Tekstil ve Moda

Spektrum Nedir

Güneş ışığının prizmadan geçişi. 
Spektrum ya da tayf, beyaz ışığın yaydığı ışınların bir prizmadan geçirilmesi ile elde edilen bütün renk ve dalga boylarını içeren çizgilerdir. Spektrum renklerin, seslerin, elektromanyetik dalgaların ya da diğer fiziksel gerçeklerin, belli bir değer kümesi ile sınırlanmadan birbiri ardına süreklilik içinde sonsuz değişmesi durumudur. 

1 yorum:

spektrograf, giriş yarığı, merceği, prizması (veya şebekesi) ve dedektörü (fotoğrafik, termal veya iyonik) olan, spektrumları fotoğraf plağına veya kağıdına kaydeden optik cihaza denir. Spektrogram ise spektrograf tarafından spektrumların fotografik kaydıdır.