Tekstil ve Moda

İplik Kalite Parametreleri

İplikteki kalite parametreleri aşağıda verilen 3 alt başlıkta incelenir. 

1 - NUMARA: İplik numarası ipliğin boyutunu (inceliğini, kalınlığını) belirlemek için verilen sayısal bir değer olup, birim uzunluk başına ağırlığı veya birim ağırlık başına uzunluğu belirten bir ölçüdür. İpliğin numarasını belirlemek amacıyla dünyada çeşitli sistemler kullanılmaktadır. Bunların bazıları uzunluğu bazıları da ağırlığı esas almaktadır. İplik numaralandırma sistemlerini görmek için tıklayınız

2 - BÜKÜM: İpliğin eğrilmesi sırasında elyafların ya da ipliklerin bir arada tutulması ve mukavemet kazandırılması için kendi etrafında verilen spiral dönmelerdir. Bir elyafı bükmek, kullanım amacındaki dayanma koşulları açısından önemlidir. İplikteki büküm sayısı sağlamlık, elastikiyet ve dolaylı olarak tüylülük gibi iplik özelliklerini etkiler. 
a - Büküm Katsayısı: Yukarıda sözü edilen az bükümlü çok bükümlü kavramlarına uluslararası ortak bir anlayış getirebilmek açısından büküm katsayısı (α) harfi ile tarif edilmiştir. 
b - Büküm Yönü: İplikler iki yönde bükülebilirler. Büküm yönü Z ve S harfleri ile belirtilir. 

2 yorum:

ipliğin kaliteli olması sonraki süreçler açısından da önemlidir

iplikte kaliteyi etkileyen özellikler, iplik kaliteleri, iplikteki kalite parametreleri nelerdir, iplik uster değerleri, iplikte kalite değerleri nelerdir,