Tekstil ve Moda

Raport Nedir, Raport Ne Demek

Çantada tekrar eden örgü desenler. 
Raport ya da tekrar aralığı (Alm. Rapport, Fr. rapport, İng. repeat), baskıda bir desenin düzenli tekrar eden en küçük birimine denir. Raport, kumaş yüzeyinde görülen biçimlerin, kumaş deseninde tekrar eden en küçük birimidir. Örgü raporu ya da desen raporu da denir. Kumaşların yapısını oluşturan örgünün ya da desenin yinelenen en küçük birimidir. 

Raport, yan yana veya alt alta yinelenerek, basılacak kumaş boyunca düzenli dağılım ve süreklilik sağlayan ölçülendirilmiş en küçük desen birimidir. Tam raport (düz raport) yarım raport (soter raport) üslup raport (diagonal soter raport) kapaklama ve çevirme gibi türleri vardır. 

Raport, bir desenin düzenli tekrar eden en küçük alanlı kısmıdır. Bu doğrultuda, kumaş üzerindeki desen motifleri enine ve boyuna eşit aralıkla tekrar eder. Burada kumaş üzerindeki desen, motiften farklı olarak raportların sağ - sol ve aşağı – yukarı tekrarı ile meydana gelir. Raportlar, tasarım aşamasında daima bir kare ya da dikdörtgen içerisinde düşünülür ve buna göre yapılacak ayarlamalarla hazırlanır. Bunun yanı sıra raport, yana ve üste doğru ilaveler yapılarak istenilen büyüklüğe kadar çoğaltılabilir. Raportlama, deseni oluşturan motiflerin birbirlerine yakınlık ve uzaklıkları, büyüklük dereceleri, renkleri ve gruplandırılması açısından farklılıkların ortadan kaldırılarak düzenlenmesi işlemidir. Bu açıdan raportlama işlemi ile bir baskı deseni ya da örgüde kullanılan renkler açısından farklılık oluşturacak biçimde sıralanan çözgü ve atkı iplikleri sınırlandırılır. 

Raportlama işlemi için desende çözgü yönüne tekrar eden aynı motifler arası uzaklık raport boyu, atkı yönünde tekrar eden aynı motifler arası uzaklık ise raport eni olarak tanımlanmaktadır. Bu aşamada, kumaş üzerinde aynı ya da farklı desen kompozisyonlarına yönelik tasarımlar için tam raport (1/1) ve kademeli raportlar (1/2, 1/3, 1/4) kullanılır. Bir ürünün tasarımında kullanılan renk ve desenler, kumaş üzerinde fazla karışık ve rahatsız edici bir şekilde ön planda olmamalıdır. Bu doğrultuda başarılı bir tasarım ortaya koymak için renk ve desen düzenlemeleri bakımından doğru bir kompozisyon oluşturmak gerekir. Bu nedenle kumaş üzerindeki bir desenin metraj aşamasına geçebilmesi için öncelikle raportlanması gerekir. Raportlama yapılmayan kumaş tasarımlarında ortaya çıkan malzeme estetik değer taşısa da, üretimde kullanılamadığı için kumaş deseni olarak bir değer ifade etmez. Raportlama işlemi öncesinde desen baskısının yapılacağı makine, baskı için kullanılacak boyarmadde ve makinenin çalışabildiği maksimum renk sayısı belirlenir. Sonrasında şablon ölçüleri baz alınarak raport ölçülerine karar verilir. Belirlenen raport bilgilerine göre tasarımcı tarafından yapılan raportlama işlemi sonrasında kumaş tasarım süreci tamamlanmış olur. 

1 yorum:

raport nedir kısaca: Kumaş üzerinde görülen desen tekrarına denir