Tekstil ve Moda

Sembol Nedir, Sembol Ne Demek

Tekstilde sembol denince akla yıkama sembolleri gelir. 
Sembol, bir şeyi anlatan, simgeleyen belirtilere denir. Latince symbolum kelimesinden gelmektedir. Soyut bir düşünceyi anlatan simgelerdir. En temel anlamı ile bir simge yoluyla bir kavramın uzlaşımsal olarak betimlenmesidir; bir düşüncenin, nesnenin, niteliğin, niceliğin vb. ruhbilimsel ve düşünbilimsel açıdan, tüm kavramlar doğaları itibarıyla simgesel olup, betimlemeleri simgesel bir anlam taşıyan yapay belirtilerdir. 

Sembol, sembolik sistemin ve simgelenenlerin benzeşim unsurlarına sahip olabildikleri zihinsel temsil yoluyla işaret eden rolünü oynar. 

0 yorum: