesilmiş, katlanmış, çizilmiş ya da konulmuş olan şey için kullanılır. Örneğin: Verev etek, verev dikiş, verev çizgili çorap. 

El sanatları ve Terzilik: İplik, kumaş üzerinde eğik çizgiler oluşturacak biçimde yapılan iş. (İşleme iğnesi olarak kullanılabildiği gibi, kumaş kenarı temizleme vb. amaçlarla da uygulanır. Sürfile bir tür verev iğnedir.) 

İnşaat ve Bayındırlık: Verev geçiş, üzerine tonoz ya da kemer yapılacak geçit duvar yüzlerine dik olmadığında başvurulan düzenleme. Verev geçiş ancak verevliğin çok önemli olmadığı ve 0° - 20° arasında bulunduğu durumlarda iyi sonuçlar verir, ilkçağdan beri bilinen ve uygulanan bu düzenleme güç ve masraflı olduğundan, günümüzde verev köprüler betonla yapılmaktadır. 

2 yorum:

verev ingilizcesi
1. bias, diagonal; cut or folded on the bias.
2. (cutting or folding cloth) on the bias.

Verev Nedir? Verev Ne Demek, Anlamı ve Tanımı

Verev; Kumaşın çözgü ve atkı ipliklerine 45 derece açı oluşturacak şekilde çapraz dikilmesi. Cross-grain de denir.