Tekstil ve Moda

Renk Nedir, Renk Kavramı Ne Demek 🎨

Renk ışığın, kendi yapısına ya da cisimlerden yansımasına bağlı olarak gözde oluşturduğu duyumdur. 
Renk (color), ışığın gözün retina tabakasına farklı dalga boylarıyla ulaşması sonucu ortaya çıkan algılamalara denir. Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulması, kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır. Tüm dalga boyları aynı anda ulaşırsa beyaz, hiç ulaşmaz ise siyah olarak algılanır. 
Deniz ve kumsal renkleri. 
Renklerin kaynağı nedir, cisimler neden farklı renklerde görünür 
Işık olmayan bir ortamda renklerden bahsedilemez. Ana renkler sarı, kırmızı ve mavidir. İki ana rengin karışımıyla ortaya çıkan renklere de ara renkler denir. Turuncu, yeşil ve mor ara renklerdir. 
Yıldızlı gecenin renkleri. 
Renkler, güneş ışığından meydana gelir. Güneşli bir günde renklerin daha parlak ve daha canlı olmaları, kapalı ve yağmurlu bir havada ise renklerin parlaklığını kaybetmeleri, olduklarından daha koyu görünmeleri, rengin ışık ile ilişkili olduğunu gösterir. Işığın olmadığı yerde her nesne; şekil ve renk olarak karanlıkta kaybolur. Işığın çeşitli dalga boyları bir nesne üzerine çarpar ve o yüzey, nesneden yansıyan renk hariç bütün renkli ışınları emer ya da azaltır. Bu renk, gözün retina duvarının hücrelerinden alınır ve yansıtılır. Örneğin bir eşyanın bize yeşil olarak görünmesinin nedeni, o cismin güneş ışığından sadece yeşil ışığı yansıtması ve diğer renkleri tutmasından dolayıdır. 
Renkler psikolojimiz üzerinde etki edebilirler örneğin bazı çiçekleri sırf rengi için tercih ederiz. 
Renklerin İnsan Psikolojisine Etkisi 
Doğadaki varlıkların açık ya da koyu görünmeleri tutmuş oldukları ışığın azlığı veya çokluğuna bağlıdır. Görünen renkler, kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere üç ana çeşitte bulunur. Bu üç dalga boyundan milyonlarca renk açığa çıkar. Algılayıcı sinir hücreleri çeşitli tonları emer ve renklerin çözümlenmesi için beyne mesaj gönderir. Yani renk gözle görülür ama beyinle ve bilinçaltında algılanır. Beyin uyarımları aynı zamanda duygusal ve psikolojik tepkilere neden olan endokrin hormonunu düzenleyen eden ana bezlere de gönderilir. 
Dağ ve göl renkleri. 
Renkler, bir duygunun, bir mizacın görsel ifadesi olabilir. Birçok rengin vücut üzerinde fizyolojik etkileri vardır ve uyarmak ya da sakinleştirmek için kullanılabilir. Renkler, alarma geçirmek ya da uyarmak için kullanılır. Kırmızı bir ışıkla, bir sarı ışığa verdiğimiz tepki veya atfettiğimiz değer aynı değildir ve bu bilinçaltında gerçekleşir. 

5 yorum:

Renk uyarıcıdır, sakinleştiricidir, etkileyicidir, dışavurumcudur, hayat doludur, semboliktir. Hayatın her yönünü kaplar, sıradanı güzelleştirir. Siyah beyaz imgeler günün haberlerini getiriyorsa, renkler şiir yazar demiş Renkleri Anlamak kitabının yazarı Linda Holtzschue

Renk, duyusal bir olaydır. Her renk deneyimi, bir ışığa verilen fizyolojik tepki ile başlar. Göz, ışığı algılayan organdır. Işık göz bebeğinden göze girdiğinde, gözün arkasında bulunan retina üzerinde parlar. Retina, birbiriyle ilişkili sinir hücrelerinin çeşitli katmanlarından oluşan. karmaşık bir organdır. Yalnızca fotoreseptör hücreleri ışığa hassastır. Bunlar rodlar ve konlar olarak iki çeşittir. Rodlar, ağırlıklı olarak loş ışıkta siyah-beyaz ışık sağlarlarken konlar gün ışığı görüşü ve rengi algılamayı sağlarlar.

rengin tanimi,renk kısaca açıklaması,ana renkler hangileridir,ara renkler hangileridir,renk ne demek,

Renk nedir kısaca: özetle renk, ışığın nesne ve yüzeyler üzerine çarpması sonucunda ortaya çıkan bir temel tasarım öğesidir. Renkler, ışıkla sayesinde biçimlerin, yüzeylerin ve hacimlerin görünür olmasını sağlar. Bu görünme işlemini sağlayan öğeler ışık, yüzey, göz ve beyindir. Işığın yüzeylere çarpması, gözde kırılarak beyne iletilmesi fizyolojik bir olayken beyinde algılanması psikolojik bir olaydır. Bu nedenle renkler farklı psikolojik tesirlere sahiptirler. Işık, bünyesinde tüm renkleri barındırmaktadır. Işığın elektromanyetik dalga boylarının ve titreşimlerinin değişmesi sonucunda farklı renkler ortaya çıkmaktadır.

Bir nesnenin güneş ışığı altındaki bir rengi ile yapay bir ışık altındaki rengi farklıdır. Bunun sebebi nesnelerin bir renginin olmadığı, üzerlerine düşen ışığı emerek, süzerek ya da yansıtarak farklı renklerin algılanmasını sağlamalarıdır. Işığı en çok yansıtan nesneler beyaza yakın nesneler iken en çok emen nesneler siyaha yakın nesnelerdir.

renk, duyulanmanın niteliğinde, ışığın tayfsal bileşim ayrımlarının doğurabilecekleriyle aynı cinsten olan ayrımları gözlemeyi ve ayırt etmeyi sağlayan, görsel bir duyulanmanın belirtisi, ıralayıcı niteliği. Renkler tanımlanan görsel duyulanmayı doğuran ışık uyartılarının (ışık kaynağı ya da nesne) ıralayıcı niteliği. Renk, siyah, gri, beyaz gibi görüler dışında kalan ve bir renksel doymuşluğu olan kırmızı, yeşil, mavi vb. görülerle sınırlanan ıralayıcı nitelik, algısal renk, ruhfiziksel renk.