Tekstil ve Moda

Gaze Nedir, Tekstilde Yakma, Gazeleme İşlemleri

Yakma makinesi. 
Gaze, yakma ya da yalazlama (Alm. Sengen, Fr. flambage, gazage, İng. gassing; singeing), iplik ya da kumaş formundaki tekstil malzemelerinin üzerindeki havları uzaklaştırmak için yapılan bir ön terbiye işlemidir. Gaze, gazeleme ya da yakma işlemi ile, ipliğin ve kumaşın yüzeyinden çıkmış istenmeyen lif uçlarını ve tüycükleri, gaz beklerinden çıkan alevle kısa bir süre temas ettirmek yolu ile uzaklaştırılması, arındırılması sağlanır. Kasar dairesine gelen pamuklu bezin ilk gördüğü işlem genellikle yakmadır. Pamuk gibi kısa elyaftan üretilen ipliklerden üretilen kumaşlarda kumaş yüzeyine çıkan elyaf uçları havlı bir görünüm oluşturur. İstenmeyen tüycükler ve lif uçları kumaşın parlaklığını önler, baskı konturlarının netliğini engeller. Yakılmış kumaş daha parlak görünür. Yakma esnasında meydana gelebilecek sararmalar kasar sırasında giderilir. 

Yakma işlemindeki amaç, lif uçlarını uzaklaştırmak olduğuna göre, filament ipliklerden yapılan mamullerde yakma işlemine gerek yoktur. Bunun dışında parlak bir yüzeye sahip olması gereken ve kesikli liflerden yapılmış polyester mamuller yakma işleminden geçirilebilir. Polyester mamullerin yakılması sırasında kullanılan alevin gücü veya etki süresinin yetersiz olması durumunda hav tüycükleri eriyerek boncuklar oluşturmakta fakat bu boncuklar yanmaya fırsat bulamamaktadırlar. Bu durumda hem mamulün görünümü bozulur hem de boyama işlemi sırasında bu boncuklar diğer kısımlara göre daha koyu boyanırlar. Yakmada, kumaşa alevlerin etkisi her noktada aynı olmalıdır, aksi takdirde liflerin boyar maddelere karşı ilgilerinin farklı olmasına yol açar. Polyester liflerin erime sıcaklığı 252-256 °C olmasına karşılık, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 500 °C'dir. 

Yalazlama işleminin düzgün yapılmaması nedeniyle kumaş üzerinde oluşan, uzunlamasına ya da çapraz çizgiler halinde yalazlama çizgileri ya da yakma çizgileri adı verilen kusurlar görülebilir. Yakma sırasında hav üzerindeki tüylerinin erimeden seri bir şekilde ısınıp yanması için, alev liflere seri bir şekilde verilmelidir. Bunu sağlamak için alev yoğunluğunun yüksek olması gerekir ancak, yüksek yoğunlukta alevle çalışırken, alevin kumaşa etki süresi uzadığında, kumaşın deforme olma tehlikesi artmaktadır. Bu nedenle alevle temas süresinin çok kısa olması (0.02 - 0.04 sn) gerekmektedir. Polyester mamullerin yakılmasında dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta soğutma suyunun sıcaklığının 40 °C'nin üzerinde olmasıdır. Aksi takdirde kumaşta terleme meydana gelerek, yakma lekeleri oluşması tehlikesi yaratabilmektedir.

3 yorum:

Yakma ne demek, yakma işlemi nedir, tekstilde yakma nasıl olur, kumaş yakma ne: Gazeleme de denilen bir ön işlem. Düzgün bir kumaş yüzeyi elde etmek amacıyla, kimi iplik ve kumaş havlarının, alev ya da kızgın yüzeylerle alazlanarak giderilmesi.

Gaze nedir kısaca: Pamuklu kumaşlardaki havların yakılma işlemine denir.

iplik gazeleme nedir, kumaş gazeleme nedir, yakma işlemi nasıl yapılır, yakma ve gazeleme ne demek, kumaş yakma işlemleri, iplik yakma işlemi,