Tekstil ve Moda

Motif Nedir, Ne Anlama Gelir, Motif Ne Demek

Motifler halıdaki desenleri meydana getirir. 
Motif (Alm. Motiv, Fr. motif, İng. motif), tekstil ürünlerinde bir araya gelerek desenleri oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan öğelerden her birine denir. Motifler, sanat eserleriyle süsleme işlerinde tekrar eden veya kendi başlarına ayrı ayrı bir grup meydana getiren şekillerin her biridir. 

Motif kelimesinin sözlükteki diğer anlamları şu şekildedir: 
- Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan öğelerden her birine denir. 
- Kendi başlarına konuya özellik kazandıran öğelerin her biri, örge. 
- Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim, örgesi. 

Motif, bir hikayede sıklıkla görülen sembolik bir imge veya fikirdir. Motifler, semboller, sesler, eylemler, fikirler veya kelimeler olabilir. Motifler, anlatı boyunca mevcut olan temaya resimler ve fikirler ekleyerek bir hikayeyi güçlendirir. 

Sanat eserlerinde, motif, tipik olarak çalışma boyunca görülen önemli ve dikkat çekici bir unsur veya özelliktir. Temayla ilgili olabilir veya baskın veya merkezi fikrin kendisi olabilir. Örneğin ihanet ve bağışlama gibi kavramlar motifler olabilir, ancak ağaçlar veya kuşlar gibi belirli imgeler ve sesler de aynı şekilde olabilir. Motif ayrıca, tipik olarak tek veya tekrarlanan bir desen veya rengi ifade ettiği tasarımda yaygın olarak uygulanır. Bir kumaş parçası çiçek motifli olabilir; bir odada siyah beyaz bir motif olabilir. 

Halı ve Kilimlerde Kullanılan Geleneksel Motif Çeşitleri 
Motifler, halı ve kilim üzerinde görülen kompozisyon unsurlarından biridir. Bu, nokta halinde en küçük ve basit bir şekilden madalyon gibi en mükemmel bir şekle kadar değişir. Motiflerin meydana gelmesinde birçok etkiler vardır. 

Türk dokumalarında en çok kullanılan motifler şunlardır: 
- Hayvan motifleri: Kartal, kumru veya güvercin vb. 
- Bitkisel motifler: Ağaçlar, yaprak motifleri, çiçek motifleri, 
- Geometrik motifler: Üçgen, dörtgen, dikdörtgen, baklava şekli, 6, 8 kenarlı şekiller, 
- Karışık motifler: Madalyon, rozet, çengel, yazı, harf vb. 

1 yorum:

halıdaki motiflere işlenirdi genç kızlarımızın dertleri, tasaları, sevinçleri ve sevdaları eskiden el dokuma halılarda şimdi makinelerin duygusuzluğu ile dokunuyor halılar ve motifler